Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Prohlášení Výkonného výboru ČAS
Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/modules/mod_banners.php on line 80

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 387
Advertisement
HomeČlánkyProhlášení Výkonného výboru ČAS

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

16 | 04 | 07 Verze pro tisk

Prohlášení Výkonného výboru ČAS

V Brně 5.4.2007

Vážení kolegové,
rádi bychom Vás chtěli informovat o tom, jak vidí výkonný výbor ČAS uplynulé období roku
2006 a jak by chtěl přispět k fungování ČAS v roce 2007.

Ohlédnutí za rokem 2006

Od roku 2005 realizuje ČAS dva projekty podpořené z ESF EU „Systém vzdělávání pro pracovníky a odborníky v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork v hl. m. Praze“- JPD3 a „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v ČAS“ a to se zásadně odrazilo na průběhu roku 2006. Dalšími výraznými aktivitami pak byla spolupráce s Nadací Vodafone ČR, Nadací NROS a Nadací VIA zaměřená zejména na zviditelnění nízkoprahových klubů a příprava Strategického plánu ČAS 2007-2013. Dalo by se říci, že pro mnohé kolegy z oboru nízkoprahových kontaktních služeb byl tento rok až hektický. Pro shrnutí stručný výčet jednotlivých aktivit:

Granty ESF ve spolupráci s NVF-CEKAS:

 • Dlouhodobý kurz „Základy nízkoprahových služeb“ dva běhy 32 frekventantů
 • Dlouhodobý kurz „Nízkoprahové služby v praxi“ dva běhy 28 frekventantů
 • Kurz pro dobrovolníky a začínající 4x - 60 frekventantů
 • Kurz hodnotitelů kvality ČAS 20 frekventantů
 • Kurz pro supervizory 21 frekventantů (probíhá)
 • Realizovaná a schválená metodika Hodnocení kvality ČAS
 • Výroční cena ČAS – Časovaná bota 2006

Aktivity s Nadací Vodafone CR a Nadací rozvoje občanské společnosti:

 • Realizace a spuštění portálu www.StreetWork.cz
 • Realizace PR kampaně Turné pro Nízkoprahy 2006 - tři benefiční koncerty
 • Realizace reklamních spotů pro TV
 • Realizace PR kampaně v rámci sítě Metrovision
 • Realizace dotisku info letáků o nízkoprahových službách pro děti a mládež
 • Realizace procesu strategického plánování ČAS 2007 – 2013
 • Spolupráce při přípravě a hodnocení grantových kol VPOHO

Aktivity s Nadací VIA:

 • Realizace projektu sociální reklamy v České televizi – Spoty
 • Spolupráce při přípravě a hodnocení grantových kol programu Česká spořitelna - VIA
 • Spolupráce při Turné pro Nízkoprahy 2006

Jiné aktivity - semináře:

 • Výkaznictví NZDM
 • Jak mají vypadat drogové služby mimo velká města?
 • Etnická specifika Romů, historie, kultura x 2
 • Romové a NZDM - Brno

Jiné aktivity pro obor:

 • Účast v komisi „Pro rozvoj sociálních služeb MPSV“
 • Připomínkování a tvorba metodiky terénní práce „Ostravská universita“
 • Spolupráce s slovenskými partnery (Nadácia Intenda, bratislavské nízkoprahové kluby)

Výkonný výbor by chtěl tímto Všem zúčastněným subjektům a jednotlivcům poděkovat.

Co připravujeme pro rok 2007

Budeme se snažit o realizaci dílčích aktivit, které přispějí k dalšímu rozvoji a stabilitě oboru. Takovým heslem pro toto období by mohlo být „Zviditelnění kvality“. Pro rok 2007 se chce Výkonný Výbor ČAS zaměřit zejména na naplňování Strategického plánu rozvoje oboru. Chceme se držet klíčových oblastí, které z strategického plánu a akčního plánu Čas vycházejí.

Klíčová oblast I:
Výzkum a vývoj, odborná diskuse, informační a poradenský servis, networking

 • Podpora Krajských pracovních skupin účast zástupců VV a kanceláře ČAS na jejich setkáních.
 • Příprava žádostí pro projekty zaměřené na výzkum problematiky dětí a mládeže a vytváření metodických materiálů pro práci v nízkoprahových službách
 • Poradenský servis kanceláře ČAS
 • Poskytování informací na www.StreetWork.cz
 • Oborová konference Konference 2007
 • Delegace zástupců ČAS do odborných pracovních skupin a na Odborné konference
 • Zveřejnit a případně rozšířit rejstřík supervizorů a hodnotitelů ČAS

Klíčová oblast II:
Práce s veřejností a lobby pro obor

 • Příprava Oborová konference Konference 2007
 • Aktivní účast v pracovních skupinách zaměřených na nízkoprahové sociální služby a práci s dětmi a mládeží
 • Realizace pravidelné ceny ČAS Časovaná bota 2007
 • PR aktivita Týden pro NZDM (nezávislé akce pro veřejnost přímo ve klubech se společným PR řízením)
 • Navázat na loňské turné Turné pro nízkoprahy 2007
 • Oslovit veřejnost pomocí masových médií – získat prostor pro vysílání spotů

Klíčová oblast III:
Vzdělávání

 • Úspěšně dovést do konce vzdělávání pro pracovníků a odborníků v oblasti nízkoprahových sociálních služeb – JPD3, OPRLZ
 • Získat pro vzdělávání a kurzy akreditaci MPSV
 • Zajistit pokračování kurzů (samofinancování) a hledání finančních zdrojů pro jejich spolufinancování
 • Připravit semináře:
 • PR v NZDM
 • Semináře Práci s romskou cílovou skupinou
 • Seminář motivační rozhovory zaměřený na cílovou skupinu pracovníků v NZDM
 • Realizovat prakticky orientovaný seminář na problematiku „ Individuální plán u klientů NZDM, SW“ - Evidence a výkaznictví II – pro vedoucí zařízení
 • Realizovat seminář na témat experimentátoři jako cílová skupina NZDM
 • Realizovat seminář jak si udržet pracovníky aneb jak zabránit profesní únavě či vyhoření
 • Realizovat Minikonferenci k Desátému výročí založení Čas spojenou s neformálním večerem pro pracovníky jednotlivých zařízení

Klíčová oblast IV:
Členství v ČAS a kvalita služeb

 • Realizovat proces hodnocení kvality dle stávající metodiky v 50 zařízeních, které budou financovány za podpory z projektů ESF
 • Realizovat proces hodnocení kvality dle upravené metodiky na zakázku
 • Připravit a redefinovat druhové standardy pro NZDM a SW (výklad směrem k zákonu 108/2006). Hledat způsoby pro určení dobré praxe a efektivity programů NZDM a SW. Získat pro tuto aktivitu podporu MPSV
 • Přijmout do ČAS další skupinové členy ČAS v souladu s novým způsobem přijímání členů
 • Realizovat Valnou hromadu ČAS

Klíčová oblast V:
Vnitřní komunikace, řízení a financování ČAS

 • Být v kontaktu s pracovními skupinami a podpořit jejich význam
 • Vydat informační Občasník ČAS x 4
 • Zachovat otevřenost účasti na setkáních VV ČAS
 • Zaměřit se na proces řízení ČAS (kontrola Kanceláře ČAS ze strany VV)
 • Zajistit fungování Kanceláře ČAS v minimálním provozu v období, kdy nebude financována z grantových zdrojů
 • Pokusit se o přípravu procesu oddělení řídících a kontrolních rolí v vedení organizace
 • Úspěšně ukončit projekty OPRLZ, JPD3
 • Úspěšně připravit žádosti pro ESF pro období 2007-2013

Co Výkonný výbor ČAS očekává od členů ČAS a příznivců?

Rádi bychom navázali na předešlá období, kdy jsme cítili Vaši podporu a proto se nám velmi dobře pracovalo. Chceme dál fungovat na principech otevřené komunikace a být tak pro poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb servisní organizací, která pro ně je přínosem a ne přítěží. Očekáváme proto nadále aktivní přístup z Vaší strany, očekáváme zpětnou vazbu na aktuální dění ale očekáváme také podněty a návrhy pro další činnost asociace.

Výkonný výbor ČAS

Jindra Racek (předseda)
Václav Duchek
(místopředseda)
Helena Holišová Kotová
Pavel Kaplan
Daniel Cieślar

ilustrační foto
KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2024 | portal@streetwork.cz