Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.
Advertisement
HomeAsociaceHistorie a výroční zprávy asociace

30 | 06 | 17 Verze pro tisk

Historie a výroční zprávy asociace

Česká asociace streetwork byla založena na podporu rozvoje streetwork v roce 1997 jako odborná profesní organizace, která sdružuje pracovníky z praxe i teoretických pracovišť, a jejímž členem se může stát každý, kdo působí v teorii nebo praxi streetwork, ve státním či nestátním zařízení. Postupně zde své místo nalézali i pracovníci stacionárních nízkoprahových programů. Od roku 2000 se začalo v rámci asociace prosazovat a rozvíjet téma nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM).

Na konci roku 2003 došlo k rozšíření forem členství v asociaci o skupinové členství a k názvu se přidal podtitul sdružující nízkoprahové sociální služby.

V současnosti se asociace zaměřuje především na vzdělávání pracovníků, zavádění supervize do zařízení a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb.

Výroční zprávy

rok 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (finanční výkazy), 2015, 2016

Přehled nejdůležitějších aktivit

od 1997
podílí se na přípravě a vydávání bulletinu pro sociální prevenci, pomoc a intervenci Éthum

1999
byla spoluorganizátorem konference "Kroky do rizika - žně nebo úhor?" (Praha)

1999 - 2000
podílela se jako odborný garant projektu na realizaci vzdělávacích kurzů v rámci programu OSF "Děti Ulice" (připravila obsahovou náplň kurzů a zajistila lektorské vedení)

2001
připravila a realizovala česko-německou konferenci "Terénní práce s mládeží - současnost a budoucnost" (Praha)

2001 - 2002
vytvořila pracovní verzi Standardů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM)

2002 - 2003
realizovala Vzdělávací program Gabriel 1 a 2 pro pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež podpořený v rámci programu Gabriel Nadace rozvoje občanské společnosti (dále jen NROS)

2003
zrealizovala projekt Podporných auditů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve spolupráci a za finanční podpory programu Gabriel NROS

květen 2003
připravila a zrealizovala konferenci na téma "Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží" (pražský magistrát) (ve spolupráce a za finanční podpory programu Gabriel NROS)

 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz