Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.
HomeCenaVýroční cena 2006

18 | 12 | 06 Verze pro tisk

Výroční cena 2006

Česká asociace streetwork a Nadace Vodafone ČR udělily Časovanou botu 2006 – Výroční cenu za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb v roce 2006. Cenu v kategorii Nízkoprahový klub roku získali pracovníci nízkoprahového komunitního centra Diakonie Rokycany, v kategorii Osobnost roku byl oceněn Tomáš Brejcha ředitel programu Jihočeský streetwork. Udělením Časované boty vrcholí osvětová kampaň na podporu nízkoprahových klubů, kterou obě neziskové organizace odstartovaly v říjnu tohoto roku.

 Časovaná bota České asociace streetwork „Osobnost roku 2006“

Oceněn byl Tomáš Brejcha ředitel programu Jihočeský streetwork. Program jako jediný na jihu Čech realizuje terénní sociální práci s uživateli drog a rozvíjí preventivní projekt zaměřený na experimentátory s tzv. tanečními drogami přímo na jejich akcích. Za šest let působení v oboru se Tomáši Brejchovi podařilo prolomit bariéru neopochopení, se kterou se setkával především na úrovni obecních samospráv.

„Ceníme si jeho osvětové činnosti v městských radách a zastupitelstvech, v místních rádiích a tisku. Cenu získává i za přínos ve vývoji nových metod kontaktní práce,“ říká Jindřich Racek, předseda České asociace streetwork.

Časovaná bota Nadace Vodafone ČR „Nízkoprahový klub roku 2006“

 Oceněno bylo nízkoprahové komunitní centrum Diakonie Rokycany za efektivní podchycení romských dětí a mládeže zejména z rodin ohrožených sociálním vyloučením a organizováním jejich volného času. Centrum vytváří pilotní modely práce s romskou menšinou a úzce spolupracuje s Městským úřadem v Rokycanech.

„Rokycanská Diakonie nejenom úspěšně pracuje se sociálně ohroženou romskou mládeží, ale podařilo se ji do řešení mnohých nepopulárních problémů zatáhnout představitele města, což v oblasti nízkoprahových služeb stále není obvyklé,“ říká Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone ČR.

Dalšími nominovanými na letošní Časovanou botu byli: Proxima sociale o.s. (komunitní centra Krok v Praze-Modřany a Jižní Pól v Praze-Jižní město), nízkoprahový klub PVC Blansko, nízkoprahový klub Likusák (Brno), Martin Holiš (nízkoprahový klub Likusák) a Jindřich Vobořil (Sdružení Podané ruce o.s.).

„V letošním roce se České asociaci streetwork podařilo realizovat velmi vydařenou informační kampaň i ucelený vzdělávací program pro pracovníky a zařízení působící v nízkoprahových službách. A právě investice, díky podpoře Evropského sociálního fondu, do lidských zdrojů formou vzdělávání, se odrazila na kvalitě nominací k udělení Výroční ceny Časovaná bota za rok 2006,“ dodává Jindřich Racek, předseda České asociace streetwork.

Nadace Vodafone ČR podpořila v roce 2006 nízkoprahové kluby v rámci svého grantového programu Vpoho částkou 8,5 miliónu Kč (granty, přímá finanční a materiální pomoc). Oceněným i nominovaným osobnostem a klubům věnuje nadace telefony a předplacené Vodafonekarty.

 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz