Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Co je Hodnocení kvality ČAS? Otázky a odpovědi
Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/modules/mod_banners.php on line 80

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 387
Advertisement
HomeČlánkyCo je Hodnocení kvality ČAS? Otázky a odpovědi

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

23 | 11 | 06 Verze pro tisk

ČAS

Co je Hodnocení kvality ČAS? Otázky a odpovědi

 Vážené nízkoprahové kluby, vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak asi víte, Česká asociace streetwork (dále jen ČAS) v současnosti spouští Hodnocení kvality. Tedy do mnoha (v současnosti je přihlášeno 43 zařízení – 12 pražských, 31 mimopražských) klubů vyrazí hodnotitelé a dvoudenní šetření. Uvědomujeme si, že jde pro náš obor o novou zkušenost, která může budit i obavy, paniku či naopak přehnaná očekávání.

Čili, co byste měli vědět o Hodnocení kvality ČAS a bojíte se na to zeptat. Při odpovědích si pomůžeme citacemi z hodnotícího řádu ČAS (jsou označeny červeně):

Jak probíhá hodnocení kvality ČAS?

Hodnocení kvality ČAS je proces, který obsahuje:

 • posouzení služby podle kritérií stanovených standardy kvality ČAS
 • udělení či neudělení osvědčení naplnění standardů kvality ČAS

Hodnocení tedy není samotné šetření kvality, kdy k vám do zařízení přijedou na 2 dny 2 hodnotitelé, jde proces, začínající tím, že se do něj přihlásíte, pokračuje uzavřením smlouvy o šetření, zasláním vaší dokumentace, přípravou hodnotitelů, šetřením na místě a končí tím, že Výkonný výbor ČAS rozhodne o udělení či neudělení osvědčení, eventuelně řešením Vašeho odvolání vůči tomuto rozhodnutí.

Jaké jsou principy hodnocení?

 • dobrovolnost

Hodnocení není pro žádné zařízení povinné. Organizace (vy) si o ně sama žádá, čímž souhlasí s celým procesem a svými závazky. Vše je podrobně popsáno v metodice hodnocení. Přitom se členská zařízení ČAS rozhodla a odhlasovala, že podmínkou členství v asociaci je určitá úroveň poskytovaných služeb, která se zobrazí ve výsledku šetření. Proto určité důsledky výstupů hodnocení platí jen pro členská zařízení.

 • transparentnost procesu hodnocení

Celý postup je popsán v metodice, se kterou je možné se seznámit, metodika byla ověřována a připomínkována, postup musí být dodržen.

 • hodnocení vychází z obecně akceptovaných standardů a kritérií kvality

Metodika hodnocení je nastavena v prvé řadě tak, aby odrážela standardy kvality sociálních služeb. Naše „oborová specifika“ jsou spíše nadstavbou (zohledněnou především u kritérií 1.2 a 6.5.) na standardy kvality sociálních služeb. Proces hodnocení vychází ze zavedených a vyzkoušených modelů, testovaných např. při pilotních inspekcích MPSV, konzultacích kvality v Královéhradeckém kraji a v auditech ČAS realizovaných v roce 2003.

Co chceme hodnocením kvality dosáhnout?

 • Zvyšovat kvalitu a efektivitu poskytování služeb.

Naše zkušenost s hodnocením kvality je, že skutečně přispívá k zvýšení kvality služeb. Je to skvělá příležitost pro pracovníky zařízení k učení se, k utřídění metodických textů i dokumentace. Může to být pro Vás inventura, kdy za externí pomoci hodnotitelů si ujasníte, jak na tom jste. Můžete zjistit své silné i slabé stránky, a na nich pracovat.

 • Připravovat zařízení k naplňování standardů MPSV

Hodnocení výrazně vychází ze standardů MPSV, jejichž naplnění je (alespoň jak to vidíme z hlediska dnešní perspektivy) pro budoucnost jednotlivých zařízení i celého oboru zásadní). Víme, že NZDM mají svá specifika (např. velký akcent na sociální pedagogiku a volnočasové aktivity), musí se ale nyní zvládnout vypořádat se základními požadavky standardů MPSV.

 • Garantovat kvalitu zařízení

Snažili jste se nějakého donátora (např. místní radnici, firmu, kraj) přesvědčit o tom, že Vám má svěřit svou důvěru a prostředky? Pak jistě víte, že někdy může být obtížné prokázat, že vy jste kvalitní, věrohodní, zkrátka „Ti praví“ pro jeho podporu. Proto proces hodnocení kvality Vám nabídne možnost prokázat svou kvalitu navenek a mít u toho externí garanci. ČAS se bude snažit, aby certifikát měl u celé odborné veřejnosti váhu.

Jaký bude význam a dopady pro ČAS

 • proces hodnocení umožní ČAS garantovat kvalitu u členských zařízení.

Když jsme řešili v rámci strategického plánování, jak má ČAS vypadat, shodli jsme se, že nechceme být „střechou“, tedy někým, kdo sdružuje všechny či skoro všechny. Chceme být profesní organizací jak pracovníků, tak zařízení, kteří usilují o kvalitu, kteří mají zájem o spolupráci, o výměnu zkušeností. Proto jsme podmínili členství v asociaci určitou úrovní kvality v rámci hodnocení. Zároveň jsme nuceni (např. k velkým firemním donátorům jako je Vodafone) garantovat kvalitu našich členských zařízení, která získávají podporu od našich firemních a nadačních partnerů.

 • výstupy hodnocení budou využity pro rozvoj obor nízkoprahových služeb.

Jako asociace „netrpělivě čekáme“, až proběhne prvních naplánovaných 40 šetření. Myslíme si, že v té chvíli bude ideální situace shrnout „objevy“ z hodnocení, tedy dát prostor zařízením, aby prezentovala příklady dobré praxe a ty postupy (metodiku, evidenci), které v rámci hodnocení obstály. Také nastane příležitost pojmenovat slabá místa našeho oboru a vážně se jimi zabývat, tedy pracovat na jejich odstranění.

Jaký bude význam a dopad pro Vás jako pro hodnocená zařízení?

 • zařízení absolvováním hodnocení získává nezávislý odborný pohled na kvalitu Vašich služeb

Věříme, že nejen Závěrečná zpráva, která porovná Vaši praxi s konkrétními standardy sociálních služeb, je přínosem pro Vás. Při přípravě na hodnocení si můžete udělat revizi manuálů a uspořádat dokumentaci. Při vyplňování sebehodnotícího dotazníku máte šanci se v rámci týmu vyladit a prodiskutovat mnohé Vaše pracovní postupy. Při samotném šetření se budou nezávislí odborníci ptát 6 Vašich klientů na Vaši praxi, a jejich výpověď dostanete formou záznamu. A zároveň se Vás celé dva dny budou hodnotitelé ptát na mnoho věcí z Vaší praxe, budou po Vás chtít předložit mnoho materiálů, kterými prokážete Vaši práci. Výstupem ze šetření je Závěrečná zpráva, v níž hodnotitelé popíší naplňování jednotlivých kritérií ve Vašem programu a v případě nedostatků Vám dají doporučení, jak na nápravu. A zároveň Vám dle stanovené tabulky „změří a zváží“ kvalitu v jednotlivých standardech formou bodové škály a poskytnou tak Výkonnému výboru ČASu podklady k udělení či neudělení certifikátu.

 • po úspěšně absolvovaném hodnocení zařízení získá Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality ČAS (Osvědčení) případně Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality ČAS s podmínkou (Osvědčení s podmínkou).
Osvědčení vydává Výkonný výbor ČAS, nikoliv hodnotitelé, kteří realizují šetření. Osvědčení se uděluje nejvýše na dobu tří let.

 • úspěšné absolvování hodnocení kvality je jednou z podmínek pro přijetí zařízení jako skupinového člena ČAS.

Čili po úspěšném absolvování hodnocení můžete požádat o přijetí do asociace. Dalšími podmínkami pro získání členství je řádně vyplněná žádost o přijetí, předložení projektu – plánu realizace služeb pro aktuální rok, závěrečná zprávy o realizaci programu a výroční zpráva organizace.

 • Neúspěšné absolvování hodnocení znamená pro zařízení pouze omezení z hlediska možnosti stát se či zůstat členem ČAS.

Pokud v hodnocení neuspějete (čili nezískáte osvědčení, případně osvědčení s podmínkou), není to věc, která by ohrožovala Vaši existenci jako sociální služby. Jediné omezení je, že (dočasně) nemůžete být členy ČAS. Z hlediska zveřejňování výsledku: výkonný výbor ČAS pouze konstatuje ve svém zápise, že Vašemu zařízení osvědčení neuděluje. ČAS nikam neposílá výsledek ani Závěrečnou zprávu z Vašeho šetření, hodnotitelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost. To nejlepší, co můžete s výsledky hodnocení provést, v případě že „neprojdete“, je zamyslet se nad zjištěnými nedostatky a doporučeními, najít si cestu k naplňování standardů kvality a případně se po další přípravě přihlásit znovu. A samozřejmě, také máte možnost se vůči výsledku hodnocení odvolat.

Kolik stojí šetření kvality ČAS?

Prostředky pro prvních 43 zařízení, která projdou hodnocením kvality ČAS, se nám podařilo zajistit formou z Evropských fondů, konkrétně: Zařízení tak absolvují hodnocení kvality bezplatně.
Další zdroje však nejsou, a tak si zařízení, která se do hodnocení přihlásí, budou náklady (honoráře hodnotitelů, cestovné, stravné, administrativní náklady) hradit. V současnosti jsme vyčíslili cenu hodnocení na 16.000 Kč pro rok 2006. Výkonný výbor ČAS bude vždy stanovovat cenu šetření pro určitý kalendářní rok.

Jak to je s Osvědčením a Osvědčením s podmínkou?

Na základě návrhů obsažených v Závěrečné zprávě rozhoduje Výkonný výbor ČAS na svém nejbližším zasedání o:
 • udělení či neudělení Osvědčení o úspěšném absolvování Hodnocení kvality (Osvědčení) na období 3 let.
 • Základním kritériem pro udělení je, pokud zařízení získá v Hodnocení kvality nejméně 50 % dosažených bodů celkem a zároveň získá ve všech kritických kritériích alespoň 5 bodů
Vzhledem k tomu, že teprve spouštíme hodnocení, a je to pro náš obor něco nového, nastavili jsme na základě doporučení hodnotitelů úroveň takovouto (50 %). Vnímáme ji jako do určité míry minimální a předpokládáme, že v následujícím období se bude zvyšovat (např. na 60 procent).

Na základě návrhů obsažených v Závěrečné zprávě může Výkonný výbor ČAS také rozhodnout o:

 • udělení Osvědčení o úspěšném absolvování Hodnocení kvality s podmínkou (Osvědčení s podmínkou)
 • Základním kritériem pro udělení je, pokud zařízení získá v Hodnocení kvality nejméně 50 % dosažených bodů celkem a přitom nezíská ve všech kritických kritériích alespoň 5 bodů.
 • Podmínkou pro udělení je, že zařízení požádá ČAS o udělení výjimky, označí kritéria, v nichž neprošla, popíše zjištěné nedostatky, navrhne způsob odstranění nedostatků, důkazy odstranění nedostatků a lhůtu k odstranění. V případě, že ve lhůtě stanovené dojde k odstranění nedostatků, může VV ČAS dodatečně udělit Osvědčení. V případě, že k odstranění nedostatků nedojde, VV rozhodne o odebrání Osvědčení s podmínkou.

Tuto variantu (svědčení s podmínkou) jsme zvolili také proto, že přímé měření se standardy kvality náš obor zatím příliš nezažil. Dáváme tak členům i nečlenům kvality (kteří získají dostatek bodů), ale neprojdou některým kritickým standardem možnost k nápravě. Metodiku, která přesně popíše nápravný proces ještě vytváříme, včetně formuláře pro žádost. Na každý pád bude udělení Osvědčení s podmínkou stát na aktivní komunikaci zařízení, které se bude muset s pracovníkem Kanceláře ČAS domluvit, jakým způsobem a do kdy odstraní nedostatky. V případě udělení „Osvědčení s podmínkou“ může zařízení požádat o členství v ČAS. Zároveň členské zařízení, které se domluví na udělení „Osvědčení s podmínkou“, může zůstat členem asociace.

 • neudělení Osvědčení o úspěšném absolvování Hodnocení kvality

V případě neudělení osvědčení není stanovena lhůta, kdy není možné se přihlásit do šetření kvality ČAS. Záleží tedy na zařízení, jak rychle se mu podaří opravit nedostatky, a kdy se přihlásí do šetření znovu (pokud o to má zájem).

Lze se proti hodnocení kvality odvolat?

Ano, proti výsledku Hodnocení kvality se můžete odvolat.

 • Námitka na průběh šetření k Výkonnému výboru ČAS do 15 dní od skončení šetření.
 • Námitka proti výsledku šetření se odvolává k revizní komisi ČAS do 15 dní od sdělení výsledku.
 • Výkonný výbor a revizní komise jsou povinny reagovat na námitky do 30 dnů ode dne podání.


KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2024 | portal@streetwork.cz