Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.
Advertisement
HomeČlánkyStreetwork v Evropě

15 | 10 | 12 Verze pro tisk

ČAS

Streetwork v Evropě

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NÍZKOPRAHOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

CZ.1.04/5.1.01/77.00230

Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS) zahájila 1.10.2012 tříletý projekt „Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU“, registrovaný pod číslem CZ.1.04/5.1.01/77.00230. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu a efektivitu přímé práce s klienty nízkoprahových sociálních služeb a rozvinout výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni. Projekt se uskuteční díky podpoře Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Záměrem Asociace je rozvinout spolupráci českých poskytovatelů kontaktních sociálních služeb s poskytovateli obdobných služeb v ostatních zemích EU (jakožto člen mezinárodní sítě streetworkerů Dynamo International má ČAS v zahraničí dostatek kontaktů). Neziskové organizace poskytující kontaktní sociální služby v ČR jsou na dobré úrovni, avšak pomocí mezinárodní spolupráce lze obohatit metody přímé práce s uživateli služeb a dosáhnout úrovně ještě lepší. S některými tématy mají navíc zahraniční organizace delší a rozsáhlejší zkušenosti (např. pracovní migranti, cizinci ze třetích zemí, druhé generace nezaměstnaných ve vyloučených lokalitách).

Nejpodstatnějšími aktivitami projektu budou semináře dobré praxe, výjezdy za dobrou praxí do zahraničí, mezinárodní konference a publikace příkladů dobré praxe.

V průběhu projektu se uskuteční dva semináře dobré praxe, které budou setkáním odborníků z ČR a zahraničí s pracovníky NNO poskytujících nízkoprahové sociální služby. Témata seminářů budou vybrána v počátcích realizace projektu s ohledem na nejaktuálnější trendy a problémy v oboru.

Výjezdy za dobrou praxí seznámí odborníky a pracovníky v oboru s dobrou praxí v zahraničních službách a projektech. Bude se jednat o pětidenní stáže na jednom místě pro 3-5 lidí, včetně účasti na samotné terénní práci. Cílovými zeměmi budou Velká Británie, Belgie, Holandsko, Rakousko a Finsko.

ČAS uspořádá dvě mezinárodní konference v ČR, jejich cílem bude zejména informovat odborníky a pracovníky v sociálních službách o aktuálních trendech streetworku v ČR a v zahraničí a o dobré praxi. Na konference budou přizváni také zástupci zřizovatelů a poskytovatelů terénních sociálních služeb a institucí státní správy a samosprávy.

Na závěr projektu bude vytvořena publikace příkladů dobré praxe, která zpřístupní všem zainteresovaným subjektům příklady způsobů práce a metodiky získané během projektu.

Podrobnosti k jednotlivým klíčovým aktivitám projektu naleznete v budoucnu na stránkách www.streetwork.cz. Zde budete mít také příležitost přihlašovat se k účasti na aktivitách, Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Kontakt:

Karolína Panušková
vedoucí projektu
+420 774 433 296
panuskova@streetwork.cz

Markéta Hulmáková
projektová manažerka
+420 773 832 006
hulmakova@streetwork.cz
 OP LZZ

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz