Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.
HomeČlánkySebehodnocení kvality a efektivity

11 | 04 | 12 Verze pro tisk

ČAS

Sebehodnocení kvality a efektivity

Česká asociace streetwork, o.s. v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity u kontaktních sociálních služeb (CZ.1.04/3.1.03/66.00067) financovaného z OP LZZ vyhlašuje výzvu k zapojení do procesu SEBEHODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY KONTAKTNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

 • v rámci projektu bude vyškoleno 40 poskytovatelů kontaktních sociálních služeb v metodice sebehodnocení (dále jen „metodika“)
 • metodika (a proškolení v jejím používání) je určena členským i nečlenským zařízením ČAS
 • metodika je určena kontaktním sociálním službám (NZDM, KC, TP) pracujícím s různými cílovými skupinami (děti a mládež, uživatelé drog, osoby bez přístřeší atd.)
 • metodika má primárně sloužit zařízení nebo programu ke zjištění míry kvality poskytovaných služeb a dobré praxe (a tedy naplnění standardu č. 15 - Zvyšování kvality služeb)
 • sebehodnocení nevyžaduje přítomnost externího hodnotitele kvality, ale je prováděno pověřeným pracovníkem organizace
 • podmínkou účasti na školení je dodat výstup ze sebehodnocení ve vlastní organizaci k porovnání s ostatními službami (závěrečný workshop proběhne na podzim roku 2013)
 • sebehodnocení není kontrolním mechanismem a není součástí či nutnou nadstavbou k hodnocení kvality, jež je podmínkou pro členství v ČAS
 • náklady spojené s vyškolením poskytovatelů v metodice sebehodnocení a s následným vyhodnocením a porovnáním výsledků jsou hrazeny z projektu OP LZZ
 • účastníci si hradí dopravu na místo školení a stravu na vlastní náklady

Časový harmonogram:

 Květen - červen 2012: vyškolení poskytovatelů v metodice sebehodnocení

 • termín: 17.5.2012, místo: Brno, lektoři: Mgr. Michal Zahradník, Mgr. Martin Svoboda
 • termín: 14.6.2012, místo: Praha, lektoři: Bc. Jan Syrový, Mgr. Zdena Filípková

Červen 2012 - červen 2013: realizace sebehodnocení v organizacích

Září - říjen 2013: závěrečný workshop, vyhodnocení a porovnání výstupů

Kdo se může na školení přihlásit:

 • poskytovatelé nízkoprahových kontaktních sociálních služeb (NZDM, KC, TP) pracující s různými cílovými skupinami (děti a mládež, uživatelé drog, osoby bez přístřeší atd.)
 • členská i nečlenská zařízení ČAS
 • zařízení mohou být z celého území ČR vyjma Prahy
 • přihlásit se může vždy pouze jeden pověřený pracovník za své zařízení/službu (tj. vedoucí sebehodnocení). Tzn. z jedné organizace, která poskytuje více služeb, se může přihlásit více pověřených osob (za každou službu jeden).
 • Zájemci zašlou vyplněnou přihlášku (viz níže) ve wordu a rovněž sken přihlášky s podpisem emailem na adresu smejkalova@streetwork.cz, a to nejpozději do 2. května 2012.
Přihláška a celá výzva ke stažení zde (doc)

Kontaktní osoby k projektu:

Regina Babická
Odborný garant projektu OP LZZ
babicka@streetwork.cz
tel. 774 421 865

Klára Šmejkalová
Projektová manažerka OP LZZ
smejkalova@streetwork.cz
tel. 774 913 776


KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz