Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.
HomeSupervizeIng., Bc. Tomáš RÁDL

09 | 10 | 14 Verze pro tisk

Ing., Bc. Tomáš RÁDL

Telefon 731 600 060

Email tomas.radl@sasmcb.cz

Aktuální pracoviště

 • Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice, E. Destinové 1

Vzdělání, profesní praxe

 • 1970 - 1974 Gymnasium Děčín
 • 1975 - 1980 ČVUT - Stavební fakulta Praha
 • 1977 - 1986 Teologická studia Praha (neoficiální studium)
 • 1991 - 1992 DPS - obor vychovatelství na VŠ Pedagogická fakulta Universita Karlova
 • 1997 - 2001 Diakonie a PCA Institut Praha - 600 hodin Rogersovský psychoterapeutický výcvik
 • 2002 - 2005 JČU - Teologická fakulta v Českých Budějovicích - absolvování programu „Prevence násilí metodou filosofie pro děti“ - rozsah 15 dnů - 150 hodin
 • 2008 ukončené bakalářské studium teologie - UPS - Roma
 • Průběžně různé kurzy s osvědčením

Supervizní vzdělání

 • 2006 - 2007 Česká asociace streetwork - Kurz případová a týmová supervize v sociálních službách - 156 hod - osvědčení - akreditován u MŠMT a MPSV - působnost: supervize v organizacích a zařízeních poskytující sociální služby

Dopravní dostupnost (kraje)

 • Jihočeský kraj

Forma a druh supervize

 • nejčastěji případová a týmová ve skupině, případně individuální

Oblast práce (NZDM, TP, KC, azylové domy)

 • NZDM, azylový dům, terénní programy, programy následné péče, pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory, hospic, studenti Teologické fakulty (pedagogika volného času)

Praxe v poskytování supervize

 • od roku 2007 v roli supervizora ve výše uvedených typech zařízeních v Jihočeském kraji

Kde v současnosti vykonáváte supervizi

 • Mobilní hospic Třeboň
 • Arpida České Budějovice - centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením

Práce pod supervizí

 • od roku 2005 naše organizace včetně mě pracuje pod supervizí

Supervize své supervizní práce

 • dělal jsem 3 roky u Petra Klímy

 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz