Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.
Advertisement
HomeČlánkyKurz Motivační rozhovory

10 | 05 | 10 Verze pro tisk

ČAS

Kurz Motivační rozhovory

Česká asociace streetwork ve spolupráci s NVF-CEKAS v rámci projektu OPPA „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ vyhlašuje vzdělávací kurz pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především SW a NZDM) „Motivační rozhovory“. Kurz bude akreditován u MPSV. Seminář je určen pouze pro pracovníky z regionu hl.m. Prahy. Kurz „Motivační rozhovory“ obsahuje 2 x 2 dny + 1 den supervizní setkání (celková časová dotace 40 hod.) pro max. 16 osob

Komu je kurz určen:

 • Pracovníkům, kteří pracují v přímé práci v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM a SW.

Termíny kurzu:

 1. setkání 16. - 17. 9. 2010
 2. setkání 9. - 10. 12.2010
 3. supervizní setkání 18. 2. 2011

Lektor kurzu:

 • PhDr. Jan Soukup - psycholog a psychoterapeut. Pracuje na oddělení pro léčbu závislostí VFN (Apolinář), přednáší na katedře adiktologie 1. LF UK. Absolvoval základní a lektorský výcvik v motivačních rozhovorech, výcvik v rogersovské psychoterapii a v taneční a pohybové terapii.

Anotace kurzu:

 • Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány u problémů se závislostmi (alkohol, drogy, tabák, gambling) a v dalších oblastech (poruchy příjmu potravy, práce s mladistvými, změna nezdravých návyků aj.); jsou také účinné v prevenci vyhoření.

Osnova kurzu:

 • ilustrační fotoZměna a její předpoklady: klient jako zdroj vlastní motivace a řešení
 • Motivační rozhovory: úvod, základní principy a techniky, využití
 • Vliv pracovníka na motivaci klienta
 • Podpora motivace a sebedůvěry klienta
 • Odpor ke změně a jeho zvládání
 • Podávání informací
 • Úspěšné plánování
 • Kazuistická práce s využitím motivačních rozhovorů

Místo konání:

 • Praha 1, Opletalova 27 (přízemí)

Podmínky pro účast na kurzu:

 • účastníci by neměl mít ve dnech kurzu další pracovní povinnosti
 • pro úspěšné absolvování předpokládáme max. absenci v rozsahu jednoho půldne (tj. 4 hodiny).

Jak se lze na kurz přihlásit:

 • vyplněnou přihlášku (s Vaším podpisem) zašlete prosím na adresu ČAS, Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 a zároveň emailem na adresu: smejkalova@streetwork.cz
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 2. 6. 2010
 • všichni přihlášení budou kontaktováni nejpozději do dne 18. 6. 2010 a bude jim sděleno, zda byli do kurzu zařazeni. Účastníci budou vybráni na základě zaslaných materiálů.

Kritéria pro výběr účastníků :

 • kurz je určen pouze pracovníkům z pražských zařízení
 • přednost mají pracovníci z členských zařízení ČAS

Organizační informace:

 • účast na semináři - lektorné - je frekventantům, kteří pracují v zařízeních poskytujících služby na území hl.m. Prahy plně hrazena z projektu „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce “
 • ubytování ani stravu účastníkům nezajišťujeme

Organizátoři:

 • Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) ve spolupráci s NVF - CEKAS (Národní vzdělávací fond - Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách), o.p.s. (Opletalova 25, Praha 1, 110 00) za podpory projektu “Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ v rámci operačního programu Praha Adaptabilita.

Další případné informace získáte na adrese ČAS, Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00, tel. 774 913 776, 774 912 777, email: smejkalova@streetwork.cz.


KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz