Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Členství v ČAS
Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/modules/mod_banners.php on line 80

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/modules/mod_banners.php on line 85
HomeAsociaceČlenství v ČAS

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

13 | 02 | 11 Verze pro tisk

Členství v ČAS

Fronta na členství v ČASPodmínky vzniku členství v ČAS byly zásadně upraveny na poslední valné hromadě Asociace v říjnu 2010. Ke změnám se přistoupilo ze dvou základních důvodů. Prvním důvodem je změna ve strategii vzhledem ke členské základně směřující k jejímu rozšíření. Druhým důvodem je značná proměna v požadavcích vnějších subjektů (např. MPSV, kraje) na naplňování standardů kvality, kdy doposud vyžadované dvoudenní hodnocení kvality ČAS, je do velké míry nahrazeno obdobnými procesy (inspekce, certifikace RVKPP). A nakonec je nutno uvést i finanční hledisko, kdy je obtížné u řady subjektů dvoudenní hodnocení kvality ČAS zafinancovat.

Nastavení požadavků u hodnocení kvality

Z těchto důvodů schválila valná hromada ČAS změny v procesu hodnocení kvality. A to jak v případě, že se nové zařízení chce stát členem, tak i v situaci, kdy stávající zařízení prodlužuje své členství. Pro oba jmenované případy, tj. získání členství a jeho prodloužení, platí stejné podmínky.

Základní změnou oproti dřívějšímu období je to, že ČAS bude uznávat proběhlou inspekci, pokud konstatuje, že zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb ( a plní registrační podmínky a povinnosti poskytovatele). V takovém případě bude stačit absolvovat jednodenní metodickou návštěvu, pro niž však dosud není vytvořena a schválena metodika (její schválení a uvedení v platnost se předpokládá do poloviny roku 2011). Proto musí přechodně daná zařízení (s výjimkou drogových služeb procházejících certifikací RVKPP) absolvovat jednodenní hodnocení kvality s platností 3 roky.

Existuje ještě druhá varianta a to projít dosud „klasickým“ dvoudenním hodnocením, jež bude sice dražší, ale bude platné na 5 let. Jde o proces velmi podobný inspekci a zařízení se tak na ni velmi dobře připraví.

Tabulka: Přehled požadavků u hodnocení kvality na získání či prodloužení členství

 Žadatel o získání či prodloužení členství
Prošel inspekcí* nebo certifikací RVKPP v průběhu max. tří let zpětně:
Neprošel inspekcí* nebo certifikací RVKPP v průběhu max. tří let zpětně:
Varianty hodnocení:
Jednodenní metodická návštěva** (platné 3 roky); cena je 4 tis. Kč
Jednodenní hodnocení kvality ČAS (platné 3 roky) - cena je 9 tis. Kč

Dvoudenní hodnocení kvality ČAS (platné 5 let)
* tj. plní registrační podmínky a povinnosti poskytovatele a splňuje standardy kvality sociálních služeb
** tato variantu bude možné využít až SR ČAS vytvoří metodiku, což se předpokládá v horizontu prvního čtvrtletí 2011

Podmínky členství České asociace streetwork, o.s.

Podmínky členství v České asociaci streetwork, o.s. (ČAS) a práva a povinnosti členů ČAS upravují Stanovy České asociace streetwork, o.s. v odstavcích Hlava III a IV.:

Hlava III. Členství

Článek 5.
Členem ČAS se může stát:
a) jako individuální člen každá fyzická osoba působící v teorii nebo praxi nízkoprahových sociálních služeb. Individuálním členem se může stát fyzická osoba, kterou navrhne jiný člen ČAS. O přijetí rozhoduje Správní rada nadpoloviční většinou přítomných členů na základě písemné žádosti.
b) jako skupinový člen každá právnická osoba(dále jen poskytovatel), která realizuje program v oblasti kontaktní práce - nízkoprahových sociálních služeb, dle typologie sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), případně jiné programy. Členem se stává na základě úspěšně realizovaného hodnocení kvality ČAS nebo jiné formy měření kvality uznané Správní radou ČAS a chce se v souladu se stanovami ČAS, jejím posláním a zaměřením, aktivně podílet na její činnosti. Skupinový člen získává členský mandát se všemi právy a povinnostmi za každé zařízení (službu, program), který přihlašuje k členství.

O přijetí za člena ČAS rozhoduje Správní rada ČAS souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Správní rady na základě písemné žádosti poskytovatele, která musí splňovat formální podmínky stanovené ČAS:

 • Řádně vyplněná žádost o přijetí do ČAS
 • Projekt - plán realizace nízkoprahové sociální služby v aktuálním roce (např. žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušné období)
 • Závěrečná zpráva o realizaci programu za předcházející období (předcházející rok)
 • Výroční zpráva organizace, v případě organizace s krátkou historií postačí průběžná či závěrečná zpráva projektu
 • Platné potvrzení o realizaci hodnocení kvality nízkoprahové sociální služby a jeho výsledku, který musí splňovat stanovenou úroveň kvality. Konkrétní minimální podobu výsledku opravňujícího k přijetí stanovuje Valná hromada ČAS.
Správní rada je povinna projednat žádost o členství ve stanovených termínech, vždy na zasedání na konci prvního a třetího čtvrtletí. Správní rada je povinna o svém rozhodnutí spravit žadatele písemně. Dále Správní rada informuje o přijetí nových členů všechny stávající členy elektronickou poštou.
Skupinového člena zastupuje na Valné hromadě ČAS vždy jeden delegát s písemným pověřením poskytovatele /hlasovací právo/.
Článek 6.
Členství zaniká:
 • písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z ČAS
 • zrušením členství pro neplacení příspěvků po dobu jednoho roku.
 • vyloučením, a to pro nesplnění minimální úrovně kvality poskytovaných služeb dle hodnocení kvality (týká se poskytovatelů). Konkrétní podobu výsledku nesplňující minimální úroveň stanovuje Valná hromada ČAS, stejně jako možnosti odvolání.
 • vyloučením, a to pro hrubé porušení povinností člena ČAS, čímž se rozumí např.:
  • pro nepodílení se na činnosti asociace
  • závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů ČAS
  • závažné porušení Etického kodexu ČAS
 • úmrtím člena nebo zánikem jednotky
 • zánikem ČAS
O zrušení členství rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, na základě doporučení Správní rady ČAS. Správní rada může pozastavit členství v ČAS do zasedání VH. Správní rada po prošetření situace může obnovit členství jednohlasným souhlasem členů na zasedání Správní rady.

Hlava IV. Práva a povinnosti členů

Článek 7.
Členové ČAS mají právo:
 • účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady /hlasovací právo/
 • volit a být voleni do Správní rady a Revizní komise
 • účastnit se veškeré činnosti ČAS
 • být informováni o činnosti ČAS
 • podávat návrhy a podněty k činnosti ČAS a jejím orgánům

Hlasovací právo (účast na rozhodování) se dočasně pozastavuje individuálním členům, po dobu, kterou jsou zaměstnancem skupinového člena v hlavním pracovním poměru.

Článek 8.
Členové ČAS mají povinnost:
 • znát a dodržovat stanovy a rozhodnutí Valné hromady
 • řádně platit členské příspěvky, skupinový člen platí příspěvek za každé zařízení (službu, program), které přihlašuje k členství ve ČAS ve výši, kterou určuje valná hromada ČAS
 • dodržovat příslušné standardy a etický kodex ČAS
 • poskytovat kvalitní nízkoprahové sociální služby (týká se poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb).
 • účastnit se valné hromady ČAS
 • pravidelně poskytovat statistická data o poskytované službě ve stanoveném rozsahu
 • prezentovat ČAS na svých propagačních materiálech.
Podmínky členství v ČAS si můžete stáhnout zde /aktualizováno VH ČAS 7. 10. 2009/ (pdf)

 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2024 | portal@streetwork.cz