Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Přijímání nových členů do České asociace streetwork
Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/modules/mod_banners.php on line 80

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/modules/mod_banners.php on line 85
HomeČlánkyPřijímání nových členů do České asociace streetwor...

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/database.php on line 130

04 | 08 | 06 Verze pro tisk

ČAS

Přijímání nových členů do České asociace streetwork

Hlasováním na Valné hromadě (VH) 14. 3. 2006 bylo rozhodnuto, jakým způsobem bude možné přijímat nové kolektivní skupinové členy do České asociace streetwork. K tomu, aby vše bylo jak má být, musí též dojít ke změnám ve stanovách. A tak Výkonný výbor (VV) přichází s návrhem na změnu stanov, kde budou nová pravidla pro členství ukotvena. Se změnou počítáme od 7. 11. 2005, kdy proběhne VH ČAS. Zde přikládáme k nahlédnutí navrhované změny. 

Přijímání nových členů

Individuální členství

Individuálním členem se může stát fyzická osoba působící v teorii nebo praxi nízkoprahových sociálních služeb, kterou navrhne jiný člen ČAS. O přijetí rozhoduje VV nadpoloviční většinou přítomných členů. 

Skupinové členství

Na základě diskuse bude dále upraveno ve stanovách skupinové členství.

Navrhované znění pro stanovy: Skupinovým členem ČAS se může stát taková jednotka (program, zařízení) poskytující nízkoprahové služby, která splnila stanovené a schválené podmínky hodnocení kvality ČAS. Jednotka, která deklaruje jako svou činnost poskytování nízkoprahových sociálních služeb, a která se chce v souladu se stanovami, posláním a cíli ČAS podílet aktivně na její činnosti.

O přijetí za člena ČAS rozhoduje VV ČAS souhlasem nadpoloviční většiny všech členů výboru na základě písemné žádosti zájemce, která musí splňovat tyto formální podmínky stanovené ČAS:

1. Řádně vyplněná žádost o přijetí do ČAS; 2. Projekt - žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušné období; 3. Závěrečná zpráva o realizaci programu za předcházející období; 4. Výroční zpráva organizace (v případě organizace s krátkou historií postačí průběžná či závěrečná zpráva projektu); 5. Potvrzení o úspěšném absolvování vnitřního šetření kvality a jeho výsledku.

VV je povinen projednat žádost na svém zasedání na konci prvního a třetího čtvrtletí kalendářního roku. O svém rozhodnutí pak písemně spravit žadatele a informovat VH. Skupinového člena zastupuje v ČAS vždy jeden delegát s písemným pověřením organizace. Pověření je nepřenositelné.

Ohledně zániku členství navrhuje VV změnit znění stanov tímto způsobem:

Členství zaniká:

1. Písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z ČAS; 2. zrušením členství pro neplacení příspěvků po dobu jednoho roku; 3. Vyloučením, a to pro hrubé porušení povinností člena ČAS (pro dlouhodobý nezájem o dění a činnost ČAS - neúčast na valných hromadách, pro opakované nedodržování minimálních standardů stanovených ČAS, v případě vypršení tříleté platnosti certifikátu šetření kvality, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů ČAS); 4. Úmrtím člena nebo zánikem jednotky; 5. Zánikem ČAS.

O zániku členství rozhoduje VH nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů na základě doporučení VV ČAS. 

Pozastavení členství:

1. Individuálním členům se členství pozastavuje pokud se stanou zaměstnancem skupinového člena; 2. Na základě nadpoloviční většiny členů VV ČAS při nedodržování povinností člena ČAS (pro dlouhodobý nezájem o dění a činnost ČAS - dlouhodobá neúčast na valných hromadách, pro opakované nedodržování minimálních standardů stanovených ČAS, v případě vypršení tříleté platnosti certifikátu šetření kvality, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů ČAS); 3. Členství může být pozastaveno nejdéle do nejbližšího zasedání VH ČAS; 4. VV po prošetření situace může obnovit členství jednohlasným souhlasem všech jeho členů na zasedání VV; 5. Po dobu pozastavení členství je osoba, skupinový člen zproštěn povinnosti placení členských příspěvků; 6. Po dobu pozastavení členství je osobě, skupinovému členu odebráno hlasovací právo. 

Členové ČAS mají právo:

1. Účastnit se jednání a rozhodování valné hromady; 2. Volit a být voleni od VV a revizní komise; 3. Účastnit se veškeré činnosti ČAS; 4. Být informován o činnosti ČAS; 5. Podávat návrhy a podněty k činnosti ČAS a jejím orgánům. 

Členové ČAS mají povinnost:

1. Znát a dodržovat stanovy a rozhodnutí VH; 2. Řádně platit členské příspěvky; 3. Dodržovat příslušné standardy a etický kodex ČAS.

 

 

Vše o připravovaných změnách a stávajíci ch podmínkách se dočtete zde.

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2024 | portal@streetwork.cz