Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
HomeČASČlánkyVzdělávací Kurz pro management

Další články klubu

31 | 03 | 09 Verze pro tisk

ČAS

Vzdělávací Kurz pro management

Česká asociace streetwork ve spolupráci s NVF-CEKAS v rámci projektu OPPA „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ vyhlašuje vzdělávací kurz pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách „Kurz pro management poskytovatelů služeb NZDM a TP“. Kurz bude akreditován u MPSV a bude splňovat podmínky kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. „Kurz pro management poskytovatelů služeb NZDM a TP“ obsahuje 6 setkání (2 semináře + 4 vzdělavací bloky) pro max. 15 osob během jednoho roku v celkovém rozsahu 112 hod. Kurz je prioritně určen pro pracovníky z regionu hl.m. Praha. Posílejte prosím přihlášky i z mimopražských regionů, v případě, že uspěje projekt podaný do OPLZZ, bude účast hrazena všem účastníkům. Pokud ne, budou si mimopražští účastníci hradit nocleh a stravu sami.

Kritéria - vstupní požadavky na uchazeče:

 • ilustrační fotominimálně SŠ vzdělání s maturitou
 • praxe s řízením organizace min. 2 roky na pozici středního či vyššího managementu (řídí min. 3 pracovníky a rozpočet organizace je min. 2 milióny Kč)
 • výjimku z požadavků na praxi může odborný garant schválit jen na základě individuálního posouzení situace
 • předložit organizační strukturu své organizace (uvést výše úvazků všech zaměstnanců v organizaci, označení své pozice v organizační struktuře)
 • životopis
 • motivační dopis (proč se hlásím, jaké spatřuji silné a slabé stránky v řízení své organizace)
 • účastník a jeho organizace podepíší třístrannou smlouvu s realizátorem projektu o účasti v kurzu a podpoře pracovníka ze strany organizace
 • nutná účast na obhajobě závěrečné zkoušky

Termíny kurzu:

 1. setkání ve dnech 28. - 29. 5. 2009 „Strategické plánování“ dvoudenní seminář je povinný pro účastníky kurzu pro management, ale zároveň je otevřený i dalším zájemcům - Jůnův statek (16 hod.)
 2. setkání ve dnech 16. - 17. 6. 2009 „Základy legislativy NNO v oblasti účetnictví, daní a zaměstnávání“ dvoudenní seminář je povinný pro účastníky kurzu pro management, ale otevřený i dalším zájemcům - Řež u Prahy (16 hod.)
 3. setkání ve dnech 22. - 24. 9. 2009 „Finanční řízení“ - třídenní setkání - Řež u Prahy (20 hod.) pouze pro účastníky kurzu
 4. setkání ve dnech 21. - 23. 10. 2009 „Řízení lidských zdrojů“ - třídenní setkání - Řež u Prahy (20 hod.) pouze pro účastníky kurzu
 5. setkání ve dnech 3. - 5. 2. 2010 „Dovednosti řízení organizace“ - třídenní setkání -Jůnův statek (20 hod.) pouze pro účastníky kurzu
 6. setkání ve dnech 17. - 19. 3. 2010 „ Fundraising a PR“ + závěrečná zkouška - třídenní setkání - Jůnův statek (20 hod.) pouze pro účastníky kurzu

Místo kurzu:

 • Jůnův statek, Rež u Prahy
 • Podrobnější informace o ubytování najdete v příloze pod článkem.

Podmínky pro účast na výcviku:

 • Účast
90 % - 100 % = splněno
70 % - 90 % = je možné použít opravný prostředek
méně než 70 % = nesplněno (nelze nahradit)
OPRAVNÝ PROSTŘEDEK = účastník absolvuje nahrazující kurz zaměřený na téma, kterého se v tomto kurzu neúčastnil. Tento kurz si účastník vybírá sám. Nahrazující kurz je nutné předem konzultovat s lektorem či garantem vzdělávacího programu daného tématu. Nahrazující kurz musí být garantem schválen. Nahrazující kurz musí být absolvován ještě v průběhu trvání projektu OPPA tak, aby účastník zvládl povinnou účast na závěrečné hodnotící schůzce.
Je možná absence na maximálně jednom 16ti hodinovém semináři. Celková absence je možná maximálně 20 hodin.
 • Splnění zadaného úkolu
Na závěr kurzu bude obhajoba závěrečné práce, na kterou se budou účastníci připravovat během celého vzdělávání a zadání bude upřesněno na 1. setkání kurzu.

Jak se lze na kurz přihlásit:

 • přihlášku, životopis, motivační dopis a organizační strukturu Vaší organizace zašlete prosím emailem na adresu smejkalova@streetwork.cz a zároveň vyplněnou přihlášku (s Vaším podpisem) zašlete poštou na adresu ČAS, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1.
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 17. 4. 2009
 • na základě zaslaných materiálů budou vybráni účastníci, kteří budou kontaktováni nejpozději do dne 30. 4. 2009 a zároveň obdrží další podrobné informace o kurzu
 • uchazeči o kurz pro management již nemusí zasílat další přihlášku na seminář Strategické plánování

Organizační informace:

 • účast na kurzu - strava, ubytování, lektorné - jsou plně hrazeny z projektu „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“
 • účastníci kurzu si hradí cestovné a nápoje
 • od účastníků bude na začátku kurzu vybírán motivační poplatek ve výši 1.000 Kč, který bude úspěšným absolventům po skončení kurzu vrácen
Organizátoři:

Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) ve spolupráci s NVF - CEKAS (Národní vzdělávací fond - Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách), o.p.s. (Opletalova 25, Praha 1, 110 00) za podpory projektu “Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.

Další případné informace získáte na na adrese ČAS, Senovážné nám.24, Praha 1, 110 00, tel. 774 913 776, 774 912 777 , email: smejkalova@streetwork.cz, racek@streetwork.cz

 

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2022 | portal@streetwork.cz