Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Vzdělávací Kurz pro management

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

31 | 03 | 09

ČAS

Vzdělávací Kurz pro management

Česká asociace streetwork ve spolupráci s NVF-CEKAS v rámci projektu OPPA „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ vyhlašuje vzdělávací kurz pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách „Kurz pro management poskytovatelů služeb NZDM a TP“. Kurz bude akreditován u MPSV a bude splňovat podmínky kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. „Kurz pro management poskytovatelů služeb NZDM a TP“ obsahuje 6 setkání (2 semináře + 4 vzdělavací bloky) pro max. 15 osob během jednoho roku v celkovém rozsahu 112 hod. Kurz je prioritně určen pro pracovníky z regionu hl.m. Praha. Posílejte prosím přihlášky i z mimopražských regionů, v případě, že uspěje projekt podaný do OPLZZ, bude účast hrazena všem účastníkům. Pokud ne, budou si mimopražští účastníci hradit nocleh a stravu sami.

Kritéria - vstupní požadavky na uchazeče:

 • ilustrační fotominimálně SŠ vzdělání s maturitou
 • praxe s řízením organizace min. 2 roky na pozici středního či vyššího managementu (řídí min. 3 pracovníky a rozpočet organizace je min. 2 milióny Kč)
 • výjimku z požadavků na praxi může odborný garant schválit jen na základě individuálního posouzení situace
 • předložit organizační strukturu své organizace (uvést výše úvazků všech zaměstnanců v organizaci, označení své pozice v organizační struktuře)
 • životopis
 • motivační dopis (proč se hlásím, jaké spatřuji silné a slabé stránky v řízení své organizace)
 • účastník a jeho organizace podepíší třístrannou smlouvu s realizátorem projektu o účasti v kurzu a podpoře pracovníka ze strany organizace
 • nutná účast na obhajobě závěrečné zkoušky

Termíny kurzu:

 1. setkání ve dnech 28. - 29. 5. 2009 „Strategické plánování“ dvoudenní seminář je povinný pro účastníky kurzu pro management, ale zároveň je otevřený i dalším zájemcům - Jůnův statek (16 hod.)
 2. setkání ve dnech 16. - 17. 6. 2009 „Základy legislativy NNO v oblasti účetnictví, daní a zaměstnávání“ dvoudenní seminář je povinný pro účastníky kurzu pro management, ale otevřený i dalším zájemcům - Řež u Prahy (16 hod.)
 3. setkání ve dnech 22. - 24. 9. 2009 „Finanční řízení“ - třídenní setkání - Řež u Prahy (20 hod.) pouze pro účastníky kurzu
 4. setkání ve dnech 21. - 23. 10. 2009 „Řízení lidských zdrojů“ - třídenní setkání - Řež u Prahy (20 hod.) pouze pro účastníky kurzu
 5. setkání ve dnech 3. - 5. 2. 2010 „Dovednosti řízení organizace“ - třídenní setkání -Jůnův statek (20 hod.) pouze pro účastníky kurzu
 6. setkání ve dnech 17. - 19. 3. 2010 „ Fundraising a PR“ + závěrečná zkouška - třídenní setkání - Jůnův statek (20 hod.) pouze pro účastníky kurzu

Místo kurzu:

 • Jůnův statek, Rež u Prahy
 • Podrobnější informace o ubytování najdete v příloze pod článkem.

Podmínky pro účast na výcviku:

 • Účast
90 % - 100 % = splněno
70 % - 90 % = je možné použít opravný prostředek
méně než 70 % = nesplněno (nelze nahradit)
OPRAVNÝ PROSTŘEDEK = účastník absolvuje nahrazující kurz zaměřený na téma, kterého se v tomto kurzu neúčastnil. Tento kurz si účastník vybírá sám. Nahrazující kurz je nutné předem konzultovat s lektorem či garantem vzdělávacího programu daného tématu. Nahrazující kurz musí být garantem schválen. Nahrazující kurz musí být absolvován ještě v průběhu trvání projektu OPPA tak, aby účastník zvládl povinnou účast na závěrečné hodnotící schůzce.
Je možná absence na maximálně jednom 16ti hodinovém semináři. Celková absence je možná maximálně 20 hodin.
 • Splnění zadaného úkolu
Na závěr kurzu bude obhajoba závěrečné práce, na kterou se budou účastníci připravovat během celého vzdělávání a zadání bude upřesněno na 1. setkání kurzu.

Jak se lze na kurz přihlásit:

 • přihlášku, životopis, motivační dopis a organizační strukturu Vaší organizace zašlete prosím emailem na adresu smejkalova@streetwork.cz a zároveň vyplněnou přihlášku (s Vaším podpisem) zašlete poštou na adresu ČAS, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1.
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 17. 4. 2009
 • na základě zaslaných materiálů budou vybráni účastníci, kteří budou kontaktováni nejpozději do dne 30. 4. 2009 a zároveň obdrží další podrobné informace o kurzu
 • uchazeči o kurz pro management již nemusí zasílat další přihlášku na seminář Strategické plánování

Organizační informace:

 • účast na kurzu - strava, ubytování, lektorné - jsou plně hrazeny z projektu „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“
 • účastníci kurzu si hradí cestovné a nápoje
 • od účastníků bude na začátku kurzu vybírán motivační poplatek ve výši 1.000 Kč, který bude úspěšným absolventům po skončení kurzu vrácen
Organizátoři:

Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) ve spolupráci s NVF - CEKAS (Národní vzdělávací fond - Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách), o.p.s. (Opletalova 25, Praha 1, 110 00) za podpory projektu “Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“ v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.

Další případné informace získáte na na adrese ČAS, Senovážné nám.24, Praha 1, 110 00, tel. 774 913 776, 774 912 777 , email: smejkalova@streetwork.cz, racek@streetwork.cz