Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeČASČlánkyVýhody členství v ČAS

Další články klubu

14 | 03 | 07 Verze pro tisk

ČAS

Výhody členství v ČAS

Na začátek - co to vlastně ČAS je, k čemu slouží:

ilustrační fotoČAS je profesní sdružení odborníků a poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb pracujících metodou kontaktní práce. ČAS usiluje o zvyšování kvality služeb a rozvoj oboru, a o dobré podmínky pro poskytovatele služeb se zaměřením na potřeby klientů a společnosti. Asociace se při své práci snaží dbát na profesionalitu a odbornost, dodržování profesionální etiky, respekt k autonomii svých členů.

Koho ČAS sdružuje:

 • sdružuje a zastřešuje poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb hlásící se k metodě kontaktní práce a jednotlivce z řad odborné veřejnosti,
 • 31. 12. 2006 bylo členem asociace 24 zařízení a 21 odborníků (1) z oblasti nízkoprahových sociálních služeb

Co vlastně ČAS přináší nejen členům, tedy i nečlenům, pracovníkům v oboru:

 • možnost absolvovat hodnocení kvality služeb poskytovatelů na základě vlastního hodnotícího systému,
 • informuje veřejnost o oboru a snaží se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o nízkoprahových sociálních službách,
 • aktivně prosazuje zájmy oboru např. v rámci státních institucí či jiných profesních asociací
 • realizuje systém oborového vzdělávání (od kurzů pro dobrovolníky, začínající pracovníky, zkušené pracovníky, hodnotitele kvality po metodiky a supervizory
 • poskytuje informační servis (2) a odborný poradenský servis (3) poskytovatelům služeb.
 • podílí se na výzkumu a vývoji zaměřeném na potřeby klientů, metody práce, evaluační systémy
 • je platformou pro komunikaci napříč nízkoprahovými sociálními službami (snaží se realizovat akce, na nichž se setkávají pracovníci z různých typů nízkoprahových služeb
 • mobilizuje další zdroje pro rozvoj služeb (vyjednává s donátory)

Co vlastně ČAS přináší členům navíc (oproti tomu, co přináší nečlenům a pracovníkům v oboru):

 • garantuje kvalitu služeb svých členů
 • aktivně prosazuje (lobbuje) zájmy oboru a svých členů,
 • vytváří příležitosti pro vícezdrojové financování členů
 • zastřešuje společné PR aktivity svých členů
 • zasílá členům pravidelné informace o dětí v oboru
 • prostřednictvím fundraisingu zajišťuje finanční a věcné prostředky pro členská zařízení (4), které přímo distribuuje
 • členové ČAS mají slevy na vzdělávacích akcích, které asociace realizuje
 • členové ČAS mají přednostně garantovaná místa na některých akcích, které realizuje ČAS

A co asociace od svých členů chce a očekává?

 • dodržování etického kodexu a standardů vztahujících se k nízkoprahovým sociálním službám
 • aktivní účast na činnosti (např. na organizaci oborových konferencí), účast na valných hromadách a zpětnou vazbu při výzkumech či jiných formách šetření v rámci asociace
 • udržování a propagaci dobrého jména ČAS
 • poskytovat kvalitní nízkoprahové sociální služby
 • platit členský příspěvek (aktuálně ve výši 2000 Kč)

9 otázek, které Vám napoví, zda usilovat o členství v ČAS

1. Jste zařízení poskytující nízkoprahové služby (např. NZDM, KC, TP a jiné)?
ano ne 
2. Máte zájem o spolupráci, výměnu zkušeností a setkávání s jinými poskytovateli nízkoprahových služeb?
ano ne 
3. Hlásíte se k metodě kontaktní práce a máte zájem o její rozvoj?
ano ne 
4. Usilujete o dodržování etického kodexu a standardů vztahujících se k nízkoprahovým sociálním službám?
ano ne 
5. Prošli jste hodnocením kvality (5) ČAS (nebo jiným hodnocením, které asociace uznává)?
ano ne 
6. Máte zájem o zvyšování kvality služeb, profesionality a odbornosti? Chcete se podílet na rozvoji oboru, tedy nejen Vás samotných, ale všech poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb?
ano ne 
7. Jste ochotni vkládat Váš čas, energii a peníze dle stanovených podmínek do činnosti asociace?
ano ne 
8. Zajímáte se pravidelně o dění v oboru, hledáte informace, co se kde děje?
ano ne 
9. Máte zájem se zapojit do oborových PR kampaní propagujících práci nízkoprahových služeb?
ano ne 

Pokud jste odpověděli pokaždé ano, velice rádi Vás uvítáme v řadách členů České asociace streetwork.

Pokud jste odpověděli vícekrát ano než ne, a máte zájem o členství, budeme s Vámi rádi komunikovat o vzájemné spolupráci či cestě ke členství v ČAS.

Pokud jste odpověděli vícekrát ne než ano, rádi Vás budeme informovat o činnosti ČAS, a o dění v oboru nízkoprahových sociálních služeb. Náš poradenský servis je určen i pro Vás.

(1) Individuální členství v asociaci postupem času ustupuje do pozadí a mění v institut určitého „prestižního“ členství pro zasloužilé členy a odborníky. Na členství v asociaci musí být zájemce navržen jiným členem.

(2) ČAS provozuje portál StreetWork.cz a snaží se o jeho průběžnou aktualizaci a informační kvalitu.

(3) Na kancelář ČAS je možné obrátit se s jakýmkoliv oborovým dotazem. Buď jej zodpovědí pracovníci kanceláře, nebo zprostředkují odpověď u někoho dalšího kompetentního.

(4) Nejde o prioritní zaměření asociace, spíše vedlejší produkt jednání s donátory.

(5) Aktuálně je možné se stát členem ČAS i pokud na základě hodnocení kvality ČAS získáte „Osvědčení o absolvování hodnocení kvality ČAS s podmínkou“.

 

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
admin re: skoda
martin holis skoda
Zobrazit vše
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2022 | portal@streetwork.cz