Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeČASČlánkyKurz Základy nízkoprahových služeb

Další články klubu

15 | 02 | 07 Verze pro tisk

ČAS

Kurz Základy nízkoprahových služeb

Akreditovaný vzdělávací kurz pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především NZDM a v terénních programech pro mládež).

Kapacita: 18 účastníků

Rozsah: 150 h (vzdělávací + výcviková část) + 50 h samostatná praxe

Cena: 6.000,- (cena obsahuje lektorné, pronájem prostor pro lektorování a organizační náklady). Účastník si hradí stravu a ubytování (na místě je možné přespání ve vlastním spacáku v ceně kurzu) Sleva pro pracovníky členských zařízení ČAS 1000 Kč (tedy celková cena 5000 Kč).

ANOTACE KURZU

Vzdělávací část – lektorované přednášky a workshopy; výcviková část - výcvikové workshopy, návyková část – domácí úkoly (zpracování úkolu, stáž),

Základní tématické okruhy kurzu:

 • Úvod do problematiky nízkoprahových služeb (kontaktní práce, typy nízkoprahových služeb, nízkoprahost, cílové skupiny)
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pojmosloví, výkony, postavení v síti) a praxe (vznik programů, práce s pravidly, manuály, výkaznictví)
 • Terénní sociální práce – (pojmosloví, výkony, postavení v síti) a praxe (monitoring, první kontakty, rizika práce v terénu, výkaznictví)
 • Osobnost kontaktního pracovníka (etika, profesní hranice, supervize)
 • Práce s klientem (kontakt, interakce, práce s výchovnou situací, motivační rozhovory, práce s drogovou problematikou, práce s trestněprávní problematikou klientů, práce se sexuální problematikou, síťování, svépomocné aktivity klientů)

Komu je kurz určen:

 • Kurz je určen především kontaktním pracovníkům nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, terénním pracovníkům, kteří pracují v oboru do 1,5 roku
 • Účastníci musí pracovat nebo se podílet na chodu nízkoprahového programu (SW,NZDM, jiné nízkoprahové kontaktní služby)

LEKTOŘI

PaedDr. Petr Klíma, Mgr. Ing. Jiří Staníček, Mgr. Michal Zahradník, Ing. Aleš Herzog, Mgr. Martina Zimmermanová, Mgr. Martin Větrovec, Bc. Petr Neumann, Mgr. Helena Holišová Kotová a další.

Termíny kurzů:

Vzdělávací a výcviková část každého kurzu bude realizována v rámci 6 setkáních po 3 dnech. Kurzy budou realizovány v průběhu roku 2006. Termíny: 16. – 18. dubna, 21. – 23. května, 25. – 27. června, 27. - 29. srpna, 24. – 25. září, 22. – 24. října. Může dojít k drobným posunům v termínech.

Místo konání:

 • Čtyři kurzová setkání proběhnou v Praze, nízkoprahovém klubu Ymkárium
 • Dvě kurzová setkání (3. a 4.) proběhne v Havířově, v klubu 3NYTY v Havířově

Budeme se snažit zajistit, aby v místě konání byla vždy možnost se osprchovat.

Podmínky účasti a absolvování kurzu:

 • Příslib 90 % účasti na kurzu - absolvování jak vzdělávací a výcvikové, tak samostatné praxe
 • Řádné splnění domácích úkolů, a dodržení termínů jejich odevzdání
 • Aktivní spolupráce na vzdělávací a výcvikové části kurzu
 • Ukončení kurzu - složení závěrečné zkoušky realizované formou kolokvia
 • Podmínky jsou podrobně upraveny trojstrannou smlouvou mezi účastníkem, CAS a organizací, která účastníka vysílá.
 • Cena kurzu je splatná nejpozději na 1. kurzovém setkání.

Jak se lze na kurz přihlásit:

V zasláním přihlášky a motivačního dopisu nejpozději do 10. března 2007 na adresu Česká asociace streetwork, Senovážné nám.20, Praha 1, 110 00 a zároveň mailem na asociace@streetwork.cz Přijaté i nepřijaté zájemce a náhradníky vyrozumíme nejpozději do 20. března 2007.

V případě malého zájmu pracovníků o placený kurz (méně než 10 osob) si ČAS vymezuje právo kurz nevyhlásit.

Všechny další informace získáte na internetu www.streetwork.cz nebo na adrese ČAS, Senovážné nám.20, Praha 1, 110 00. TEL. 222 210 940, 222 210 941, 774 913 777, email:asociace@streetwork.cz, Kontaktní osoba: Aleš Herzog

Poznámka:

 • Kurz je akreditován u MŠMT, v současnosti vyřizujeme akreditaci u MPSV v souladu se zákonem o sociálních službách.

Kritéria pro výběr účastníků na kurzy, semináře, konference

Účastníci kurzu budou vybíráni podle těchto kritérií (netýká se dlouhodobě evidovaných zájemců o kurz):

 • na plný úvazek
 • délka praxe v nízkoprahových službách
 • pracovník v přímé práci s uživateli
 • přednost mají NZDM a TP pracující s dětmi a mládeží
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru (viz motivační dopis)
 • přednost mají pracovníci z členských zařízení ČAS

Zdroje informací pro výběr:

 • přihláška
 • motivační dopis

Kdo vybírá:

 • pracovníci kanceláře ČAS J. Racek a A. Herzog

Náhradníci:

 • bude stanovena skupina náhradníků a jejich pořadí v rozsahu alespoň 25 % počtu účastníků
 • osoby vybrané za náhradníky jsou informování o svém statusu a v případě jejich souhlasu zařazeni do databáze.
 • v případě, že účastník kurzu odřekne účast na kurzu, je osloven náhradník dle pořadí.


KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2022 | portal@streetwork.cz