Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeKlubyČlánkyAktuální výzvy Nadačního fondu Albert

Další články klubu

29 | 05 | 17 Verze pro tisk

StreetWork.cz

Aktuální výzvy Nadačního fondu Albert

Nízkoprahová zařízení a všechny organizace, které pracují se sociálně ohroženými dětmi a mládeží, mají možnost žádat o finanční podporu v grantovém řízení Nadačního fondu Albert. Své projekty mohou přihlašovat aktuálně do dvou výzev – grantového programu Bertík pomáhá 2018 a Obchůdky s Albertem 2017.

 Bertík pomáhá 2018

Grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2018 je určený na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Souvisí s kampaní Bertík pomáhá, která bude probíhat na prodejnách Albert na podzim 2017, ve které zákazníci pomocí žetonků - Bertíků budou hlasovat pro podporu regionálních projektů.

Aktivity podpořené z grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2018 směřují k podpoře rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Konkrétně do této cílové skupiny patří:
  • Děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy.
  • Děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež, které žijí ve složitých sociálních  a ekonomických podmínkách.

Žádosti podané pod hlavičkou grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2018  mohou být zaměřeny na následující oblasti podpory:

1. Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Příklady zaměření žádosti:
  • financování nákladů souvisejících se středoškolským, vysokoškolským a vyšším odborným studiem (stravné, cestovné, náklady na učebnice, náklady na ubytování apod., z nadačního příspěvku není hrazeno školné na soukromých SŠ, VOŠ, VŠ)
  • kurzy pro zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže a odborné kurzy související s přípravou na budoucí povolání,
  • financování řidičských průkazů (s částečnou motivační finanční spoluúčastí budoucího řidiče a organizace),
  • proplacení zájmových aktivit dětí (různé druhy volnočasových kroužků - hudební, sportovní, fotografický, dramatický kroužek apod.) jako i sportovní nářadí, oblečení, hudební nástroje a jiné pomůcky pro děti, které navštěvují zájmové kroužky,
  • pravidelné doučování, příprava do školy nebo na budoucí povolání,
  • terapeutická i jiná odborná pomoc pro ohrožené děti a mládež aj.

Cílem je podporovat individuální rozvoj jednotlivců (prostředky nemá využívat např. dětský domov jako celek, ale cíleně klient instituce!). V projektové žádosti musí být uvedené konkrétní děti a jejich požadavky. Projekty by měly zajistit lepší integraci dětí do společnosti a snazší budování jejich vlastní sociální sítě. Projekty by měly být zaměřeny na integraci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do společnosti.

2. Projekty komplexně postihující problematiku mládeže vstupující do samostatného života např. regionální program, který učí klienty hledat si práci, hospodařit s financemi, řešit partnerské a rodinné vztahy v místě, kde se děti nachází. (Nadační fond Albert nehradí náklady na ubytování na pobytových kurzech, preferuje přípravné aktivity v místě pobytu dítěte), tréninkové byty a pracoviště, Domy na půl cesty, apod.

3. Pravidelné preventivní aktivity s dětmi a mládeží s rizikovým chováním – jedná se o podporu pravidelných a cílených aktivit, které  se cíleně zaměřují na prevenci a práci s  rizikovými dětmi a mládeží a jejich rodinami (NZDM, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sanace rodiny, streetwork, terénní práce apod.).

Žadatelé mohou podávat žádosti o nadační příspěvek až do 16. 6. 2017.

Žadatelé o nadační příspěvek mohou podat maximálně 1 žádost do jednoho regionu tj. do jedné skupiny vybraných prodejen Albert. Žadatelé o nadační příspěvek mají možnost podat maximálně 2 žádosti o nadační příspěvek celkem.

V rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2018 je stanovena maximální výše udělovaného grantu 55 000 Kč na organizaci v regionu (tedy každá organizace může žádat maximálně o 55 000 Kč do každého regionu).

Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců a může být zahájen nejdříve 1.1. 2018 (projekt může trvat i kratší dobu než je jeden rok).

Veškeré informace o programu BERTÍK POMÁHÁ 2018 naleznete ZDE.


Obchůdky s Albertem 2017

Cílem programu Obchůdky s Albertem je umožnit dětem a mládeži ze sociálně ohroženého prostředí hlubší porozumění procesu cesty konkrétního výrobku, od jeho výroby až po jeho prodej. Projekt dětem přiblíží, co všechno musí výrobce a prodejce vzít v potaz, pokud chce být úspěšným obchodníkem. V neposlední řadě projekt praktickou formou prohlubuje finanční gramotnost dětí.

Organizace společně s dětmi, které budou výrobky vyrábět a následně prodávat, vyplní grantovou žádost a rozpočet, která má být pro ně jakýmsi „obchodním plánem“, který by měli pak v průběhu realizace projektu dodržet. Důležité je, aby organizace plán připravovaly s klienty. Cílem projektu je rozvíjet jejich finanční gramotnost jako i obchodní dovednosti, kterým se již u sestavování obchodního plánu učí.

Cílové skupiny projektu:

  • Děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy,
  • děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež, které žijí ve složitých sociálních  a ekonomických podmínkách.

Termín podání žádosti: nejpozději do půlnoci 23. 6. 2017

Výše příspěvku bude odpovídat přiměřeným plánovaným materiálním nákladům na výrobu produktů k prodeji, které žadatel v žádosti zdůvodní. Maximální výše příspěvku však činí 3 000 Kč. Výše příspěvku bude přidělena s ohledem na kvalitu žádosti  a rozpočtu.

Veškeré informace o programu Obchůdky s Albertem 2017 naleznete ZDE.

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2020 | portal@streetwork.cz