Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeOdborná sekceOdborné práceIndividuální plánování s romskými dětmi

05 | 12 | 16 Verze pro tisk

Individuální plánování s romskými dětmi

Katarína Šenkeříková zúročila svoji šestiletou praxi v NZDM sepsáním dvou odborných textů na téma, které žádného kontaktního pracovníka nenechá lhostejného – individuální plánování. S některými klienty je plánování snadné a radostné. S jinými však vznik smysluplného plánu a jeho naplnění vyžaduje velkou dávku pracovníkovy invence. Ve své absolventské i bakalářské práci se Šenkeříková zaměřuje na poměrně náročnou cílovou skupinu a pokouší se odpovědět na otázku, jak na plánování s uživateli v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM), zejména s romskými uživateli ve věku 6 až 14 let.

Individuální plánování s romskými dětmi v NZDMIndividuální plánování je zákonnou povinností ve všech sociálních službách dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. A každá služba, dle svých specifik a cílové skupiny si musí vytvořit pro plánování vhodnou metodiku. V současnosti její obsah kontrolují Standardy kvality sociálních služeb dle Vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Souhlasím s Bednářem, že individuální plánování nelze zúžit pouze na naplnění standardů. Měl by to být komplexní náhled na nepříznivou sociální situaci uživatele a práci s ní prostřednictvím plánování služby se zřetelem na osobní cíle uživatele. (Bednář, 2016)

Cílová skupina NZDM je pro proces individuálního plánování náročná zejména tím, že se jedná často o děti a mládež bez jasné zakázky a též bez uvědomění si své nepříznivé situace. O to důležitější je vytvoření vztahu důvěry, který může uživatelům NZDM pomoct v orientaci a pojmenování jejich problémů. Dále je důležitá odbornost a tvořivost pracovníků při zjišťování a práci s nepříznivou sociální situací. Svou prací bych ráda inspirovala pracovníky v NZDM v individuálním plánování s obdobnou cílovou skupinou. Cílem bakalářské práce je Vytvoření metodiky individuálního plánování pro uživatele NZDM se zaměřením na romské uživatele ve věku 6 až 14 let.

Cílovou skupinu jsem si zvolila na základě praktické poptávky mých kolegyň v NZDM ZRNKO, kde jsem před několika lety pracovala, a kde jsem také zpracovávala svojí empirickou absolventskou práci na téma evaluace stávajícího způsobu plánování s uživateli zařízení, se zaměřením na romské uživatele ve věku 6 až 14 let. Potřebovaly nově uchopit individuální plánování s touto cílovou skupinou. Tuto užší cílovou skupinu jsem si vybrala také proto, že u mladších uživatelů (6-14 let), byl způsob individuálního plánování inspekcí kritizován více než plánování s uživateli staršími (15-18 let). Na uživatele z romského etnika se zaměřuji proto, že nyní tvoří převážnou část uživatelů NZDM ZRNKO a také proto, že jsou více specifičtí, oproti ostatním uživatelům NZDM, co se týče navazování vztahu s pracovníky a také, co se týče práce s jejich nepříznivou sociální situací. Jsou silně ohrožení sociální exkluzí a prostřednictvím individuálního plánování je potřeba je podporovat v úspěšném začlenění do společnosti.

Bakalářská práce je prací teoretickou, aplikačního charakteru, s cílem vytvoření metodiky individuálního plánování pro specifickou cílovou skupinu. Využila jsem hlavně metod dedukce a konkretizace pro vytvoření modelu nové metodiky. Strukturu práce jsem rozdělila na teoretická východiska k tématu práce, kde popisuji zejména specifika cílové skupiny NZDM a také způsoby individuálního plánování v sociálních službách v ČR. Dále uvádím teorie a metody sociální práce, které jsem použila ve vytvářené metodice. V metodické části následuje samotná metodika s praktickými příklady využití jednotlivých technik z použitých teorií. Závěr práce tvoří shrnutí a zhodnocení naplnění cíle práce.

Bc. Katarína Šenkeříková

 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz