Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeČASČlánkyStrategie rozvoje ČAS

Další články klubu

28 | 12 | 06 Verze pro tisk

ČAS

Strategie rozvoje ČAS

Vážené kolegyně a vážení kolegové, s potěšením oznamujeme, že na Valné hromadě 7. 11. 2006 byla schválena Strategie rozvoje ČAS do roku 2013. Děkujeme všem, kteří se na zpracování podíleli, ať už přímo nebo zaslání podnětů a připomínek! V současnosti probíhá příprava akčního plánu a komunikační strategie.

Jindra Racek

 Zpracování Strategie ČAS bylo vedeno podle moderních metod strategického plánování, které respektují stávající situaci jak v dané oblasti, tak v organizaci, zapojují všechny relevantní strany, tzv. stakehodlery, a vedou ke konsensuálnosti a komplexnosti plánu. Postup zpracování byl veden tak, aby každý následující krok byl realizován poté, co došlo ke shodě zúčastněných v kroku předchozím.

Strategie ČAS do roku  2013 vznikala v období květen až listopad 2006, přičemž v období květen až srpen probíhaly přípravné práce, jako např. vypracování postupu strategického plánování ČAS, sestavení elektronické ankety k dalšímu směřování ČAS, informování kolegů, partnerů i veřejnosti o zahájení strategického plánování a příprava pracovních setkání. 

MISE

 • ČAS je profesní sdružení odborníků a poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb pracujících metodou kontaktní práce.
 • ČAS usiluje o zvyšování kvality služeb a rozvoj oboru, vytváří dobré podmínky pro poskytovatele služeb se zaměřením na potřeby klientů a společnosti.
 • Při své práci dbá na profesionalitu a odbornost, dodržuje profesionální etiku, respektuje autonomii svých členů, uplatňuje principy partnerství a spolupráce, otevřené komunikace, transparentnosti a flexibility.

VIZE: ČAS v roce 2013

 • sdružuje a zastřešuje poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb hlásící se k metodě kontaktní práce a jednotlivce z řad odborné veřejnosti,
 • garantuje kvalitu služeb svých členů poskytovatelů na základě vlastního hodnotícího systému, který zahrnuje vlastní i externí certifikaci, má vytvořeny a využívá nástroje řízení kvality služeb – vlastní, poskytovatelů i v oboru,
 • aktivně pracuje s nečleny - poskytovateli nízkoprahových sociálních služeb, kteří usilují o kvalitu služeb,
 • je respektovaným partnerem pro subjekty veřejného i soukromého sektoru v ČR i zahraničí,
 • pravidelně, systematicky a srozumitelně informuje veřejnost o svém oboru činnosti a zajišťuje dostatečné povědomí veřejnosti o nízkoprahových sociálních službách,
 • zastřešuje společné PR aktivity svých členů,
 • aktivně prosazuje (lobbuje)  zájmy oboru a svých členů,
 • realizuje komplexní systém celokariérového vzdělávání v oboru,
 • poskytuje informační a odborný poradenský servis poskytovatelům služeb,
 • podílí se na výzkumu a vývoji zaměřeném na potřeby klientů, metody práce, evaluační systémy ad. a využívá přitom mezioborového přesahu,
 • je platformou pro komunikaci napříč nízkoprahovými sociálními službami,
 • vytváří sítě nebo aktivně vstupuje do sítí ve prospěch oboru, spolupracuje se zahraničními partnery svého typu,
 • vytváří příležitosti pro vícezdrojové financování členů a mobilizuje další zdroje pro rozvoj služeb,
 • je plně profesionálně vedenou organizací, která optimálně využívá vlastních zdrojů, zdrojů členů a zdrojů externích spolupracujících organizací a jednotlivců, je financován z členských příspěvků, veřejných a soukromých financí a prodeje svých služeb. 

Celý strategický plán najdete zde.


KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2022 | portal@streetwork.cz