Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeOdborná sekceOdborné práceZborník z konferencie Harm Reduction

07 | 05 | 15 Verze pro tisk

Zborník z konferencie Harm Reduction

Vážené kolegyne, kolegovia, predkladáme vám zborník z odbornej medzinárodnej konferencie s názvom Harm Reduction - Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách, ktorá sa konala 19. 11. 2014 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Združenie STORM ako hlavný organizátor sa systematicky snaží o budovanie tradície otvorených diskusných stretnutí nielen pre odborníkov z akademickej pôdy, ale najmä pre odborníkov z praxe.

 Práve téma filozofie znižovania rizík je veľmi aktuálna a má dopad na prácu s mnohými cieľovými skupinami na Slovensku i v zahraničí. Napriek tomu, že sa primárne spája s užívaním drog, je využiteľná aj v mnohých iných smeroch. Dokazujú to aj viaceré príspevky pracovníkov s deťmi, mládežou, študentmi, ľuďmi bez domova a pod.

Združenie STORM už viac ako desaťročie rozvíja programy zamerané na znižovanie rizík a škôd. Okrem terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi v sex-biznise sa venuje aj práci s neorganizovanými skupinami detí na sídlisku. Zároveň posunulo svoje pôsobenie aj do základných či stredných škôl. Vypracovalo program zameraný na prevenciu rizikového správania žiakov a študentov, venuje sa aj osvetovej činnosti pre verejnosť. Združenie tak ucelene pracuje vo všetkých svojich programoch s princípmi Harm Reduction a aplikuje ich do praktického života.

V zborníku podávajú autori z teoretického i praktického aspektu vlastné názory na túto tému. Zároveň povzbudzujú k tvorivej diskusii a výmene skúseností z rôznych odborov. Zaujímavým doplnením konferencie boli tiež poznatky z Českej republiky, kde je filozofia znižovania rizík etablovanejšia.

Odborná, ale i laická verejnosť, ako aj akademickí pracovníci a študenti univerzít si v zborníku môžu nájsť rad cenných poznatkov a informácií o problematike, ako aj inšpirácie pre prácu na Slovensku.

Veríme, že zborník bude prínosom a zaujímavým čítaním pre všetkých, ktorým téma Harm Reduction nie je ľahostajná.


Andrea Hugáňová
Združenie STORM


 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz