Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeKlubyInzerceSociální pracovnice

31 | 01 | 13 Verze pro tisk

Klub Mandl Nové Město nad Metují

Sociální pracovnice

Město Nové Město nad Metují nabízí volné pracovní místo Sociální pracovník.

Místo výkonu práce:            Nové Město nad Metují
Organizační složka MěÚ:    Klub MANDL
Předpoklad nástupu do zaměstnání:květen 2013 nebo dle dohody
Doba trvání pracovního poměru:pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou (zástup za MD)
Platové zařazení: 9. platová třída

Pozn.: zařazení do pl.tř. je v souladu s nař. vl. č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Odměňování se řídí nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů (přílohou č. 1)

Pracovní náplň: poskytování služeb v souladu s činnostmi danými zákonem o sociálních službách, dle metodik klubu a v souladu se svou pozicí, odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, vedení dokumentace související s poskytováním služeb, zabezpečení provozu Klubu MANDL během otevírací doby, podílení se na tvorbě, skladbě a realizaci programů, akcí a dalších činností klubu, spolupráce na realizaci celoročního plánu aktivit klubu a na výroční zprávě, spolupráce s dalšími návaznými a spolupracujícími institucemi, zvyšování odbornosti.

Předpoklady dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
-    způsobilost k právním úkonům
-    bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
-    zdravotní způsobilost
-    odborná způsobilost

Kvalifikační předpoklady dle dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

Další požadované dovednosti:
-    časová flexibilita-práce odpol.
-    dobrá znalost práce na PC
-    řidičské oprávnění skupiny B
-    komunikační dovednosti
-    schopnost týmové spolupráce
-    schopnost empatie
-    schopnost sebereflexe
-    asertivita

Dále uvítáme:
-    praxi v oblasti sociální práce
-    orientaci v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce

Nabízíme:
-    práci v mladém a kreativním kolektivu
-    možnost dalšího vzdělávání v oboru
-    práci pod supervizí
-    příjemné pracovní podmínky

Náležitosti přihlášky:
-    jméno, příjmení a titul zájemce
-    datum a místo narození, státní příslušnost zájemce
-    místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel.číslo nebo e-mail)
-    číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
-    strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o předchozích a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-    výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti
-    úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení o absolvovaných kurzech prohlubování kvalifikace
-    motivační dopis max. jedna stránka A4

Termín podání přihlášek: do 12. dubna 2013

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Přesný čas a místo konání výběrového řízení bude písemně nebo telefonicky sdělen všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení.

Bližší informace podá Mgr. Lenka Kulichová, vedoucí Klubu MANDL, tlf.: 491 470 651, mobil: 605 201 090
Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, nebo zašlete na adresu: MěÚ Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 54901
Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – Sociální pracovník - Neotvírat“

Zasláním přihlášky společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu NMnM. Po skončení výběrového řízení budou všechny Vámi zaslané materiály skartovány popřípadě Vám na Vaši žádost vráceny.

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz