Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeKlubyČlánkyLidská práva a zranitelné osoby

Další články klubu

28 | 11 | 12 Verze pro tisk

ČAS

Lidská práva a zranitelné osoby

V portugalském Lisabonu se 2. - 6. července 2012 konal praktický seminář na téma „Lidská práva a zranitelné osoby“ (Human rights and vulnerable people), se zaměřením na terénní práci, s mezinárodní účastí pracovníků z osmi zemí (Česká republika, Španělsko, Holandsko, Řecko, Mexiko, Francie, Belgie a Portugalsko), který byl organizovaný Dynamem International. Za ČAS, potažmo ČR byla vyslána Markéta Foltýnková. Podívejte se na seminář jejíma očima.

Během celého setkání jsme si vyměňovali důležité kontakty na lokální organizace, webové stránky a různé analýzy, kazuistiky a dokumenty z přítomných organizací. Velký úspěch měla kniha vydaná Časem „Dobrá praxe“, kterou jsem vezla v anglickém překladu asi ve čtyřech kusech papírově a poté na CD. Její obsah byl pro přítomné tak zajímavý, že byla přidána k dokumentům z konference sdíleným všem účastníkům přes vzdálený disk.

Hlavním přednášejícím byl Juan Martin Perez Garcia z Mexické organizace Red por los Derechos de la Infancia en México, která více jak 20 let dlouhodobě pracuje s nezletilými dětmi na ulici a vytváří vícestupňový program na jejich socializaci mimo jiné i díky vzdělávání v oblasti lidských práv a povinností.
Srovnání možností práce s klienty v oblasti lidských práv v ČR a ostatních zemích poukazovalo na výrazné kulturní a vzdělávací odlišnosti v přístupech v Evropě a Střední Americe. Mnohokrát jsme rozpoutali, až právní debatu při nepoměru teorie a výkonu práva v městech, na periferii a na vesnici. Zejména příběhy/příklady z Mexika, kde až 93% kriminálních činů zůstává pro pachatele bez trestu, zákony se v praxi vůbec nepoužívají, samozřejmě posunují vymáhání lidských práv na druhou kolej.

Jako hlavní rozdíl v přístupech ČR a ostatních zastoupených států jsem vnímala jejich mnohaletou zkušenost s vlastním multikulturním obyvatelstvem a možností zapojení druhých, třetích a dalších generací přistěhovalců do procesu práce v komunitách a zejména osvětové činnosti tzv. „od dveří ke dveřím“, kdy streetworkeři krom samotné práce na ulici obcházejí byty a domy s informacemi o legislativních změnách, lokálních setkání se zastupiteli, otevíráním nové školy a podobně. V tuto chvíli samozřejmě krom předané informace zároveň monitorují stav lokality, stav domu nebo přímo jednotlivých rodin (praxe Španělska a Portugalska).

V obsahu přednášek jsme se krom sdílení praxe ze zastoupených organizací a zemí také věnovali vývoji Lidských práv ve světě vůbec s ohledem zejména na práva dětí. Byli jsme seznámeni s různými modely zapojování veřejnosti (v našem případě klientů) do vnitřních rozhodovacích mechanismů s ohledem na jejich reálné potřeby. V praxi se jedná např. Právo na vzdělání - které neznamená jen možnost pro děti chodit do školy, ale být seznamovány úměrně jejich věku s veškerou problematikou světa. Často jsou plánovány workshopy, konference pro pracovníky, které neřeší potřeby klientů - zda jim služby opravdu pomohly, ale pouze zveřejňují statistiky návštěvnosti. Důraz by měl být kladen zejména na kazuistiky a evaluační metody různých cílových skupin.

Program byl v anglickém a španělském jazyce, se zajištěnými tlumočnicemi. Obsah jednotlivých přednášek byl velmi zajímavý, orientaci v tématu pro mne velmi zhoršovala situace, kdy byly přednášky ve španělštině sice tlumočeny do angličtiny, ale prezentace i videa byly jen ve španělštině. Asi týden po skončení semináře jsme je i s překladem obdrželi.

V rámci těchto 4 dnů jsme také měli možnost navštívit dvě organizace v terénu, které se v jedné ze svých aktivit věnují i vzdělávání v oblasti lidských práv. V prvním případě se jednalo o Aktivity radnice - dětská fora, vzdělávací moduly LP už pro děti věku mateřské školky, které jsou plně zapojovány v malých skupinách do komentování strategického plánu města a zcela všech aktivit, službou je provází Catarina Tomás se svým týmem. Celá skupina těchto pracovníků jsou psychologové, antropologové a studenti dobrovolníci, kteří krom dílčích výsledků z diskuzí s dětmi zejména jako přidanou hodnotu vidí výchovu k aktivnímu občanství a tím hlubokému propojení vnímání práv a povinností pro celý život člověka. Druhá organizace byla nejvíce podobná Komunitnímu centru v pojetí, jak je často realizován i v ČR, kde se jednalo o interaktivní výstavu asi v sedmi místnostech, kde každá z místností reprezentovala jedno z důležitých práv (bezpečí, svoboda projevu, přístup k informacím, žádná diskriminace, ...) v každé místnosti jsme byly zapojeni do nějaké hry, diskuze, vyrábění - prostory jsou využívány pro vzdělávací moduly tříd ve školách, volnočasových klubů či zájmových kroužků z celého Lisabonu a okolí.

Poslední den setkání jsme vytvářeli strategii spolupráce pod vedením portugalského lektora Luise Heldera Santose, kde probíhala diskuze se záměrem implementaci teorie a sdílené praxe pro potřeby našich organizací v budoucnu.

Během prvních tří měsíců po návratu jsme začali zapojovat klienty v organizacích do neformálního vzdělávání v oblasti Lidských práv. V klubu Rozhledna (Lačhe Čhave o.s., Praha) se jednalo o krátké hry se zaměřením na zodpovězení otázek - Které z lidských práv je nejdůležitější? (co to je pro nás?), Kdo ochraňuje naše práva? Další aktivitou bylo sbírání příběhů lidí z okolí, děti měli za úkol hledat příklady dobré a špatné praxe v oblasti lidských práv, kde bylo cílem přemýšlet např. o minulosti nebo srovnávat podmínky práv v různých zemích odkud rodiny dětí pocházejí (Vietnam, Rusko, Ukrajina…).

Závěrečnou zpráva z realizace v NZDM Rozhledna nyní ještě konzultuji s lektory semináře, její finální podobu v češtině i angličtině v budoucnu najdete na webu www.lache-chave.cz a i zde na stránkách ČAS.

Markéta Foltýnková

 

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2022 | portal@streetwork.cz