Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeKlubyČlánkyAkční plán Národní strategie ochrany dětí

Další články klubu

18 | 04 | 12 Verze pro tisk

StreetWork.cz

Akční plán Národní strategie ochrany dětí

Vláda ČR na svém zasedání 12.4. schválila Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 - 2015. Akční plán navazuje na již schválený dokument Národní strategie ochrany práv dětí, který byl schválen vládním usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012. Splněním popsaných cílů, principů a úkolů Akčního plánu bychom se v roce 2015 měli poskytováním kvality péče a ochranou práv dětí posunout mezi moderní sociální systémy, které mají jednotnou právní úpravu k ochraně práv dětí, dbají na prevenci a práci s dětmi a rodinami, podporují náhradní rodinnou péči a využívají ústavní péče jen v nezbytných důvodech.

ilustrační fotoVláda se zavázala vytvořit do roku 2018 funkční systém zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb. Národní strategie ochrany práv dětí stanovila, že klíčové aktivity budou realizovány, monitorovány a vyhodnocovány na základě akčních plánů, které definují:

  • a) aktivity, indikátory plnění, časové harmonogramy
  • b) odpovědnost za plnění
  • c) lidské a technické zdroje pro jejich realizaci
  • d) finanční náklady realizace jednotlivých aktivit, zdroje financování a dopad na veřejné rozpočty
  • e) změny legislativy potřebné pro realizaci cílů
  • f) monitorovací mechanismus pro hodnocení postupu realizace a identifikace případných nedostatků plnění
  • g) způsob zapojení občanské společnosti a dětí do realizace aktivit.

Předložený Akční plán stanovuje úkoly pro období let 2012 - 2015. Akční plán bude realizován ve složitém ekonomickém období. Jeho cílem je proto maximálně využít stávající zdroje v systému (lidské, materiální, finanční) ke zkvalitnění systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby nevyvolávaly dodatečné nároky na veřejné rozpočty, případně aby využívaly zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru či další prostředky ze zdrojů mimo veřejné rozpočty. Zvýšené výdaje v období 2012 - 2015 lze odhadovat na cca 200 mil. Kč ročně. Tyto dodatečné zdroje budou čerpány z projektů podporovaných z evropských strukturálních fondů (zejména individuální projekty ministerstev) a Finančními mechanismy Evropského hospodářského prostoru/Norska. Pro realizaci aktivit Akčního plánu budou zároveň získávány i další prostředky mimo veřejné rozpočty, především ve spolupráci s nadacemi a nadačními fondy a dalšími aktivitami občanské společnosti. Při realizaci jednotlivých úkolů se předpokládá intenzivní spolupráce klíčových rezortů a rovněž úzká součinnost se samosprávami krajů a obcí a s občanskou společností.

MPSV předloženými materiály učinilo klíčovou výzvu ke konkrétní změně systému v zájmu všech dětí s cílem přesměrovat aktivity i zdroje do prevence, terénu a ambulance. Efektivita této změny co do kvality života dětí a rodin je nevyčíslitelná.

Pravidelný monitoring a koordinaci aktivit Akčního plánu bude zajišťovat mezirezortní koordinační skupina, která naváže na činnost dosavadní Mezirezortní koordinační skupiny k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. MPSV jako orgán odpovědný za implementaci Úmluvy o právech dítěte bude předkládat vládě jednou ročně zprávu o plnění Národní strategie ochrany práv dětí a navazujících akčních plánů. Poprvé bude zpráva předložena nejpozději do 31. března 2013, a to ve spolupráci s dalšími zodpovědnými resorty.

Zdroj: Tisková zpráva - Ministerstvo práce a sociálních věcí


KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2020 | portal@streetwork.cz