Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
HomeKlubyČlánkyHledáme členy expertního týmu

Další články klubu

21 | 11 | 11 Verze pro tisk

ČAS

Hledáme členy expertního týmu

V rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity u kontaktních sociálních služeb vypisujeme výběrové řízení na členy expertního týmu - odborníky pro tvorbu metodik a školení hodnotitelů.

V listopadu byl zahájen nový projekt ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A EFEKTIVITY U KONTAKTNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH PROGRAMŮ (CZ.1.04/3.1.03/66.00067) financovaný z OP LZZ, který je zaměřen na hodnocení kvality a efektivity nízkoprahových služeb.

Stěžejním cílem projektu je zavedení procesů rozvoje kvality a hodnocení efektivity, neméně důležitým cílem pro ČAS a jeho členská zařízení je zajištění procesu hodnocení kvality na další období (2012 -2015). Projekt se vydává dvěma směry. Prvním je hodnocení kvality formou jednodenního šetření v zařízení, které vychází z dosavadní praxe hodnocení prostřednictvím naplňování vybraných standardů kvality sociálních služeb. Důraz není kladen na existenci psaných metodik, ale na jejich aplikaci v praxi, hodnocení se zaměřuje na kasuistiky a/nebo modelové případy a jejich návrhy řešení. Externí hodnocení kvality proběhne v rámci projektu v členských zařízeních ČAS. Druhým nástrojem rozvoje kvality je měření efektivity služby, které probíhá formou sebehodnocení. Sebehodnocení bude tvořit nadstavbu k hodnocení kvality, které je podmínkou pro členství v ČAS, nebude však kontrolním mechanismem, ale bude sloužit zařízení ke zjištění úrovně své kvality a dobré praxe a jejímu porovnání s ostatními, srovnatelnými službami. Metodika sebehodnocení bude v rámci projektu k dispozici i nečlenským zařízením.

Časový harmonogram:

 • ilustrační fotoprosinec 2011: výběr členů expertních týmů
 • leden 2012: realizace kulatých stolů - jednodenní moderované setkání se zástupci poskytovatelů služeb
 • leden - březen 2012: vytvoření metodiky hodnocení a koncepce vzdělávacích bloků pro hodnotitele resp. poskytovatele
 • duben - květen 2012: školení hodnotitelů resp. poskytovatelů
 • září - říjen 2013: realizace hodnotících workshopů

Projekt zajišťují dva čtyřčlenné expertní týmy, které se na aktivitách projektu podílejí po celou dobu, tj. od účasti na kulatém stolu až do realizace hodnotících workshopů. Každý z týmů bude mít určeného vedoucího týmu. Minimálně jeden z členů expertního týmu bude zástupcem drogových služeb.

Náplň práce - odborník pro hodnocení kvality:

 • moderování kulatého stolu (moderují 2 odborníci z týmu, 10 hodin/osoba)
 • zpracování výstupů z kulatého stolu a definování kritérií kvality
 • vytvoření metodiky jednodenního šetření kvality, zapracování připomínek do metodiky, vytvoření koncepce vzdělávacího bloku pro hodnotitele (20 hodin/osoba)
 • realizace dvoudenního školení hodnotitelů (20 hodin/osoba, 16 hodin lektorování + 4 příprava)
 • moderování závěrečného workshopu (moderují 2 odborníci z týmu, 10 hodin/osoba)
 • Celková časová dotace na práci jednoho člena expertního týmu pro hodnocení kvality je 50 hodin, odměna 600 Kč/hodina.

Náplň práce - odborník pro sebehodnocení:

 • moderování kulatého stolu (moderují 2 odborníci z týmu, 10 hodin/osoba)
 • zpracování výstupů z kulatého stolu a definování oblastí sebehodnocení
 • vytvoření metodiky sebehodnocení pro měření efektivity, zapracování připomínek do metodiky, vytvoření koncepce vzdělávacího bloku pro poskytovatele (20 hodin/osoba)
 • realizace jednodenního školení poskytovatelů (10 hodin/osoba, 8 hodin lektorování + 2 příprava)
 • moderování závěrečného workshopu (moderují 2 odborníci z týmu, 10 hodin/osoba)
 • Celková časová dotace na práci jednoho člena expertního týmu pro sebehodnocení je 40 hodin, odměna 600 Kč/hodina.

Požadavky na člena expertního týmu:

 • práce v oboru nízkoprahových sociálních služeb min. 5 let
 • max. 2 roky mimo obor NS
 • práce na pozici vedoucí služby, týmu
 • zařízení je členem ČAS
 • zkušenost s hodnocením ČAS a/nebo inspekcemi SS
 • hodnotitel ČAS (není podmínkou, ale výhodou)
 • znalost metodiky hodnocení ČAS a standardů SS

Uvedená kritéria mají charakter doporučení a jsou vodítkem, nikoliv závazným předpokladem pro konečný výběr.

Zájemce zašle emailem nejpozději do 4. 12. 2011 vyplněnou přihlášku ve Wordu spolu s CV a motivačním dopisem + naskenovanou přihlášku s podpisem, a to na email: smejkalova@streetwork.cz. V případě předem neurčeného zájmu může uchazeč podat přihlášku na člena obou expertních týmů, výsledná volba bude učiněna výběrovou komisí. V motivačním dopise popíše uchazeč svou profesní praxi s důrazem na zkušenosti s hodnocením kvality. V motivačním dopise dále předloží návrh koncepce řešení vybrané problematiky. Rozsah motivačního dopisu max. 1 strana A4.

Výběrová komise zašle všem uchazečům o zařazení do expertního týmu výsledek výběrového řízení do týdne od data uzávěrky přihlášek.

Kontaktní osoby k projektu:

Regina Babická
Odborný garant projektu OP LZZ
babicka@streetwork.cz
tel. 774 421 865

Klára Šmejkalová
Projektová manažerka OP LZZ
smejkalova@streetwork.cz
tel. 774 913 776

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz