Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeKlubyČlánkyTýden - Jihomoravský kraj

Další články klubu

12 | 09 | 11 Verze pro tisk

ČAS

Týden - Jihomoravský kraj

PVC klub, Sdružení Podané ruce, o.s.

Den otevřených dveří, 19/9

Den otevřených dveří pro veřejnost, spojený s výstavou malířských výtvorů z letošní klubem každoročně pořádané akce Street Art Jam, která proběhne 3.9.2011 na SK8 parku v Blansku
pracovníci PVC klubu
Vstupné: zdarma
Blansko - PVC klub (Sadová 2, 678 01 Blansko, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Helena Kotová (nzdm.blansko@podaneruce.cz, 516410621, 777916283, www.pvcklub.unas.cz)
 

Komunitní centrum Dživipen, Armády spásy

Den otevřených dveří, 20/9

Den otevřených dveří v Komunitním centru AS Dživipen je příležitostí seznámit se s činnostmi Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Komunitního centra AS působícím na adrese Körnerova 1 v Brně. Pro nejmenší je připraven výtvarný workshop, pro ty větší kosmetický workshop, turnaj ve stolním fotbálku. Budeme si povídat, tancovat a povzbuzovat děti při vystoupení, které si připravily.
13:00-17:00
klienti, zaměstnanci a dobrovolníci centra
Vstupné: zdarma
Komunitní centrum AS Dživipen (Körnerova 1, 602 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Jitka Lázničková (koordinator_kcbrno@armadaspasy.cz, 545244880, 607238013, www.armadaspasy.cz)
 

NK Likusák, Ratolest Brno, o.s.

Den otevřených dveří, 20/9

Den otevřených dveří pro odbornou a laickou veřejnost
9:00-14:30
Vstupné: zdarma
NK Likusák (Kotlanova 10, 628 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Martin Holiš (martin.holis@ratolest.cz, 773838651, 739661074, www.ratolest.cz)
 

NK Likusák, Ratolest Brno, o.s.

Filmový klub - Čekárna na dospělost, 21/9

Promítání dokumentu Čekárna na dospělost pro klienty, následná diskuse
15:00-19:00
Vstupné: zdarma
NK Likusák (Kotlanova 10, 628 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Martin Holiš (martin.holis@ratolest.cz, 773838651, 739661074, www.ratolest.cz)
 

NK Likusák, Ratolest Brno, o.s.

7. narozeniny Likusáku, 22/9

Oslava narozenin Likusáku s klienty, turnaj ve fotbálku, občerstvení
15:00-19:00
Vstupné: zdarma
NK Likusák (Kotlanova 10, 628 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Martin Holiš (martin.holis@ratolest.cz, 773838651, 739661074, www.ratolest.cz)
 

NZDM Lavina, Sbor a komunitní centrum, Armády spásy

Den otevřených dveří, 21/9

Den otevřených dveří v Komunitním centru AS je příležitostí seznámit se s činnostmi Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Komunitního centra AS působícím na adrese Staňkova 4 v Brně. Pro návštěvníky je připraven workshop malby na sklo, hra na severoamerické indiány, stolní fotbálek a další. Budeme si povídat, tancovat a povzbuzovat děti při vystoupení, které si pro Vás připravily.
15:00-19:00
klienti, zaměstnanci a dobrovolníci centra
Vstupné: zdarma
Komunitní centrum AS (Staňkova 4, 602 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Jitka Lázničková (koordinator_kcbrno@armadaspasy.cz, 549213470, 607238013, www.armadaspasy.cz)
 

NZDM Pavlač, o. s. Ratolest Brno

Výtvarná dílna, 19. 9.

V klubu pro děti i v klubu pro mládež budou celé odpoledne probíhat výtvarné dílny, kde si budou klienti moci vyzkoušet různé výtvarné techniky. Výrobky klientů přispějí k výzdobě obou klubů.
14 do 18
Vstupné: zdarma
NZDM Pavlač (Milady Horákové 19, 602 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Michaela Píšová (michaela.pisova@ratolest.cz, www.ratolest.cz)
 

NZDM Pavlač, o. s. Ratolest Brno

Aktivita na přání klientů - návštěva aquaparku, 20. 9.

Na přání klientů jsme zařadili návštěvu aquaparku, která je jednou z nejoblíbenějších aktivit. Většina klientů nemá možnost využívat služeb aquaparku vzhledem k sociálnímu a ekonomickému zázemí. Návštěva aquaparku bude stejně jako celá řada dalších seberozvojových a volnočasových aktivit NZDM Pavlač financovaná z projektu "Poznej sám sebe". Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.
14 do 18
NZDM Pavlač (Milady Horákové 19, 602 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Michaela Píšová (michaela.pisova@ratolest.cz, www.ratolest.cz)
 

NZDM Pavlač, o. s. Ratolest Brno

Den otevřených dveří, 21. 9.

Odborné i laické veřejnosti nabízíme možnost poznat blíže služby NZDM Pavlač. Pozváni budou úředníci, zástupci spolupracujících organizací a také škol.
10 do 14
Vstupné: zdarma
NZDM Pavlač (Milady Horákové 19, 602 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Michaela Píšová (michaela.pisova@ratolest.cz, www.ratolest.cz)
 

Pestrá klubovna, Sdružení pěstounských rodin

Den otevření dveří aneb oblíkli jsme klubovnu do nového kabátu, 19/9

akcí chceme upozornit na proběhlou rekonstrukci klubovny, které se děly v letních měsících, díky němuž byla klubovny zavřena. Chceme tak oslavit znovuotevření klubovny a ukázat se v novém kabátě.
14:00-18:00
Vstupné: zdarma
Pestrá klubovna (Václavská 15, 603 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Martina Křápková (krapkova@pestouni.cz, 733534464, 733534464, http://pestra-klubovna.webnode.cz)
 

NZDM Drom, DROM, romské středisko

Den otevřených dveří, 22/9

Dveře otevřené pro školy a spolupracující instituce
10:00 - 12:00
tým NZDM
Vstupné: zdarma
Prostory NZDM (Bratislavská 41, 602 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Marcela Bucháčková (marcela.buchackova@drom.cz, 774035996, www.drom.cz)
 

NZDM Drom, DROM, romské středisko

Den otevřených dveří, 22/9

Taneční vystoupení ve dvoře domu, za špatného počasí v klubovně NZDM pro rodiče a veřejnost
16:00
taneční skupina Piroš Rouža
Vstupné: zdarma
Prostory NZDM (Bratislavská 41, 602 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Marcela Bucháčková (marcela.buchackova@drom.cz, 774035997, www.drom.cz)
 

NZDM Drom, DROM, romské středisko

Den otevřených dveří, 22/9

Možnost prohlídky prostor zařízení, výukových místností a volnočasových dílen pro rodiče uživatelů služby
15:00 - 17:00
tým NZDM
Vstupné: zdarma
Prostory NZDM (Bratislavská 41, 602 00 Brno, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Marcela Bucháčková (marcela.buchackova@drom.cz, 774035998, www.drom.cz)
 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež JONÁŠ, Armáda spásy v ČR

INSTITUCE NEJSOU BUBÁCI aneb boříme mýty, 22/9

V rámci akce proběhne turnaj ve stolním fotbálku. Dvoučlenné týmy budou tvořeny vždy jedním uživatelem a jedním zástupcem instituce (úřad MČ Brno-Bystrc, OSPOD, Městská policie, ZŠ a SŠ z lokality Brno-Bystrc). Instituce budou mít dále možnost se představit a představit svoji činnost. Představí se i činnost NZDM Jonáš. Na závěr akce bude promítán dokument Čekárna na dospělost. Cílem akce je představit instituce a lidi, kteří za ní stojí, ukázat možnosti zdravé komunikace a přispět k snížení vzájemných předsudků. Akce je přístupná i široké veřejnosti.
13:00 -18:00
představitelé institucí, uživatelé, pracovníci centra.
Vstupné: zdarma
Nízkoprahové centrum Jonáš (Kubíčkova 23, 635 00 Brno-Bystrc, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Karolína Kubicová (koordinator.jonas_brno@armadaspasy.cz, 546221756, http://www.armadaspasy.cz/nzdmjonas/)
 

NZDM Klub Ćas Tišnov, Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov

Dny otevřených dveří v NZDM Klub Čas Tišnov, 20.-23/9

20.-23.9. 8:30 - 12:00 programy pro ZŠ a SŠ na Tišnovsku; 20.9. Den otevřených dveří pro veřejnost; 22.9. 12:30 - 19:00 Zábavné odpoledne před Klubem Čas Tišnov - skákací boty, výuka žonglování, tetování hennou, turnaj ve stolním fotbálku
Vstupné: zdarma
NZDM Klub Čas Tišnov (Ráboňova 116, 666 01 Tišnov, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Tomáš Kříž (nizkoprah.tisnov@caritas.cz, 739389198, www.klub-cas.cz)
 

Vata, Oblastní charita Rajhrad

Humanitární mise na vlastní oči, 23/9

Přednáška a prezentace fotek ze zahraničních misí na Haity a na Srí Lance + čajovna. Spojené s oslavami Dne charity.
19:00 - 22:00
Mgr. Jitka Dresslerová
Vstupné: zdarma
NZDM Vata (Komenského 38, 667 01 Židlochovice, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Lukáš Gryc (lukas.gryc@charita.cz, http://rajhrad.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=vata)
 

Vata, Oblastní charita Rajhrad

Den otevřených dveří, 23/9

Během provozu bude otevřeno pro všechny návštěvníky.
12:30 - 17:00
Vstupné: zdarma
NZDM Vata (Komenského 38, 667 01 Židlochovice, kraj Jihomoravský)
Kontaktní osoba: Lukáš Gryc (lukas.gryc@charita.cz, http://rajhrad.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=vata)
 

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2022 | portal@streetwork.cz