Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeKlubyČlánkyPosilování rodičovských kompetencí

Další články klubu

07 | 04 | 11 Verze pro tisk

StreetWork.cz

Posilování rodičovských kompetencí

Český helsinský výbor zahájil činnost v rámci projektu Posilování rodičovských kompetencí, který navazuje na loňský projekt Motivační program posilování rodičovských kompetencí. Tento typ projektů navazuje na již realizované projekty z minulých let Syndrom odcizeného dítěte a Děti odsouzených rodičů, v souvislosti s kterými jsme evidovali zvýšený zájem o podporu a konzultace v tíživých životních situacích. V loňském roce se projekt setkal se značným úspěchem a důkazem jsou počty účastníků jednotlivých služeb, např. besedy, kterých bylo 24 se účastnilo 119 klientů, mediačních konzultací bylo poskytnuto 12 klientům s tím, že jsme tuto aktivitu začali realizovat v září a konzultací ať už telefonických, emailových či osobních bylo poskytnuto 726 lidem.

Cíl

ilustrační fotoCílem projektu je především osvěta a výchova k rodičovství a partnerství, které by umožnilo zdravý psychosociální vývoj dítěte. Záměrem je zvýšit povědomí o zájmech dítěte a významu stabilních vazeb mezi rodiči a jejich dětmi. Východiskem projektu je zachování a skutečné respektování práv dítěte vyplývající z Úmluvy o právech dítěte.

Cílová skupina

Rodiče, budoucí rodiče, další osoby pečující o nezletilé děti, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku rozvodu, výkonu trestu odnětí svobody nebo sociálního vyloučení. A dále pro všechny osoby, které se chtějí v zájmu svých dětí i takovým situacím vyvarovat.

Hlavní aktivity

= Konzultační centrum

V rámci projektu jsme zřídili konzultační centrum, které mohou zájemci osobně navštívit v pondělí, úterý a středu vždy od 9 do 15 hodin. Mimo tento vymezený čas budou v tyto dny poskytovány konzultace emailem a telefonicky. Svou činnost zahájí příští týden v pondělí 7. 3. 2011.

= Besedy

Další služba v rámci tohoto projektu se týká motivačně informačních besed na posilování rodičovských kompetencí. Besedy budou realizovány vždy po dvou hodinách a to až do prosince 2011 v mateřských, rodičovských a komunitních centrech. Tématem besed budou sociální a psychologické aspekty rodičovství a partnerství, se zaměřením na zlepšení komunikačních dovedností. Besedy s psychologickou tématikou budou převážně o vývojové psychologii dítěte (adolescence, problémy s drogami), psychologii rodiny a partnerských vztahů. Besedy se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností, upevnění rodinných vazeb, posílení rodičovských kompetencí.

= Mediace

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, mediátora. Cílem mediace je písemná nebo ústní dohoda o tom, co je pro účastníky mediace důležité.

Rodiče mohou díky mediaci vyřešit spory, s nimiž se setkávají při řešení neshod v pohledu na různé stránky jejich života - výchova dětí, finance, majetek a vše co je trápí. Mediace může pomoci rodičům, kteří se potřebují dohodnout na tom, jak bude jejich život a život jejich dětí ve složitějších životních obdobích jejich rodin, před, v průběhu nebo po rozvodu vypadat.

Mediace trvá zpravidla 3 hodiny. Účastní se jí oba rodiče současně a je dobrovolná. Někdy je potřeba více setkání, než jsou vyřešeny všechny důležité věci. První sezení je zdarma. Všechny tyto služby jsou poskytovány bezplatně a nízkoprahově, bez omezení věku rodičů či jejich dětí.

Termín a místo realizace

Trvání projektu: březen - prosinec 2011          
Besedy mohou být realizovány i v různých komunitních, mateřských či rodičovských centrech nebo také přímo v sídle ČHV.
Konzultační centrum najdete v sídle ČHV, Štefánikova 21, Praha 5 (v 1. patře budovy Úřadu práce pro Prahu 5)
Přesný program, obsah a termíny besed i konzultačního centra naleznete na internetových stránkách www.helcom.cz v aktuálních projektech.

Kontakty:
Koordinátorka projektu: Monika Bunžová
Tel. 257 221 142, e-mail: monika.bunzova@helcom.cz
Lektorka psychologických besed: Václava Jančová
Lektorka komunikačních besed a mediátorka: Dana Vrabcová
Tel: 257 221 141, e-mail: dana.vrabcova@helcom.cz
Mediátorka projektu: Jana Fialová

 

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2020 | portal@streetwork.cz