Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeOdborná sekceOdborné práceJak se žije na Jižáku?

21 | 01 | 08 Verze pro tisk

Jak se žije na Jižáku?

Dotazníkové šetření mezi dětmi překvapilo nečekaným výsledkem

Dotazníkové šetření „Jak se žije na Jižáku?“ vyvrátilo představu, že spolehlivou prevencí kriminality dětí a mládeže je aktivní trávení volného času v zájmových a sportovních kroužcích. Z výzkumu naopak vyplynulo, že děti navštěvující zájmové kroužky se účastní společensky nežádoucího jednání minimálně stejně často, jako ostatní dotazovaní.

ilustrační fotoVýzkum také vyvrátil představu, že děti jednají nežádoucím způsobem, protože se nudí. Naopak se potvrdilo, že účinnou prevencí společensky nežádoucího chování je přítomnost důvěryhodné dospělé osoby. Alarmující je v této souvislosti skutečnost, že zhruba čtvrtina respondentů nepociťuje dostatečný zájem rodičů o svou osobu a že respondenti tráví průměrně 5 hodin denně bez přítomnosti dospělého.

Výzkum trávení volného času dětí a mládeže proběhl s podporou ÚMČ Praha 11 a byl vytvořen přímo pro lokalitu Jižní Město. Myšlenka zpracování výzkumu vznikla před rokem a půl na základě spolupráce sociálních pracovníků OSVZ a pracovníků nízkoprahových klubů na Jižním Městě (YMCA Praha o.s. a Proxima Sociale o.s.) Šetření bylo zaměřeno na žáky 6. – 9. tříd základních škol na Jižním městě a celkem bylo sebráno 723 dotazníků.

„Snažili jsme se zjistit, jakým způsobem děti a mládež tráví svůj volný čas a jak způsob trávení volného času ovlivňuje jejich nežádoucí chování“, říká Petra Mílková, která se na přípravě a realizaci výzkumu přímo podílela.

Výsledky výzkumu ukázaly, že výstavba dětských či sportovních hřišť, podpora sportovních klubů a zájmových kroužků zabaví děti a mládež na určitou část jejich volného času, ale nelze očekávat, že pouze samotná tato opatření budou účinnou prevencí společensky nežádoucích jevů. Děti, kteří navštěvují tyto aktivity, totiž v dotazníku uváděly stejnou míru společensky nežádoucího chování jako děti, které zájmové kroužky a sportovní aktivity nenavštěvují.

Účinnou prevencí je dle výsledků šetření přítomnost dospělé osoby, které mohou děti a mládež důvěřovat a chráněný prostor umožňující bezpečné trávení volného času.

Průměrný respondent výzkumu vypadá podle sebraných dat takto:

Třináctiletý chlapec, který navštěvuje základní školu na Jižním Městě. Málokdy má pocit že se nudí. Třikrát týdně navštěvuje nějaký zájmový kroužek, pravděpodobně sportovní. Každý den však tráví 5 hodin bez přítomnosti dospělé osoby, pouze s vrstevníky nebo o samotě. Jeho rodiče (kteří jsou pravděpodobně rozvedení) se zajímají o to, jaké má problémy, méně už však o to, jak tráví svůj volný čas. Tento chlapec pil v uplynulém školním roce alkohol a je pravděpodobné, že se dopustil ještě jiného společensky nežádoucího chování (záškoláctví, krádeže, útěku z domova, sprayování, užívání drog, nebo vandalství).

Výsledky dotazníkového šetření „Jak se žije na Jižáku?“ ke stažení (pdf; 4,9 MB)

Na realizaci projektu dotazníkového šetření „Jak se žije na Jižáku?“ se podíleli YMCA Praha o.s., Proxima sociale o.s. a pracovníci OSVZ ÚMČ Praha 11. Brožura, ve které jsou přehledně shrnuty výsledky dotazníkové šetření, je k nahlédnutí na OSVZ ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140.

Denisa Dohányosová
koordinátorka nízkoprahových programů YMCA Praha, o.s.

 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz