Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
05 | 03 | 18
Klub Beztíže
Kontaktní pracovník/ce
Klub Beztíže (nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 - Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ice pro dět...
05 | 03 | 18
NZDM Futur
Kontaktní pracovník/ce

Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Futur 
Předpokládaný...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Sociální pracovník
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník pro práci s rodinou na Chrudimsku 

Předpokládaný nást...
05 | 03 | 18
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník v předškolce
Organizace Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce“ pro sociálně znevýhodněné děti –...
05 | 03 | 18
Středisko Milíčův dům
Terénní sociální pracovník
Výběrové řízení na pozici Terénního sociálního pracovníka – Diakonie ČCE středisko Milíčův dům, Jaroměř

Náplň práce: 
...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeČASČlánkyPřijímání nových členů do České asociace streetwor...

Další články klubu

04 | 08 | 06 Verze pro tisk

ČAS

Přijímání nových členů do České asociace streetwork

Hlasováním na Valné hromadě (VH) 14. 3. 2006 bylo rozhodnuto, jakým způsobem bude možné přijímat nové kolektivní skupinové členy do České asociace streetwork. K tomu, aby vše bylo jak má být, musí též dojít ke změnám ve stanovách. A tak Výkonný výbor (VV) přichází s návrhem na změnu stanov, kde budou nová pravidla pro členství ukotvena. Se změnou počítáme od 7. 11. 2005, kdy proběhne VH ČAS. Zde přikládáme k nahlédnutí navrhované změny. 

Přijímání nových členů

Individuální členství

Individuálním členem se může stát fyzická osoba působící v teorii nebo praxi nízkoprahových sociálních služeb, kterou navrhne jiný člen ČAS. O přijetí rozhoduje VV nadpoloviční většinou přítomných členů. 

Skupinové členství

Na základě diskuse bude dále upraveno ve stanovách skupinové členství.

Navrhované znění pro stanovy: Skupinovým členem ČAS se může stát taková jednotka (program, zařízení) poskytující nízkoprahové služby, která splnila stanovené a schválené podmínky hodnocení kvality ČAS. Jednotka, která deklaruje jako svou činnost poskytování nízkoprahových sociálních služeb, a která se chce v souladu se stanovami, posláním a cíli ČAS podílet aktivně na její činnosti.

O přijetí za člena ČAS rozhoduje VV ČAS souhlasem nadpoloviční většiny všech členů výboru na základě písemné žádosti zájemce, která musí splňovat tyto formální podmínky stanovené ČAS:

1. Řádně vyplněná žádost o přijetí do ČAS; 2. Projekt - žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušné období; 3. Závěrečná zpráva o realizaci programu za předcházející období; 4. Výroční zpráva organizace (v případě organizace s krátkou historií postačí průběžná či závěrečná zpráva projektu); 5. Potvrzení o úspěšném absolvování vnitřního šetření kvality a jeho výsledku.

VV je povinen projednat žádost na svém zasedání na konci prvního a třetího čtvrtletí kalendářního roku. O svém rozhodnutí pak písemně spravit žadatele a informovat VH. Skupinového člena zastupuje v ČAS vždy jeden delegát s písemným pověřením organizace. Pověření je nepřenositelné.

Ohledně zániku členství navrhuje VV změnit znění stanov tímto způsobem:

Členství zaniká:

1. Písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z ČAS; 2. zrušením členství pro neplacení příspěvků po dobu jednoho roku; 3. Vyloučením, a to pro hrubé porušení povinností člena ČAS (pro dlouhodobý nezájem o dění a činnost ČAS - neúčast na valných hromadách, pro opakované nedodržování minimálních standardů stanovených ČAS, v případě vypršení tříleté platnosti certifikátu šetření kvality, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů ČAS); 4. Úmrtím člena nebo zánikem jednotky; 5. Zánikem ČAS.

O zániku členství rozhoduje VH nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů na základě doporučení VV ČAS. 

Pozastavení členství:

1. Individuálním členům se členství pozastavuje pokud se stanou zaměstnancem skupinového člena; 2. Na základě nadpoloviční většiny členů VV ČAS při nedodržování povinností člena ČAS (pro dlouhodobý nezájem o dění a činnost ČAS - dlouhodobá neúčast na valných hromadách, pro opakované nedodržování minimálních standardů stanovených ČAS, v případě vypršení tříleté platnosti certifikátu šetření kvality, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů ČAS); 3. Členství může být pozastaveno nejdéle do nejbližšího zasedání VH ČAS; 4. VV po prošetření situace může obnovit členství jednohlasným souhlasem všech jeho členů na zasedání VV; 5. Po dobu pozastavení členství je osoba, skupinový člen zproštěn povinnosti placení členských příspěvků; 6. Po dobu pozastavení členství je osobě, skupinovému členu odebráno hlasovací právo. 

Členové ČAS mají právo:

1. Účastnit se jednání a rozhodování valné hromady; 2. Volit a být voleni od VV a revizní komise; 3. Účastnit se veškeré činnosti ČAS; 4. Být informován o činnosti ČAS; 5. Podávat návrhy a podněty k činnosti ČAS a jejím orgánům. 

Členové ČAS mají povinnost:

1. Znát a dodržovat stanovy a rozhodnutí VH; 2. Řádně platit členské příspěvky; 3. Dodržovat příslušné standardy a etický kodex ČAS.

 

 

Vše o připravovaných změnách a stávajíci ch podmínkách se dočtete zde.

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2023 | portal@streetwork.cz