Diskuzní fórum České asociace streetwork

Oborový portál o nízkoprahových socialních službách a zařízeních StreetWork.cz

Nejste přihlášeni

Pravidla fóra

Účastníci diskuze nejsou oprávněni posílat hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, pomlouvaěné, zastrašující, sexuálně orientované příspěvky a dále pak příspěvky, které zasahují do práv třetích osob, jsou způsobilé práva třetích osob poškodit, neoprávněně zasahují do práva na ochranu osobnosti nebo porušují-li jakákoliv jiná zákonná ustanovení. Administrátor a moderátoři tohoto diskusního fóra jsou oprávněni takové příspěvky odstranit, upravit či přesunout anebo ukončit jakékoliv téma zjistí-li, že odporuje shora uvedeným podmínkám. Účastníci diskuze souhlasí, že veškeré jimi vložené údaje budou uloženy v databázi.

Ačkoliv se administrátoři a moderátoři tohoto fóra pokusí odstranit nebo upravit jakýkoliv všeobecně nežádoucí materiál tak rychle jak jen to je možné, je nemožné prohlédnou každý příspěvek. Proto berte na vědomí, že všechny příspěvky do tohoto fóra vyjadřují pohledy a názory autora příspěvku a ne administrátorů a moderátorů (mimo příspěvky od těchto lidí), a proto za ně nemohou být zodpovědní.

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK