07 | 05 | 07

ČAS

Konference Nízkoprahové programy 2007

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Nízkoprahové programy 2007, která se koná od pondělí 28. do středy 30. 5. v Praze Jinonicích v areálu Univerzity Karlovy (5 minut pěšky od stanice metra Jinonice, trasa B).

Jak zjistíte z programu konference, jde o unikátní akci, obsahující více než 40 praktických bloků věnovaných problematice nízkoprahových klubů pro děti a mládež, terénní sociálních práce, nízkoprahovosti, kontaktní práci a nízkoprahovým drogovým službám. Poslední den konference je věnován žhavé problematice zavádění a hodnocení standardů kvality v nízkoprahových službách. Nenechte si ujít akci, jaká se v dohledné době opakovat nebude!!!

PROGRAM konference - podle časového harmonogramu

Počet účastníků na konferenčních blocích nebude limitován. V programu může dojít k dílčím změnám, budou také doplněna jména lektorů.

Účast na konferenci není zpoplatněna. Termín pro uzávěrku přihlášek je 15. května. Původně avizovaná kvóta 2 pracovníci/zařízení byla zrušena vzhledem k dostatečně velkým prostorám. V případě, že nebude naplněna k 15. 5. kapacita konference 250 účastníků (aktuálně je 160 přihlášených), je možné i pozdější přihlášení. Rovněž oceníme účastníky, kteří se aktivně zapojí do organizace konference (např. prací na info stánku, pořizováním zápisů z jednotlivých bloků).

PŘIHLÁŠKA na konferenci - ke stažení

Přispějte svou účastí k realizaci největší oborové výměny zkušeností v rámci nízkoprahových sociálních služeb!

Konference Nízkoprahové programy 2007


Hledáme lidi do organizačního štábu!

ČAS hledá lidi, kteří pomohou se zajištěním organizační stránky konference Nízkoprahové programy 2007. Především žádáme členská zařízení ČAS, aby vyslala vždy aspoň 1 pracovníka, který by v průběhu konference odpracoval celkem 4 hodiny v její prospěch (např. při přípravě a během). Myslíme, že takový rozsah nezabrání si užít konferenci a nám to velmi pomůže. Děkujeme!

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB konference - podrobnosti

Hledáme zapisovatele

ČAS hledá zapisovatele bloků, které jsou zveřejněny níže. Za 1 zápis z 90-ti minutového příspěvku, který bude splňovat stanovené parametry, zaplatíme 500 Kč formou DPP. Zápisy budou využity pro konferenční sborník.

ZAPISOVATELÉ konference - podrobnosti