05 | 03 | 18

Výroční cena

aneb ČASovaná bota je 

je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažené výsledky v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork, o.s. Exkluzivním partnerem ceny pro Tým roku je letos společnost Bohemia Energy, která je zároveň hlavním partnerem portálu jdidoklubu.cz

Cena pro osobnost rokuCena je udělována ve třech kategoriích:

 • Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník/ce NZDM, kontaktní pracovník/ce K-centra, vedoucí zařízení, odborník/ce pracující na metodiceatd.) - formulář ke stažení
 • Tým roku - cena Bohemia Energy (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu - terénní program, NZDM, K-centrum, jiné) - formulář ke stažení
 • Volnou kategorií je Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS (sr@streetwork.cz).
Aktuálně probíhá: sběr návrhů (do 27. 4. 2018)

Důvodem k udělení ceny je:

 • významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin)
 • významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.)

Kritéria pro rozhodnutí o udělení ceny:

 • kvalita odvedené práce/důvody - za co je navržen na cenu, konkrétní příběh/
 • přínos pro obor (práce v asociacích, publikační činnost, vzdělávací činnost, práce v poradních orgánech atd.)
 • Cena bude udělena za skutky v roce 2017, případně za dlouhodobý přínos.

Jak někoho navrhnout na cenu zjistíte, když se seznámíte s přesným zněním pravidel (ke stažení zde). Na ceny navrhují pracovníci v nízkoprahových službách. Návrhy budou vyvěšeny na portálu a o nominovaných rozhodnou online hlasováním čtenáři portálu Streetwork.cz. Cena pro tým rokuVítěze ze tří nominovaných v obou kategoriích vybere Rady ceny.

Rada zasedá ve složení:

 • Vítěz kategorie individuální pracovník ročníku 2016
 • Zástupce vítěze kategorie zařízení ročníku 2016
 • Zástupce partnera Ceny Časovaná bota 2017 společnosti Bohemia Energy
 • Zástupce Správní rady České asociace streetwork
 • Zástupce Kanceláře České asociace streetwork

Harmonogram pro rok 2018:

 • březen 2018 - vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
 • 27. 4. 2018 - ukončení přijímání návrhů
 • 9. 5. 2018 - začíná hlasování na portálu
 • 1. 6. 2016 - konec hlasování
 • 6. 6. 2017 - vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
 • červen 2018 - Rada rozhodne o vítězích
 • 21. - 22. 6. 2018 - vyhlášení vítězů a slavnostní předání Ceny na Konferenci ČAS

Cena Správní rady ČASKe stažení/odkazy: