09 | 10 | 14

Supervize

Česká asociace streetwork, o.s. se již od svého vzniku zabývá tématem supervize. Supervizi vnímáme jako:

  • profesně závazné kritérium pro fungování nízkoprahových sociální služeb
  • jeden z hlavních způsobů rozvoje kvality pracovníků i pracovních týmů, který rozvíjí profesionální dovednosti, znalosti s pomáhá utvářet a korigovat postoje ke klientům
  • právo pracovníka a i týmů na nezávislou reflexi vlastní práce
  • je nezbytná pro poskytováním podpory a pomoci při řešení problémů, které pracovníkům vyplývají z mezilidského vztahového kontextu pracovník - klient.

Rada pro etiku a supervizi ČAS

Rada vznikla 2.9.2011. Členy Rady pro etiku a supervizi jsou PhDr. Milan Kinkor, Mgr. Danuše Struková, Ing. Mgr. Jiří Staníček, Mgr. Michal Zahradník a Mgr. Václav Vopat. Na Radu se může obracet kdokoli: jednotlivec, zařízení, organizace, pracovník, uživatel služby i další instituce.

Aktuální seznam supervizorů doporučených ČAS 2014