Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Rozhovor s Alicí Salamonovou

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

25 | 06 | 07

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Rozhovor s Alicí Salamonovou

Napsali o nás (výběr z tiksku): Žďár nad Sázavou/Zahrát si fotbálek či jinou hru, pobavit se se svými vrstevníky nebo se třeba svěřit s problémy, které mladého člověka mohou tížit. I to je možné v klubu Ponorka. Společně s ostatními zaměstnanci se mladým věnuje streetworkerka Alice Salamonová, která v klubu pracuje od roku 2005.

Žďárská Ponorka vítá mladé do dvaceti let věku

Můžete přiblížit, jak k založení Ponorky došlo?
Alice Salamonová Nízkoprahový klub původně vznikl v roce 1997 jako poradna pro děti a mládež. Od 1. října 2003 se zařízení změnilo z poradny na Ponorku - centrum prevence. Je to zařízení určené neorganizovaným dětem a mládeži ve věku od 13 do 20 let. Hlavním cílem se stala prevence sociálně nežádoucích jevů ve společnosti. To v překladu znamená poskytovat mladým lidem zázemí, pomoc a podporu, ale také prostor pro trávení volného času. Pro jejich seberealizaci s možností pomoci v tíživých životních situacích. Sídlem byla tehdy žďárská lokalita Stalingrad, kde však již současně existovalo denní centrum pro děti a mládež, zřizované městem. Přišlo nám škoda, aby dvě podobná zařízení sídlila v jedné lokalitě, a proto jsme začali vyhledávat nový azyl. Naše úsilí bylo korunováno úspěchem v květnu loňského roku, kdy jsme se přestěhovali do nových prostor v Nádražní ulici.

Co znamená pojem „nízkoprahovost“, který najdeme ve vašem názvu?
Je to snížení prahu dostupnosti, to znamená snížit práh vstupu pro děti a mládež z hlediska lokality, otvírací doby, minimem pravidel, která se musí dodržovat, a hlavně pragmatickým nastavením cílů práce. Ten, kdo do nízkoprahového klubu přijde, nemusí uvádět své jméno a příjmení, nevedeme si jmennou evidenci, vše je anonymní. Stačí nám pouze křestní jméno nebo přezdívka k oslovování. Navíc se za strávení času u nás nic neplatí. Uplatňujeme a dodržujeme princip mlčenlivosti, nešíříme informace, které se dozvídáme. Respektujeme právo na soukromí každého jedince. Může k nám přijít prakticky kdokoliv.

Za možnosti, které nabízíte, se neplatí žádné poplatky. Jakým způsobem tedy získáváte prostředky na svou činnost?
Naším zřizovatelem je Diecézní charita Brno, pod kterou spadají jednotlivé oblastní charity, v našem případě Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou. Finanční prostředky na činnost poskytuje především kraj Vysočina, město Žďár nad Sázavou, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství a různé nadace. Dále máme menší vlastní zdroje z projektů primární prevence pro základní a střední školy.

Jaké služby Ponorka poskytuje?
Naše činnost vychází ze Standardů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Česká asociace streetwork, zákona o sociálních službách a národních standardů kvality sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem je práce s mládeží, která prochází obtížným procesem dospívání. Nabízíme také mladým pomoc zvládat nelehké životní situace, které je provázejí. Posláním klubu je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dospívajícím ve Žďáře, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Snažíme se přispět ke zlepšení kvality jejich života.

Jsou v klubu stanovena nějaká závazná pravidla, která musejí návštěvníci dodržovat?
Kromě pravidel má každý taky svá práva. Například právo být v klubu, využívat bezplatně veškeré služby, právo zapojit se do rozhodování o tom, jak má Ponorka lépe fungovat, nárok na pomoc, respekt či stížnosti. Pravidla jsou jasně stanovena. Tím hlavním je nechovat se agresivně a násilně k ostatním návštěvníkům klubu. Další závaznou normou je zákaz nošení návykových látek do prostor Ponorky. Automatické je také udržování pořádku uvnitř klubu i před ním, dodržování pravidel slušnosti a podobně.

Existují sankce, kterými postihujete nevhodné chování návštěvníků?
v Ponorce Při porušování pravidel klubu začínáme rozhovorem s dotyčným, kdy vzájemně hledáme společně akceptovatelné východisko. Pokud se ani poté jeho chování nezlepší, můžeme mu odmítnout poskytnutí služby - například nesmí pracovat s počítačem, účastnit se výjezdové akce. Jako nejvyšší možná sankce u nás platí takzvaný stop stav, kdy má problematický návštěvník zákaz vstupu do klubu na určitou dobu. Další variantou trestu je jeho odpracování. Snažíme se s klientem domluvit tak, abychom ho nějakým způsobem motivovali ke změně jeho chování. Jsme přesvědčeni, že je to zcela určitě přínosnější způsob jednání, než někomu něco nařizovat. Naše zkušenost je převážně pozitivní, návštěvníci klubu mezi sebou sami hlídají případné porušování pravidel.

Patří klub mezi volnočasové aktivity?
Nízkoprahový klub Ponorka je službou sociální, a to pro mladé lidi, kde vyplnění volného času je jednou ze základních potřeb. To je jedním z důvodů, proč v klubu najdete volnočasové aktivity jako fotbálek, šipky nebo počítače. Ty také slouží jako prostředek k navázání kontaktu s mladým člověkem. Chodí k nám mladí, kteří mají podobný životní styl a příběh. Mnozí z nich mají problémy ve škole s autoritami, problémy doma s rodiči - cítí se být nepochopeni, experimentují s návykovými látkami. Nebo právě navazují partnerské a vrstevnické vztahy. A my jsme pro ně často jediní, kterým se svěřují se svými starostmi, trápením či problémy. Na základě důvěry, která je u nás důležitým aspektem, se jim snažíme poradit a pomoci.

Spolupracujete také s jinými organizacemi?
Ano, spolupráci mezi sociálními a dalšími subjekty považujeme za jeden z nejdůležitějších aspektů našeho působení ve městě. A to přesto, že to zabere spoustu času. V prvé řadě jsme v úzkém kontaktu s dalšími zařízeními pro děti a mládež ve Žďáře. Významným partnerem je rovněž městský úřad. Vedoucí našeho klubu Josef Soukal se účastní komunitního plánování města, je také zapojen v pracovní skupině starosty města pro řešení sociálněpatologických jevů. Spolupracujeme se sociálním odborem, respektive s kurátory pro děti a mládež. Kvalitní spolupráci rozvíjíme s pedagogicko - psychologickou poradnou a probační a mediační službou. V rámci této spolupráce nabízíme mladistvým možnost odpracovat si u nás obecně prospěšné práce.

Kolik zaměstnanců má klub Ponorka?
V současné době to jsou čtyři zaměstnanci. Kromě vedoucího se jedná o jednotlivé koordinátory - koordinátorku programů primární prevence a koordinátorku nízkoprahového klubu. Spolu se čtvrtou pracovnicí zajišťují jak chod klubu, tak programů primární prevence. Od loňského roku jsme také nově zavedli streetwork - terénní sociální práci.

Je tento počet zaměstnanců dostačující pro služby Ponorky?
Myslím si, že počet našich zaměstnanců dostačující není. Důvodem je rostoucí poptávka po službách, kterou již nestíháme pokrývat. Například zájemce o programy primární prevence musíme odmítat. Vše záleží na finančních možnostech.

Klub Ponorka je určen mladým ve věku 13 - 20 let. Proč právě tato skupina?
v Ponorce Ve Žďáře není jiné zařízení, které by se dané problematice věnovalo u této cílové skupiny. Mladší děti mohou navštěvovat denní centrum, dospělí nad 20 let již mají jiné zájmy a potřeby a využívají jiných subjektů.

Setkáváte se někdy s tím, že by klub navštěvovali klienti, u kterých jste přesvědčeni, že jejich věk neodpovídá stanovené hranici?
K porušování tohoto pravidla samozřejmě dochází, ale snažíme se to opět řešit domluvou, tedy zapojením dotyčného. Věkovou hranici třinácti let striktně dodržujeme. Pro mladší návštěvníky může být klub „rizikovým“ prostředím v tom smyslu, že se mohou od starších klientů „přiučit“ věcem, které ještě neznají, a mohou se starším snažit vyrovnat. Věková hranice dvaceti let tak přísné není. Postupujeme případ od případu, kdy se snažíme postupnými kroky klienta učit osamostatnění se. Například tím, že mu omezujeme možnosti nabízených činností.

Nízkoprahový klub Ponorka již vešel do širšího povědomí lidí. Jaká je nyní jeho navštěvovanost?
Denně přijde patnáct až třicet dětí, závisí to na mnoha faktorech. V případě pěkného počasí počet dětí v klubu klesá. Naopak při pořádání nějaké akce přijde i padesát mladých. Mohu však konstatovat, že místní mládež dosud není na tento typ zařízení zvyklá. Důvodem je fakt, že nás široká veřejnost stále vnímá jako nějaký výlučně romský klub či „drogové“ zařízení, což rozhodně nejsme. Ne všichni také rozumí pojmu „nízkoprahový“ a dosazují si za něj mnohdy mylné věci. Počítáme však s tím, že počet návštěvníků Ponorky určitě poroste.

Co plánujete do budoucna?
V nejbližší době chceme v prostorách našeho klubu uspořádat turnaj ve stolním fotbálku pro širokou veřejnost. Z projektu programu VPOHO jsme získali dotace na gramofony, což znamená, že v Ponorce bude zkušebna, workshop dílna pro zájemce, kteří se chtějí blíže věnovat hudbě. Plánujeme řadu aktivit na léto, různé výjezdy do přírody, návštěvu Vodního ráje v Jihlavě, koncert hip- hopu a další akce.

V létě se nově chystáme omezit otvírací dobu klubu pouze na dva dny v týdnu s tím, že zbylé tři dny se bude uskutečňovat streetwork na ulici, kdy budou pracovníci Ponorky kontaktovat mladé venku (parky, skateparky, rybníky). V rámci steetworku jsme začali komunikovat se žďárskými „skejťáky“. Rádi bychom je podpořili ve věci týkající se vývoje vzniku nového skateparku.

--------------------------------------------------

Ponorka - centrum prevence

Ponorka - centrum prevence usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou a v přilehlém okolí. Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež Ponorka, terénní sociální práci a realizuje programy primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Cílem je minimalizovat možná úskalí související se způsobem života mladých dospívajících lidí, umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a pomoci řešit jejich problémy.

Kdo je Alice Salamonová?

- narodila se 16. října 1977 v Novém Městě na Moravě
- vystudovala obchodní školu (maturovala v roce 1998)
- později vystudovala Vyšší odbornou školu v Litomyšli, obor speciální pedagogika (2000 - 2003)
- šest let byla zaměstnána jako speciální pedagog v Novém Městě na Moravě
- od roku 2005 pracuje ve žďárském klubu Ponorka

Salamonová: Klienti mohou zůstat v anonymitě, TOMÁŠ POHANKA, Vysočina – týdeník, 21.06.2007