Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Hodnocení kvality ČAS - otázky a odpovědi

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

26 | 10 | 15

Hodnocení kvality ČAS - otázky a odpovědi

Hodnocení kvality (rozvojový audit, metodická návštěva) je externí nástroj, který slouží k posouzení rozvoje kvality poskytování sociální služby na základě kritérií kvality stanovených metodikou, která je k tomuto účelu přijata Valnou hromadou ČAS. Hodnocení kvality je zároveň podmínkou přijetí nového skupinového člena do ČAS (resp. prodloužení členství). Na základě výsledku hodnocení kvality Správní rada ČAS udělí zařízení osvědčení kvality na stanovenou dobu.

Splnění podmínek vzniku členství v ČAS bylo aktualizováno na Valné hromadě ČAS v dubnu 2017. Došlo ke zrušení některých stávajících systémů hodnocení a ke schválení aktualizované metodiky rozvojového auditu a metodické návštěvy. Hlavní změnou oproti minulosti je, že Česká asociace streetwork nemůže a ani nechce garantovat kvalitu poskytovaných služeb, ale chce garantovat rozvoj kvality (ČAS není garantem plnění zákonných požadavků v jednotlivých zařízeních, ale je garantem trvalého rozvoje kvality svých členů). Nově byly definovány hodnoty České asociace streetwork, které budou také diskutovány při realizaci rozvojového auditu a metodické návštěvy. Aktualizovaná metodika vznikla v rámci projektu “Je dobré být v ČAS”, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231, který je spolufinancován Evropskou unií.


Pro koho

Co

Jak často

Kdo to dělá

Vstupní hodnocení kvality

Pro zájemce o členství v ČAS, pro stávající členy ČAS

Rozvojový audit

Před vstupem do ČAS; 1x za 5 let

Hodnotitelé kvality ČAS

Pro absolventy inspekce MPSV nebo certifikace RVKPP (max. do 4 let zpětně)

Metodická návštěva

Před vstupem do ČAS; 1x za 5 let

Hodnotitelé kvality ČAS

Průběžné hodnocení kvality

(zařízení si vybere 1 možnost, lze volit každý rok jinou variantu)

Pro členy ČAS v období do 5 let od RA

Sebehodnocení

1x ročně, výstupy zasílány ČAS

Zařízení samo

Pro členy ČAS v období do 5 let od RA

Roční plán rozvoje kvality

1x ročně, výstupy zasílány ČAS

Zařízení samo

 

Inspekce/certifikace

Typ hodnocení

Časová dotace (orientačně)

Hodnotitelský tým

Platnost osvědčení

Cena v Kč (orientačně)

ANO

Metodická návštěva

8 hodin

1 hodnotitel

5 let

5 000,-

NE

Rozvojový audit

12 hodin

2 hodnotitelé

5 let

14 000,-


Jak probíhá hodnocení kvality ČAS?

Závazná objednávka/smlouva → výběr termínu a hodnotitelské dvojice → zaslání dokumentace/podkladů pro hodnocení → příprava hodnotitelů → šetření na místě → vypracování a předání závěrečné zprávy → rozhodnutí Správní rady o výsledku hodnocení → udělení osvědčení kvality

Jaké jsou principy hodnocení?

 • transparentnost

Celý postup je popsán v metodice, se kterou je možné se seznámit (viz odkazy níže). Metodika byla ověřována a připomínkována a následně schválena Valnou hromadou ČAS, postup v ní popsaný musí být dodržen. Hodnocení provádí vyškolení hodnotitelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Výstupy z hodnocení (tj. závěrečná zpráva) jsou uloženy v kanceláři ČAS. O výsledku hodnocení (udělení osvědčení kvality, osvědčení s podmínkou nebo podmínečného členství) rozhoduje Správní rada ČAS. Proti výsledku hodnocení lze podat námitku Revizní komisi ČAS či Radě pro etiku a supervizi ČAS.

 • východiskem jsou standardy kvality sociálních služeb

Metodika hodnocení je nastavena v prvé řadě tak, aby odrážela standardy kvality sociálních služeb. Naše „oborová specifika“ jsou spíše nadstavbou.

 • podpůrný a rozvojový charakter hodnocení

Hodnocení kvality ČAS je kontrolním nástrojem do té míry, aby mohlo garantovat stanovenou úroveň kvality členských zařízení ČAS, resp. trvalý rozvoj kvality. Filozofií hodnotících procesů ČAS, která je předávána vyškoleným hodnotitelům, je podpůrný a rozvojový charakter hodnocení.

Co chceme hodnocením kvality dosáhnout?

 • Zvýšit kvalitu zařízení sdružených v ČAS

Naše zkušenost s hodnocením kvality je, že skutečně přispívá k zvýšení kvality služeb. Je to skvělá příležitost pro pracovníky zařízení k učení se, k utřídění metodických textů i dokumentace. Může to být pro Vás inventura, kdy si za externí pomoci hodnotitelů ujasníte, jak na tom jste. Můžete zjistit své silné i slabé stránky, a na nich pracovat. Zároveň je naším cílem, aby byla členská zařízení „srovnatelná“, a aby mohla Asociace stát za jejich kvalitou a v případě potřeby je podpořit na lokální i regionální úrovni.

 • Připravovat zařízení k naplňování standardů kvality sociálních služeb

V případě nových zařízení, která nemají s procesy hodnocení zkušenost, je cílem nastínit jim, co je čeká a ve svém důsledku poukázat na oblasti, v kterých jsou zařízení silná, nebo v kterých mají rezervy, nedostatky a tím jim dát příležitost se zlepšovat. Specifickým cílem hodnocení je podpořit profilaci ČAS jako profesní organizaci sdružující kvalitní zařízení, tedy ta, která úspěšně dlouhodobě rozvíjí kvalitu svých služeb

 • Garantovat rozvoj kvality

Snažili jste se nějakého donátora (např. místní radnici, firmu, kraj) přesvědčit o tom, že Vám má svěřit svou důvěru a prostředky? Pak jistě víte, že někdy může být obtížné prokázat, že vy jste kvalitní, věrohodní, zkrátka „ti praví“ pro jeho podporu. Proto proces hodnocení kvality Vám nabídne možnost prokázat svou kvalitu navenek a mít u toho externí garanci. ČAS se bude snažit, aby certifikát měl u celé odborné veřejnosti váhu. ČAS není však garantem plnění zákonných požadavků v jednotlivých zařízeních, ale je garantem trvalého rozvoje kvality svých členů.

Co je výstupem hodnocení kvality ČAS?

Výstupem hodnocení kvality je:

 • posouzení služby podle kritérií kvality stanovených v metodice,
 • rozhodnutí Správní rady ČAS o udělení osvědčení kvality (případně osvědčení s podmínkou nebo podmínečného členství),
 • přijetí nového skupinového člena ČAS nebo prodloužení členství v ČAS.

Jaký bude význam a dopad pro Vás jako pro hodnocená zařízení?

 • zařízení absolvováním hodnocení získává nezávislý odborný pohled na kvalitu svých služeb

Při přípravě na hodnocení si můžete udělat revizi manuálů a uspořádat dokumentaci. Výstupem ze šetření je Závěrečná zpráva, v níž hodnotitelé popíší naplňování jednotlivých kritérií ve Vašem programu, a v případě nedostatků Vám dají doporučení, jak na nápravu.

 • úspěšné absolvování hodnocení kvality je jednou z podmínek přijetí skupinového člena ČAS, případně prodloužení členství v ČAS.

Čili po úspěšném absolvování hodnocení můžete požádat o přijetí do Asociace. Dalšími podmínkami pro získání členství je řádně vyplněná přihláška a doložení požadovaných příloh. V případě, že je zařízení již členem Asociace, dochází k prodloužení jeho členství na dalších 5 let automaticky resp. k tomu není potřeba další žádosti.

 • neúspěšné absolvování hodnocení kvality znamená podmínečné členství v ČAS

Pokud v hodnocení neuspějete, není to věc, která by ohrožovala Vaši existenci jako sociální služby. Z hlediska vztahu s ČAS to však znamená, že jste „podmínečným členem“ a musíte nejpozději do roka absolvovat rozvojový audit znovu (během té doby máte možnost pracovat na odstranění nedostatků). Pokud ani v opakovaném hodnocení kvality neuspějete (nezoufejte, ještě se to nikomu nestalo) přestáváte být členy ČAS a o členství v Asociaci můžete znovu požádat nejdříve za půl roku od uplynutí druhého hodnocení. ČAS nikam neposílá výsledek ani Závěrečnou zprávu z Vašeho šetření, hodnotitelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost. To nejlepší, co můžete s výsledky hodnocení provést, v případě že „neprojdete“, je zamyslet se nad zjištěnými nedostatky a doporučeními, najít si cestu k naplňování standardů kvality a případně se po další přípravě přihlásit znovu. A samozřejmě, také máte možnost se vůči výsledku hodnocení odvolat.

Jak získá zařízení Osvědčení kvality?

Na základě výstupů obsažených v Závěrečné zprávě - „zařízení prošlo bez připomínek“ - rozhoduje Správní rada ČAS na svém nejbližším zasedání o udělení osvědčení kvality (osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality). Toto osvědčení se vydává na 5 let spolu s osvědčením zařízení dostane samolepky s vyznačeným datem platnosti. V případě přijetí nového člena zařízení zároveň dostává Certifikát o členství.

Jak postupovat, pokud zařízení neprojde „bez připomínek“?

V případě, že výsledek hodnocení kvality je na druhé či třetí úrovni, tedy „prošel s podmínkou“ či „neprošel“, zařízení podává Správní radě ČAS ve lhůtě 30 dnů od realizovaného hodnocení kvality

 • návrh na udělení osvědčení s podmínkou (výsledek auditu „prošel s podmínkou“)
  • zařízení v rámci návrhu označí nedostatečné oblasti a kritéria, popíše zjištěné nedostatky, navrhne způsob odstranění nedostatků, důkazy odstranění nedostatků a lhůtu k jejich odstranění, návrh je možné konzultovat s pracovníky kanceláře ČAS
  • SR ČAS na svém nejbližším zasedání po doručení tohoto návrhu rozhodne o udělení Osvědčení kvality s podmínkou, osvědčení se vydává na dobu dle navržené lhůty k odstranění nedostatků
  • správní rada ČAS na svém nejbližším zasedání po vypršení lhůty k odstranění nedostatků posoudí, zda zařízení zaslalo podklady obsahující důkazy odstranění nedostatků a zda důkazy odpovídají smluvenému stavu
  • pokud v rámci posouzení SR ČAS shledá, že ve lhůtě stanovené došlo k odstranění nedostatků, dodatečně udělí Osvědčení kvality. Osvědčení bude uděleno na dobu do data, k němuž uplynou 3 roky od prvotního rozhodnutí SR ČAS o výsledku hodnocení kvality ČAS, tj. bude započítána i doba, po kterou bylo uděleno také Osvědčení s podmínkou
 • návrh na podmínečné členství (výsledek auditu „neprošel“)
  • SR ČAS na svém nejbližším zasedání rozhodne o Podmínečném členství zařízení v ČAS
  • zařízení v návrhu určí lhůtu, ve které bude schopno zjištěné nedostatky odstranit, případně realizovat opatření, která hodnotitelé navrhli
  • nejpozději do 14 dnů po uplynutí stanovené lhůty je zařízení povinno podat kanceláři ČAS přihlášku k opravnému hodnocení kvality

Lze se proti průběhu či výsledku hodnocení kvality odvolat?

Ano, proti průběhu či výsledku hodnocení kvality se můžete odvolat (podat námitku). Postup se liší podle formy hodnocení kvality, námitka se podává podle její povahy na tyto orgány ČAS - Správní rada, Revizní komise či Rada pro etiku a supervizi. Termín pro podání námitky je 15 dní od ukončení šetření na místě. Orgány ČAS jsou povinny reagovat na námitku do 30 dnů.

Jak bude ČAS garantovat trvalý rozvoj kvality?

Aby ČAS mohl garantovat trvalý rozvoj kvality, schválila Valná hromada povinnost, aby každé zařízení, které dostalo osvědčení na dobu 5 let, každý rok absolvovalo buď sebehodnotící setkání či zaslalo do kanceláře ČAS svůj roční plán rozvoje. Je na zařízení, kterou možnost zvolí. Z obou možností musí být zaslána písemná zpráva. Kancelář ČAS zajistí do 60 dnů od zaslání zprávy zpětnou vazbu na zaslané dokumenty. Touto poviností získává Správní rada, potažmo Valná hromada pravidelný přehled o dění v jednotlivých členských zařízeních. Tato povinnost byla zavedena z důvodu toho, že ČAS, chce garantovat to, aby se členská zařízení dále rozvíjela a poskytovala kvalitní služby.

Metodika sebehodnocení a osnova ročního plánu rozvoje budou zveřejněny na konci roku 2017. Zařízení jednu z možností zasílá nejdříve po uplynutí 1 roku od rozvojového auditu či metodické návštěvy.

Přílohy ke stažení: