08 | 09 | 13

Pracovní skupina NZDM z krajů Vysočina a Jihomoravského

Pracovní skupina NZDM NUTS II JV

Pracovní skupina vznikla v roce 2004 na základě potřeby nízkoprahových klubů se scházet, předávat si informace, a přispívat tak ke zkvalitňování nízkoprahových služeb. Jedná se o neformální skupinu, přičemž členství v ní je zcela dobrovolné. Přínos skupiny je dán vkladem jednotlivých pracovníků ze zapojených zařízení. V současné době se pracovní skupina schází jednou za dva měsíce.

Cíle

  • Dělat dobré jméno oboru
  • Společné řešení problémů v jednotlivých NZDM
  • Vytváření společných pracovních postupů a manuálů
  • Zavádění standardů kvality
  • Práce na zajišťování efektivity a evaluace činností NZDM
  • Zvyšování profesionality pracovníků NZDM
  • Zdarma rozšiřovat metodické materiály prostřednictvím internetu
  • Nezištně pomáhat zkvalitňovat a usnadňovat práci ostatním zařízením
Informace o skupině, včetně kontaktů na členy, najdete na těchto stránkách: http://nzdm.webnode.cz/