Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - PRAKK

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

22 | 11 | 12

PRAKK

logo

Pracovní skupina nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Královehradeckého kraje

Vysvětlení názvu PRAKK = název naší pracovní skupiny vznikl složením slov pracovní královehradecká

Jak naše skupina vznikla?

Z podnětu bývalého vedoucího Nízkoprahového centra pro děti a mládež (Občanské sdružení Salinger). První setkání zástupců NZDM se konalo v prosinci 2002.

Vznik skupiny mělo za cíl především předávání zkušeností při realizaci této služby, dále zpracovávání jednotné metodiky služby, mapování potřeb vzdělávání pracovníků v NZDM a v neposlední řadě otevřít si cestu k získání financí pro fungování této skupiny a stát se partnerem pro Královéhradecký kraj v oblasti NZDM.

Historické mezníky Pracovní skupiny

prosinec 2002

 • vznik pracovní skupiny, vytvoření pravidel skupiny, členství, setkávání, předávání informací, témata
 • členství v pracovní skupině mělo 7 zařízení

rok 2003

 • pracovní skupina podává na MPSV a na Královéhradecký kraj projekty zaměřené na podporu pracovníků NZDM v pracovní skupině (pravidelné setkávání, vzdělávací program, tvorba webových stránek skupiny) - oba projekty byly úspěšné  - realizace v roce 2004
 • intenzivní práce na tématech - dokumentace v NZDM, pravidla v NZDM, práva klientů, poslání NZDM, cíle NZDM, získávání klientů, způsoby evidence apod.

rok 2004

 • pracovní skupina dopracovává pilotní verzi Standardů kvality pro NZDM, kterou zpracovala na žádost Královéhradeckého kraje
 • pracovní skupina pracuje na jednotných definicích výkonů/služeb poskytovaných klientům NZDM a podává projekt na MPSV s cílem nechat vytvořit jednotný systém elektronické evidence pro členská NZDM
 • pracovní skupina společně s Královéhradeckým krajem připravuje projekt Sebehodnocení v NZDM dle vytvořené pilotní verze Standardů kvality pro NZDM
 • realizace Sebehodnocení v členských zařízeních - spolupráce s o. s. JOB a Královéhradeckým krajem

rok 2005

 • členská zařízení se spolupodílejí na nultém ročníku akce Festnefest v Jaroměři
 • pracovní skupina se zapojuje do projektu Phare 2003 - k NZDM se připojují i nízkoprahové služby pracující s uživateli drog
 • pracovní skupina intenzivně spolupracuje s externím pracovníkem na tvorbě nové jednotné elektronické evidenci

rok 2006

 • pracovní skupina se zabývá opět koncepcí PS, cíli, tématy

rok 2007

 • pracovní skupina reaguje na Zákon o sociálních službách  - redefinuje poskytované služby v NZDM, aby byly v souladu s prováděcí vyhláškou zákona

rok 2008, 2009, 2010, 2011

 • otázky vztahující se k existenci skupiny, skupina hledá nové cíle, směr, témata
 • do pracovní skupiny se zapojují nová členská zařízení, pracovní skupina čítá 12 členů
 • přizvání externích odborníků, se kterými byla konzultována palčivá témata
 • prohloubení spolupráce s Českou asociací streetwork

rok 2012

 • pracovní skupina intenzivně pracovala na pravidlech skupiny, získávání členství, předávání informací, zapojení všech zařízení do chodu skupiny
 • práce na propagaci skupiny s cílem zviditelnit smysl služby NZDM v řadách laické i odborné veřejnosti - tvorba propagačního letáku
 • pracovní skupina existuje a pracuje 10 let

Podmínky členství

Členem pracovní skupiny Královehradeckého kraje může být pouze registrovaná služba NZDM a terénní programy náležející k těmto zařízením.

Členové skupiny

 • NZDM Modrý pomeranč (Salinger, o. s.) Hradec Králové
 • NZDM Klídek (Prostor Pro o.s.) Hradec Králové
 • Nízkoprahové centrum „Klub Mandl“ (Nové Město nad Metují) Nové Město nad Metují
 • Milíčův dům (Diakonie Českobratrské církve evangelické) Jaroměř
 • Klub Střelka (Farní charita) Dvůr Králové nad Labem
 • Klub Smajlík (Soužit, o. s.) Josefov
 • NZDM Začít spolu (Začít spolu, o. s.) Broumov
 • NZDM Shelter RIAPS (RIAPS Trutnov) Trutnov
 • Centrum 5KA (OD5K10, o.s) Rychnov nad Kněžnou

Poslání skupiny

Přispět ke zvyšování kvality služeb NZDM v Královehradeckém kraji prostřednictvím vzájemné podpory, spolupráce a vzdělávání.

Cíle pracovní skupiny

 • vzájemné sdílení zkušeností a informací
 • spolupráce při vytváření manuálů (metodické zázemí)
 • hlubší seznamování veřejnosti s naší prací (společné akce, společný projekt)
 • vzájemné vzdělávání
 • spolupráce s ČAS

Četnost setkávání

Setkáváme se minimálně 4 x za rok, v případě potřeby rychlého řešení palčivých témat bude frekvence setkávání častější. Časový horizont pro setkávání činí 2 - 3 h (dle závažnosti projednávaného tématu).

Místo setkávání

Místo a termín setkání se domluví vždy na předcházejícím setkání. Volena budou zařízení vždy v okolí Hradce Králové z hlediska dobré dostupnosti. Snahou je se v hostitelství vzájemně střídat, abychom poznali co nejvíce zařízení.

Koordinátor pracovní skupiny

Je mezičlánkem mezi ostatními zařízeními. Svolává na základě výzev setkání pracovní skupiny. Provádí zápis na pracovní skupině. Dle potřeby zadává úkoly a zastupuje pracovní skupinu na jednáních s ČAS. Koordinátorem pracovní skupiny je Mgr. Michaela Čermáková, DiS. (kontakt: michaela.cermakova@centrum.cz).