Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Časovaná bota

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

15 | 02 | 07

ČAS

Časovaná bota

Napsali o nás (výběr z tisku) Česká asociace streetwork a Nadace Vodafone ČR ocenily nízkoprahové kluby a streetworkery. Česká asociace streetwork a Nadace Vodafone ČR udělily 18. prosince Časovanou botu 2006 - za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb v roce 2006.

Cenu v kategorii Nízkoprahový klub roku získali pracovníci nízkoprahového komunitního centra Diakonie Rokycany, v kategorii Osobnost roku byl oceněn Tomáš Brejcha, ředitel programu Jihočesky streetwork. Udělením Časované boty vyvrcholila osvětová kampaň na podporu nízkoprahových klubů.

 "Pojem nízkoprahový klub vznikl přibližně před patnácti lety. Někteří lidé se mylně domnívají, že se zde pracuje s tělesně postiženými nebo drogově závislými. Nízkoprahovost však znamená překonávání minimál­ních překážek při vstupu do zařízení a následné komunikaci. Nízkopra­hový klub je místo pro děti a mládež, které se nachází někde mezi školou a rodinou. Měl by být prostorem, kam mají volný přístup, mohou kdy­koliv odejít a přijít, mohou tam najít podporu a radu při realizaci vlast­ních nápadů. V odborných kruzích se pojem vžil a od roku 200 se bude objevovat v zákoně o sociálních službách. V roce 1997 vznikla Česká asociace streetwork (ČAS). V České republice se tehdy začaly objevovat první projekty zaměřené na terénní sociální práci. Neexistovala žádná metodika a zkušenosti ze zahrani­čí byly těžko přenosné do našeho prostředí. Asociace vznikla jako pří­ležitost pro setkávání a odbornou diskusi. ČAS fungoval do roku 2005 na dobrovolnické bázi, pracovní­ci se v rámci profesních setkávání a seminářů snažili hledat směr, kam obor posouvat. V tuto chytli je ČAS profesionální, čerpá finance z Evrop­ského sociálního fondu na projekty zaměřené na vzdělávání pra­covníků a hodnocení kvality sociálních služeb," shrnuje svoje zkušenosti Jindřich Racek, ředitel České asociace streetwork.

Jak jsou nízkoprahové kluby dostupné? V celé re­publice je evidováno 127 za­řízení, která se hlásí k názvu nízkoprahový klub pro děti a mládež. Rozvrstvení je různé, co se týče krajů, tak je silný například Moravsko­slezský, Jihomoravský, v Pra­ze pracuje dvanáct klubů. Tato zařízení se snaží zaplnit prázdný prostor pro komu­nikaci s mládeží nejčastěji ve věku 12-18 let.

Časovaná bota České aso­ciace streetwork v kategorii "Osobnost roku 2006" byla udělena Tomáši Brejchovi, řediteli programu Jihočeský streetwork. Program jako jediný na jihu Čech realizuje terénní sociální práci s uživa­teli drog a rozvíjí preventivní projekt zaměřený na experi­mentátory s tzv. tanečními drogami přímo na jejich akcích. Za šest let působení v oboru se Tomáši Brejchovi podařilo prolomit bariéru nepochopení, se kterou se se­tkával především na úrovni obecních samospráv.

Časovanou botou Nadace Voda­fone ČR v kategorii "Nízkopraho­vý klub roku 2006" bylo oceněno nízkoprahové komunitní centrum Diakonie Rokycany za efektivní pod­chycení romských dětí a mládeže, zejména z rodin ohrožených sociál­ním vyloučením, a organizaci jejich volného času. Centrum vytváří pi­lotní modely práce s romskou menši­nou a úzce spolupracuje s Městským úřadem v Rokycanech. "Rokycanská Diakonie nejenom úspěšně pracu­je se sociálně ohroženou romskou mládeží, ale podařilo se jí do řešení mnohých nepopulárních problémů vtáhnout představitele města, co v oblasti nízkoprahových služeb není obvyklé," zdůvodnila ocenění Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone ČR.

Dalšími nominovanými na letoš­ní Časovanou botu byli: Proxima sociale o. s. (komunitní centra Krok v Praze-Modřanech a Jižní pól v Pra­ze Jižním Městě), nízkoprahový klub PVC Blansko, nízkoprahový klub Likusák (Brno), Martin Holiš (níz­koprahový klub Likusák) a Jindřich Vobořil (sdružení Podané ruce o. s.).

Nadace Vodafone ČR podpořila v roce 2006 nízkoprahové kluby v rámci svého grantového programu VPOHO částkou 8,5 milionu Kč (granty, přímá finanční a materiální pomoc).

Gratis, 8.2.2007, hk