06 | 02 | 07

ČAS

Seminář Klient pod 15 let v nízkoprahových programech

Česká asociace streetwork si vás dovoluje pozvat na seminář „Klient pod 15 let v nízkoprahových programech“. Seminář je určen pracovníkům nízkoprahových programů (kontaktních center, nízkoprahových klubů, terénních programů), kteří se jak prakticky, tak teoreticky mohou setkat při své práci s klienty mladšími 15 let.

Seminář si klade za cíl

  • Popsat jak se v současnosti nízkoprahové programy chovají ke klientům mladším 15 let.
  • Vymezit základní právní souvislosti problematiky a z nich vyplývající případná úskalí.
  • Hledat, jaká je dobrá praxe nízkoprahových programů ve vztahu k nezletilým klientům.

Tématické okruhy semináře jsou

  • Co zařízení může, musí a nesmí při kontaktu s klientem pod 15 let?
  • Jaká práva mají rodiče klienta pod 15 let při kontaktu s nízkoprahovým programem?
  • Jaká je dobrá praxe při informování těchto rodičů?
  • Jak nakládat s klientem pod 15 let, nitrožilním uživatelem drog?
  • Jak nakládat s klientem pod 15 let na útěku (od rodičů, z SVP apod.)?
  • Jaké jsou zákonné souvislosti z hlediska zákona o sociálně právní ochrany dětí?

O tématu budou diskutovat JANA ŽENÍŠKOVÁ (O.S. LAXUS HRADEC KRÁLOVÉ), HANA GAJDOŠÍKOVÁ (PRÁVNÍ PORADNA ANO) a MARTIN ROTH (ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 12, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ). Své dotazy na diskutující můžete poslat již nyní. Do 28. 2. 2007 e-mailem na adresu asociace@streetwork.cz .

Seminář se uskuteční 6. 3. 2007 v Klubu VRTULE (Salesiánské středisko mládeže, Praha-Kobylisy) od 9:30 hodin. Předpokládaný konec je kolem 14:00 hodin.

Cena semináře je 100 Kč/osobu, pro členy ČAS 50 Kč/osobu. Přihlášky zasílejte na e-mail asociace@streetwork.cz  nejpozději do 28. 2. 2007. Kapacita semináře je 60 osob.

  • Pozvánka ke stažení: