25 | 01 | 07

ČAS

Regitrace na Informačním portálu MPSV

 Česká asociace streetwork doporučuje zařízením NZDM a SW, aby se zaregistrovali na Informačnim portálu MPSV, jakožto služba sociální prevence. Rozhodně to zvýší kredit služby a rozšíří informovanost o našich službách.

Pokud máte zájem podívat se, která zařízení se u vás v kraji hlásí k NZDM nebo ke službám SW a jsou registrovaná, podívejte se na stránky https://sluzbyprevence.mpsv.cz/.

Zjistěte si, jak se zaregistrovat, ať nejsme poslední popelky. Rozhodně v tuto chvíli tam není registrováno tolik služeb, kolik se nachází v našem adresáři NZDM.

Zdraví Jindra Racek