06 | 03 | 18

ČAS

ČASovaná bota tiká. Koho nominujete vy?

Současné období je již tradičně provázáno s určitou dávkou oborového napětí a zvědavého očekávání. Pracovníci nízkoprahových sociálních služeb napříč cílovými skupinami totiž v tuto dobu ze svého středu vybírají ty kolegy a kolegyně, kteří si podle nich zaslouží zvláštní uznání za svoji práci a přínos - jak pro klienty, tak i pro obor.

Máte ve svém okolí pracovníka či tým, který by měl být oceněný? Chcete veřejně vyzdvihnout jeho práci? Ať už každodenně vyráží za klienty do ulic velkoměsta, nebo službu přináší na venkov za těmi, kdo ji potřebují, dejte jim najevo, že dělají službu dobře, a že to vidíte!

Příjem nominací zahájen. Především jde o vyjádření uznání lidem, kteří pracují v první linii.

Dneškem Česká asociace streetwork zahajuje přijímání návrhů na Výroční cenu ČASovaná bota 2017 za přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Výroční cena aneb ČASovaná bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažené výsledky v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Již tradičně tuto cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork. Exkluzivním partnerem ceny pro Tým roku je letos opět společnost Bohemia Energy, která je zároveň hlavním partnerem portálu jdidoklubu.cz

Ještě cennější cena

„Letos bude výroční cena na základě vašich návrhů lehce upravena. Valná hromada ČAS v roce 2017 zrušila kategorii Skokan roku. Nicméně platí, že i začínající kolegyně a kolegy můžete nominovat v kategorii Osobnost roku. Zároveň přinášíme atraktivnější ceny. Držitel titulu Osobnost roku získá 10 tisíc korun a Tým roku si rozdělí výhru ve výši 30 tisíc korun. Věřím, že přijde hodně návrhů,“ říká ředitelka ČAS, Martina Zikmundová.

PŘIJÍMÁNÍ NOMINACÍ DO 27. 4. 2018 

Nečekejte, koho nominují druzí – staňte se tím, kdo aktivně utváří historii i současnou tvář oboru! Nominujte své kolegy na ČASovanou botu 2017!

Všechny informace naleznete na stránkách České asociace streetwork: www.streetwork.cz/vyrocni_cena.

Cena je udělována ve třech kategoriích - Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník/ce NZDM, kontaktní pracovník/ce K-centra, vedoucí zařízení, odborník/ce pracující na metodiceatd.) - formulář ke stažení; Tým roku - Cena Bohemia Energy (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu - terénní program, NZDM, K-centrum, jiné) - formulář ke stažení. Volnou kategorií je Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS sr@streetwork.cz.

Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin, není vázáno na počet let v oboru), významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.).

Navrhovatelem či navrženým může být kterákoliv fyzická osoba nebo kolektiv osob (pracovníci zařízení). Návrhy přijímáme výhradně na emailu portal@streetwork.cz do 27. 4. 2018. Jak někoho navrhnout na cenu zjistíte, když se seznámíte s přesným zněním pravidel (ke stažení zde). Návrhy budou poté zveřejněny na portálu. O nominovaných rozhodne online hlasování (dále viz Pravidla), kterého se mohou zúčastnit všichni pracovníci nízkoprahových sociálních služeb. Ze tří nominovaných v obou kategoriích určí vítěze Rada ceny.

Rada ceny se sejde v červnu ve složení: Vítěz kategorie individuální pracovník ročníku 2016, Zástupce vítěze kategorie zařízení ročníku 2016, Zástupce partnera Ceny Časovaná bota 2017 - společnosti Bohemia Energy, Zástupce Správní rady České asociace streetwork a zástupce Kanceláře ČAS. Výsledky a ceny budou vyhlášeny, respektive slavnostně předány v červnu na konferenci ČAS.

ČASované botyHarmonogram pro letošní rok:

  • březen 2018 - vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
  • 27. 4. 2018 - ukončení přijímání návrhů
  • 9. 5. 2018 - začíná hlasování na portálu
  • 1. 6. 2016 - konec hlasování
  • 6. 6. 2017 - vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
  • červen 2018 - Rada rozhodne o vítězích
  • 21. - 22. 6. 2018 - vyhlášení vítězů a slavnostní předání Ceny na Konferenci ČAS
Ke stažení/odkazy: