02 | 02 | 18

ČAS

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

 Dodávka grafických, marketingových a mediálních služeb v rámci projektu „Čas pro ČAS“, reg. č. projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893.  

Kampaň povede k prezentaci jedné z oblastí sociální práce především laické veřejnosti. Cílem je vhodně přiblížit a vysvětlit oblast streetworku, který je většinou společnosti chápán zkresleně či nedostatečně. Více viz přílohy. 

Přílohy: