02 | 11 | 17

ČAS

Pozvánka na 27. Valnou hromadu ČAS

Vážení skupinoví i individuální členové a členky České asociace streetwork, dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 28. listopadu 2017, od 10h v Praze. Místem konání je NZDM Vrtule, Salesiánské středisko mládeže, Kobyliské nám. 640/11, Praha 8.

Účast na Valné hromadě je důležitáÚčast členské základny je důležitá z hlediska projednání a schválení systému hodnocení kvality členských zařízení, schválení metodiky Sebehodnocení. Oba úkoly byly zadány Mimořádnou valnou hromadou v dubnu letošního roku. Dalšími tématy bude představení Strategického plánu ČAS do roku 2021, budoucnost oborové ceny ČASovaná bota a nová směrnice upravující ochranu osobních informací, která je platná pro sociální služby včetně nízkoprahových sociálních služeb. Právě tato směrnice, GDPR, bude tématem odpoledního semináře v rámci valné hromady. Prosíme členy a členky ČAS, aby dotazy ohledně GDPR zasílali písemně na adresu zikmundova@streetwork.cz do 19. 11. 2017. Před Valnou hromadou dostanete ještě materiály, o kterých bude VH jednat.

Program Valné hromady:

9:30 – 10:00
Prezence, odevzdání pověření, případně změna kontaktů a kontaktních osob

10:00 – 12:30
1. Volba návrhové a sčítací komise
2. Představení a schválení programu Valné hromady.
3. Systém hodnocení kvality ČAS.
4. Metodika Sebehodnocení a Rozvojového plánu.
5. Informace o fungování kanceláře ČAS, období duben až listopad 2017.
6. Informace o činnosti Správní rady v roce 2017.
7. ČASovaná bota – návrhy na změny formátu a organizace.
Dotazy, připomínky a diskuse

12.30 – 13:00
Přestávka

13:00 – 14:30 – pro zájemce (není povinná součást valné hromady)
8. Seminář na téma GDPR – odpovědi na předem zaslané dotazy členů a členek ČAS a prezentace GDPR, Mgr. Adam Křístek.

Po Valné hromadě je plánováno společné posezení v některém z okolních podniků, budeme rádi, pokud se zdržíte s námi.

Za Správní radu Vás srdečně zve Jan Špaček Za kancelář ČAS Martina Zikmundová

Příloha: