Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Terénní práce s uživateli alkoholu

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

24 | 03 | 17

Terénní program Ulice

Terénní práce s uživateli alkoholu

Terénní program Ulice poskytuje osobám užívajícím omamné a psychotropní látky, včetně osob problematicky užívajících alkohol, služby ve smyslu Harm Reduction a Public Health. Z dlouhodobé praxe je známo, že pro navázání kontaktu a jeho udržení je výhodné nabídnout osobám nějakou službu, která by pro ně byla natolik zajímavá, že by je to motivovalo kontakt s programem udržet, a zároveň, aby to bylo něco, co by chránilo jejich zdraví a nepoškozovalo okolní společnost. U injekčních uživatelů drog jde např. o vydávání injekčních stříkaček, kdy během kontaktu nastává možnost hovořit s nimi a motivovat je ke změně návyků, jež si vytvořili. Pracovníci programu si tedy kladli otázku, co by bylo motivujícím prvkem pro osoby rizikově užívající alkohol. Díky tomu vznikla myšlenka dotázat se na potřeby přímo těch, kterých se to týká.

TP Ulice poskytoval terénní sociální služby osobám rizikově či problémově užívajícím alkohol v roce 2016 ve třech regionálních městech Plzeňského kraje – v Rokycanech, Klatovech a Přešticích. V regionálních městech TP Ulice primárně zajišťoval terénní adiktologické služby pro uživatele nelegálních látek, především pro injekční uživatele drog. V těchto městech byl realizován rozsáhlý monitoring drogové scény. Během této činnosti jsme zjistili, že pokrytí adiktologických služeb pro uživatele alkoholu v menších městech je nedostačující či žádné. Hlavně pro osoby, které se chovají v oblasti užívání alkoholu nejrizikověji. TP Ulice proto po tomto monitoringu začal realizovat svou činnost v regionálních městech v souladu s 1. revizí Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018. V regionálních městech poskytuje sociální služby uživatelům alkoholu, hlavně prostřednictvím nízkoprahových individuálních intervencí. Nezřídka se jedná o jedinou možnost, kdy se problémový uživatel alkoholu dostává do adiktologických služeb přímo ve svém přirozeném prostředí.

 Nadužívání alkoholu v ČR je alarmující – pětina obyvatelstva trpí závislostí

Reagujeme tak na Akční plán č. 4c – K omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015–2018, kde se uvádí, že narůstá počet uživatelů alkoholu a také osob závislých na alkoholu, zároveň však klesá počet osob, které vyhledaly pro tento problém pomoc a léčí se s ním, což znamená významný veřejně zdravotní problém (Valenta, Rážová, 2015). Z těchto důvodů vnímáme jako důležité, aby se s uživateli alkoholu pracovalo v jejich přirozeném prostředí. Česká republika totiž patří k zemím s nevětší spotřebou alkoholu v dospělé populaci. Pravidelnou konzumaci (pití denně, či obden) přiznává 15% dospělých osob. Užívání alkoholu alespoň jednou týdně připustila více jak polovina mužů a třetina žen. Nemluvě o dospívajících, kde na cca 60% z nich lze pohlížet jako na pravidelné konzumenty alkoholických nápojů. Naopak trvalá abstinence se mezi obyvateli České republiky vyskytuje méně než v jiných evropských zemích (Národní strategie protidrogové politiky na období 201018). Za období 19902010 podíl alkoholu na nemocnosti, invaliditě a úmrtnosti vzrostl a připisuje se mu 5 % mortality. Více než polovina (50–80 %) všech zdravotních a socioekonomických škod je působeno problémovými pijáky a závislými, kteří podle odborných odhadů tvoří přes 20 % celkové populace ČR (Laušová Kazelleová, Tkáčová, 2016).

Terénní sociální pracovník jako jediný přináší dostupnou odbornou pomoc

Vycházíme ze zkušenosti, že nízkoprahová terénní forma poskytování služeb, může být pro problémové uživatele alkoholu nejvíce dostupná. Jak už bylo psáno výše, klesá počet těchto osob, které by vyhledávaly odbornou pomoc. Z praxe v regionálních městech evidujeme problémové uživatele alkoholu, kteří nemají možnost vzhledem ke své životní situaci dosáhnout na odborné intervence. Terénní sociální práce nabízí častokrát jako jediná efektivní nástroje jak vyhledat a motivovat tyto uživatele ke změně jejich životního stylu ve smyslu minimalizace rizik způsobených užíváním návykových látek.

Co může terénní program nabídnout uživatelům alkoholu?

Cílem průzkumu bylo zjistit, jak vnímají klienti TP Ulice užívající problémově alkohol terénní sociální služby. Definovat možnosti terénní sociální práce a zároveň definovat limity terénní sociální práce na poli terciární prevence. Konkrétně měl výzkum zmapovat tyto okruhy témat:

  1. Co v nabídce sociálních služeb TP Ulice klientům případně chybí či vnímají jako nedostatečné?
  2. Měli by problémoví uživatelé alkoholu zájem využít alkohol tester?
  3. Mají klienti TP Ulice zájem či jim přijde přínosné hovořit s pracovníky na téma zvědomování rizik užívání alkoholu?
  4. Mají klienti TP Ulice zájem či jim přijde přínosné hovořit s pracovníky o možnostech léčby a abstinence?
  5. Cítí klienti TP Ulice jako důležité, aby zástupci organizace pořádali setkání se zástupci města a obhajovali zde jejich práva?
  6. Cítí klienti TP Ulice jako důležité, aby zástupci organizace pořádali setkání se zástupci místní policie a obhajovali zde jejich práva?

S klienty bylo provedeno kvalitativní polostrukturované interview v jejich přirozeném prostředí. Výzkumný soubor sestával z dvanácti klientů rizikově užívající alkohol. Mimo problémové užívání alkoholu někteří užívali další legální i nelegální návykové látky, ale alkohol byl jejich primární návyková látka.

Čtěte kompletní průzkum a jeho výsledky:

Pavlína Kubečková a Martin Petr, TP Ulice