15 | 09 | 17

ČAS

Individuální plánování v NZDM a TP

Česká asociace streetwork vás zve na seminář Individuální plánování ve službách pro děti a mládež NZDM a terénní programy. Seminář je akreditován u MPSV. Jedná se o dvoudenní kurz (14 hod.) pro max. 20 osob.

Komu je seminář určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM a SW.

 Termín semináře:

 • 16. – 17. 10. 2017

Výuka:

 • 1. den: 10 – 17 hod.
 • 2. den: 8 – 15 hod.

Lektor kurzu:

Mgr. Jindřich Racek – projektový manažer LUMOS – mezinárodní organizace propagující transformaci soc. služeb pro děti a mládež, inspektor sociálních služeb.

Anotace semináře:

Kurz se bude věnovat zavádění a realizaci individuálního plánování služby s klienty v zařízeních, která pracují formou kontaktní práce. Cílem semináře je naučit se hledat a formulovat individuální cíle klientů tak, aby byly v kontextu se smyslem a cíli dané sociální služby, aby reagovaly na potřeby klientů a byly v souladu s principy sociálně právní ochrany dětí.

Kurz je určen především pro metodiky zařízení a další pracovníky, kteří hledají, jakým způsobem naplnit standardy v praxi nízkoprahových a terénních sociálních služeb (zejména naplňování standardů 1, 3, 4, 5).

Pro účastníky je doporučeno mít s sebou metodiky, které se váží k zmíněným standardům včetně případných ukázek evidence a dokumentace.

Osnova kurzu:

1. den

 • Jak chápete IP ve vaší službě.
 • Jak spolu souvisí standardy 1, 5, 15.
 • Jak dobře nastavit cíle pro vaši cílovou skupinu, aby se dobře plánovalo.
 • Proces plánování, terminologie.
 • Začlenění procesu IP do procesu jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy v terénních službách a NZDM.

2. den

 • Sociálně právní ochrana versus NZDM.
 • Vyhodnocování potřeb dítěte.
 • Pomocné nástroje pro získávání informací k stanovení IP.
 • Formulování cílů a realizace plánu.
 • Zaznamenávání průběhu služby a IP.
 • Rekapitulace.
 • Samostatná práce na zadaném IP.

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha
 • K dispozici káva, čaj.
 • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.

Cena semináře:

 • Cena kurzu je stanovena ve výši 2 500 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z. s. cena 1 900 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 25. 9. 2017


...seminář mně otevřel oči, uvědomila jsem si, že plánujeme, ač to tak nevykazujeme. Jindra nám předal jasné, celistvé a motivující informace, je vstřícný, vtipný, praktický, dobře se poslouchá.*

* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář

 

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje