10 | 11 | 16

ČAS

Pozvánka na 25. valnou hromadu ČAS

Vážení skupinoví i individuální členové České asociace streetwork, dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 29. listopadu 2016, od 10h v Praze. Místem konání je NZDM Vrtule, Salesiánské středisko mládeže, Kobyliské nám. 640/11, Praha 8.

Účast na Valné hromadě je důležitáÚčast členské základny je důležitá z hlediska informovanosti o činnosti Správní rady a kanceláře ČAS za uplynulý rok, seznámení se s hospodařením za rok 2015, odsouhlasení výsledků hospodaření roku 2015, odsouhlasení plánovaného rozpočtu pro rok 2017, vznášení připomínek a podnětů pro jednání a směřování ČAS. Také z důvodu doplňovacích voleb do Správní rady a revizní komise.

Budeme projednávat systém hodnocení kvality členů ČAS. Vzhledem k tomu, že v příštím období nebude možno všem členům nabídnout hodnocení zdarma (resp. v rámci schváleného projektu ESF pro střešní organizace), budeme projednávat možná řešení. V rámci projektu může ČAS provést hodnocení pouze pilotně ve 20 zařízení. SR rozhodla, že na Valné hromadě z přítomných členů vylosuje 20 zařízení, které získají hodnocení v rámci projektu.

Uvědomujeme si, že hodnocení kvality může být finanční zátěž pro zařízení, proto navrhneme a na Valné hromadě projednáme možná řešení situace. Vyzýváme proto členy ČAS, aby se Valné hromady zúčastnili, aby měli možnost rozhodnutí ovlivnit a případně měli možnost účastnit se losování o místa v projektu.

Dalším bonusem účasti na VH letos bude možnost získat finance na výjezd s klienty (o částce se jedná).

Program Valné hromady:

9:30 – 10:00
Prezence, odevzdání pověření, případně změna kontaktů a kontaktních osob

10:00 – 12:00

1. Volba návrhové a sčítací komise

2. Představení a schválení programu Valné hromady,

3. Informace o fungování kanceláře ČAS období listopad 2015 až říjen 2016.

  • realizované aktivity za minulé období
  • informace o realizaci projektů ESF
  • spolupráce s Nadacemi
  • personální obsazení
  • hodnocení kvality
  • hospodaření v roce 2015
  • plánovaný rozpočet na rok 2017
Dotazy, připomínky a diskuse

4. Zpráva o činnosti Správní rady ČAS za období listopad 2015 až říjen 2016:
  • Činnost Rady pro etiku a supervizi
  • Hodnocení kvality
Dotazy, připomínky a diskuse
5. Zpráva Revizní komise ČAS

6. Losování o hodnocení kvality a pobyty s klienty

12:00 – 12:45
Přestávka

12:45 – 15:00

7. Oznámení o vypršení mandátu členů (Správní rady) a Revizní komise ČAS

8. Představení nových kandidátů do (Správní rady) a Revizní komise ČAS

9. Volby do (Správní rady) a Revizní komise ČAS

Po Valné hromadě je plánováno společné posezení v některém z okolních podniků, budeme rádi, pokud se zdržíte s námi.

Za Správní radu Vás srdečně zve Helena Kotová, předsedkyně ČAS, z.s.