04 | 11 | 16

StreetWork.cz

Pozvánka na výcvik Terapie v postmoderně

Pomáhání v postmoderní době aneb psychoterapie za školou

MUDr. Olga Kunertová se ve svém článku zamýšlí nad patriotistickým přístupem ke klientovi a jeho neblahé důsledky na terapeutický proces i vztah. Nabízí jiný pohled, alternativní – přístup založený na rovnoprávnosti různých realit, který vede k respektu klienta i jeho světa takového, jaký je. Pokud vám takový přístup, který posiluje klientovy kompetence, je blízký a chcete se stát psychoterapeutem osvobozeným od dogmat, zveme vás na nový psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně, který nyní nabízí Gaudia Institut s.r.o. Výcvik je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii.

Místo konání výcviku Terapie v postmoderně Vyslechla jsem jednou při předávání služby v jednom nejmenovaném psychoterapeutickém zařízení, jak si kolegyně psychoterapeutky povídají o tom, že je klienty třeba léčit realitou. Nemohla jsem se nezeptat, čí realitu že to mají na mysli. Ale nebylo to pochopeno. Jak čí realitu? Přece tu jedinou správnou, reálnou, tu která je zjevná a kterou ony tak dobře znají, na rozdíl od klientů, kterým to pořád nedochází. Přišlo mi to trochu smutné. Nechtěla bych chodit do terapie k někomu, kdo bude moji realitu považovat za podřadnou.

Terapeut, který má postavenu svoji práci na předpokladu jedné objektivní a neotřesitelné skutečnosti, je odkázán k tomu, aby věděl na všechno odpověď, protože kdo jiný by měl tu skutečnost znát, než odborník na duši? Musí se tvářit, že má nějaký univerzální recept na každou zkušenost, nějakou univerzální teorii. Do takové teorie by mělo být možné napasovat každou lidskou bytost. Bez respektu k originalitě jejího osobního prožívání a ke kontextu její osobní zkušenosti. Z univerzálních teorií jsou odvozeny univerzální terapeutické metody. Když u nějakého konkrétního člověka nefungují, máme sklon obviňovat dotyčného z odporu, nedostatečné spolupráce, neochoty se měnit nebo dokonce ze zneužívání terapie. Potřebujeme obhájit svoji erudovanost a tato potřeba vede k degradaci všeho, co do naší teorie nepasuje a ve svém důsledku k nálepkování a degradaci lidí.

Na okraji dominantního myšlenkového proudu existují už od pradávna jiné pohledy, odsunuté mimo to racionální, vědecké a jediné správné (evidence based), do prostoru alternativ, případně bláznovství. Postmoderní myšlení vrací tyto zapovězené myšlenkové proudy zpět do hry. Nejde však jen o to pozvednout jiné pohledy, ale poukázat na jejich rovnoprávnost.

Vědomí rovnoprávnosti různých realit nás vede k respektu ke světům našich klientů, které nemusíme posuzovat a hodnotit, ale můžeme na ně být jednoduše zvědaví. Terapeutická práce pak není expertním působením na druhé lidi, ale partnerskou spoluprací, jejímž účelem je společně hledat cestu, aby se lidé mohli měnit podle svého. To může být pro naše klienty velmi cenné obzvlášť v době, kdy musí čelit nejen svým osobním problémům, ale i náporu mnoha ožehavých, ohrožujících a velmi obtížně řešitelných společenských témat, která se dotýkají nás všech – naší přítomnosti i budoucnosti, budoucnosti našich dětí atd. Takovými tématy mohou být např. výchova a vzdělávání, otázky týkající se závislostí na moderních technologiích, sociálních sítích a jejich vlivu na naše životy, problémy spojené s civilizačními chorobami, témata spojená se ztrátou nebo krizí našich tradičních „křesťanských“ hodnot a určitá neukotvenost, ve které se lidé ocitají… Právě tímto je charakterizována naše, postmoderní doba.

Naším úkolem je posilovat kompetence klientů tak, aby dokázali obstát v situacích, v nichž sami obstát potřebují. To nás učí různé postmoderní přístupy k psychoterapii, jimiž je inspirován náš nový psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně. Chceme učit adepty psychoterapeutické práce určitý způsob přemýšlení o sobě jako terapeutech a o našich klientech, který přispívá ke schopnosti reagovat na problémy a obavy, s nimiž za námi klienti přicházejí, ať už jsou jakékoli. Nejde jen o aplikaci nějakých vyzkoušených postupů. Různé terapeutické přístupy jsou pro nás zdroj inspirace pro vlastní (originální) práci.

Zveme vás na dobrodružnou cestu ne za jednu, ale za všechny školy, do světa myšlení a prožívání našich klientů.

O výcviku podrobněji

  • Čekají vás podnětné diskuze, sebezkušenost a trénink dovedností.
  • Věnovat se vám budou 4 lektorky a 3 supervizoři.
  • Každý frekventant bude mít svého konzultanta, svoji klíčovou osobu, se kterou bude mít v průběhu možnost konzultovat svoje posuny a případné potíže.
  • Jedním z hlavních cílů je naučit frekventanty pracovat se sebou a s reflektováním své práce jako základním nástrojem terapeuta v postmoderních přístupech.
  • Různé terapeutické školy, hlásící se k postmoderně, jsou pro nás zdroj inspirace pro vlastní (originální) práci.
  • Více o výcviku ZDE.

Ochutnávka/pohovor k výcviku

Vyzkoušejte si na vlastní kůži, jak takové postmoderně pojaté vzdělávání vlastně vypadá.

Termíny ochutnávek jsou:

  • 23. 11. 2016  od 15.00 - 19.00 v Praze
  • 17. 10. 2016 v 13:00 - 17:00 v Brně
Cena: 360 Kč

Pokud máte zájem ochutnávku absolvovat, vyplňte přihlášku ZDE. Do tří dnů poté, prosím, uhraďte registrační poplatek v hodnotě 360 Kč na účet 2300612497/2010, do zprávy pro příjemce uveďte „ochutnávka výcvik jméno příjmení“.

Pokud Vám nevyhovuje termín ochutnávky, využijte nabídku individuálního pohovoru ZDE.

Pozvánka na výcvik (pdf)

MUDr. Olga Kunertová, Gaudia Institut s.r.o.