21 | 09 | 16

ČAS

Čas pro ČAS

ČAS PRO ČAS

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893

Od 1. září 2016 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Čas pro ČAS“, registrační číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893. Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do 31. srpna 2018.

 Projekt je zaměřen na posílení a profesionalizaci kanceláře České asociace streetwork.

Cílem projektu je podpořit profesionalizaci ČAS, posílit kapacitu organizace vzrůstem odbornosti pracovníků, vyladěním vnitřních procesů organizace a nastartováním vnějšího působení organizace za využití odborné práce firemních expertů.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci žadatele a vedení organizace.

Klíčové aktivity projektu:

Klíčová aktivita č. 1 – Strategické plánování a poslání

Cílem aktivity je vytvoření nového strategického plánu pro období 2017-2021 včetně nastavení prvního akčního plánu. Realizace září 2016 – srpen 2017.

Fotogalerie:

Workshop "Hodnoty ČAS", 2. března 2017, Diakonie - vzdělávací střediskoWorkshop "Hodnoty ČAS", 2. března 2017, Diakonie - vzdělávací střediskoStrategické plánování ČAS, 1.-2. února 2017, Jůnův statek. Foto: © Ondřej Ferdan Strategické plánování ČAS, 1.-2. února 2017, Jůnův statek. Foto: © Ondřej Ferdan Strategické plánování ČAS, 1.-2. února 2017, Jůnův statek. Foto: © Ondřej Ferdan Strategické plánování ČAS, 1.-2. února 2017, Jůnův statek. Foto: © Ondřej Ferdan

Klíčová aktivita č. 2 – Financování a fundraising

Finanční audit, aktualizace a vytvoření nových vnitřních směrnic pro lepší vnitřní fungování organizace a sladění se současnou legislativou. Realizace září 2016 – prosinec 2017.

Klíčová aktivita č. 3 – Marketing a PR – kampaň a mediální nákup 2. fáze

Profesionálně vedená kampaň zaměřená na zviditelnění a prezentaci sociálních služeb pracujících metodou streetwork a to především laické veřejnosti prostřednictvím plakátů, pohlednic, videospotů a mikro webové stránky ke kampani. Realizace leden 2018 – srpen 2018.

Klíčová aktivita č. 4 – Marketing a PR – inovace webového portálu 1. fáze

Vytvoření nových webových stránek, lepšího oborového portálu pro sociální pracovníky /úprava vzhledu, obsahu, grafické podoby/ tak, aby byl přizpůsoben požadavkům moderních technologií. Realizace říjen 2016 – prosinec 2017.

Klíčová aktivita č. 5 – Lidské zdroje

Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance kanceláře ČAS a vytvoření funkční platformy pro on-line ukládání a sdílení dokumentů uvnitř organizace. Realizace září 2016 – srpen 2018.

Webové stránky projektu:

http://www.streetwork.cz/cas-pro-cas

Kontaktní osoby projektu:

Martina Zikmundová – odborný garant projektu
zikmundova@streetwork.cz
tel. 774 913 777

Klára Šmejkalová – koordinátor klíčových aktivit
smejkalova@streetwork.cz
tel. 774 913 776

 Evropská unie/Evropský sociální fond/Operační program Zaměstnanost