Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php on line 364

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/joomla.php on line 715

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 230

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 231

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 232

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/index.php on line 233
StreetWork - Nabídka zajímavého vzdělávání

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 457

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/phpInputFilter/class.inputfilter.php on line 459

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/includes/sef.php:364) in /www/doc/archiv.streetwork.cz/www/components/com_content/content.php on line 14

30 | 05 | 16

StreetWork.cz

Nabídka zajímavého vzdělávání

In IUSTITIA je organizací, která byla založena v roce 2009 a poskytuje právní a sociální poradenství osobám dotčeným násilím z nenávisti a také zvláště zranitelným obětem. Na území České republiky se této problematice věnuje jako první a zatím též jako jediná organizace. Vzdělává odbornou i laickou veřejnost v oblasti práce s obětmi trestných činů a také v tématu násilí z nenávisti. V roce 2015 vyškolili 235 sociálních pracovníků/nic na téma zákona o obětech, dále 188 sociálních pracovníků/nic na téma násilí z nenávisti a v roce 2016 vyškolili 234 policistů ČR na téma násilí z nenávisti a práce se zvláště zranitelnými obětmi. In IUSTITIA je držitelkou ceny Nadace ERSTE za sociální integraci a ceny SozialMarie. Organizace nabízí akreditované vzdělávací kurzy (MPSV), které mohou sociální pracovníci/ce využít nejen v rámci povinného ročního vzdělávacího minima, ale také k doplňujícímu vzdělávání.

Organizace In IUSTITIA nabízí vzdělávací kurzy akreditované MPSV Kurzy jsou určeny pro sociální pracovníky/ce pracující ve státní i neziskové sféře. Lze je využít pro jednotlivce i pro celé pracovní týmy v maximálním počtu 16 lidí. Na konci kurzu každý účastník/ce získá osvědčení o absolvování. Školení vede vždy zkušená dvojice lektorek ve složení sociální pracovnice a právnička/spolupracující advokátka z praxe. Všechny kurzy obsahují teoretický výklad, praktická cvičení a práce s kazuistikami. Účastníkům/cím zajišťujeme základní učební materiály.

Aktuálně vypsané kurzy se uskuteční v Praze a Brně. Pražské kurzy se budou konat v květnu, červnu, září a říjnu. V Brně proběhnou v červnu a září. Možná je též příprava kurzu na míru dle Vašich potřeb.

Aktuálně nabízené termíny a přihlašování na kurzy naleznete zde.

Nabízíme čtyři okruhy kurzů:

  • zákon o obětech trestných činů,
  • úvod do trestního řízení pro sociální pracovníky a pracovnice,
  • úvod do problematiky násilí z nenávisti,
  • bezpečností a mediální plánování pro oběti trestných činů.

Zákon o obětech trestných činů – Kurz trvá 8 hodin a je vhodný pro sociální pracovníky/ce poskytující služby sociální prevence a sociální poradenství klientům v obtížné sociální situaci a pro pracovníky/ce OSPOD. Účastníkům/cím bude vysvětlen pojem oběť, zvlášť zranitelná oběť, zmocněnec, poškozený, důvěrník. První část kurzu se věnuje základním rámcům trestního řízení. Následují práva dle zákona o obětech trestných činů a jejich aplikace do praxe – právo na šetrný výslech, právo na informace, právo na ochranu před druhotnou újmou, právo na ochranu osobních informací, právo na podporu a pomoc a právo na peněžitou pomoc.

Úvod do trestního řízení pro sociální pracovníky a pracovnice – Program probíhá 8 hodin a je vhodný pro sociální pracovníky/ce sociální prevence a sociální poradenství klientům v obtížné sociální situaci. Kurz seznamuje účastníky se základními pojmy, principy a postupy v trestním řízení. Po absolvování kurzu by účastníci/ce měli umět poskytnout svým klientům a klientkám poradenství v oblasti trestního řízení nebo je tímto řízením provést. Nabité vědomosti budou moci využít při poskytování sociálních služeb obětem násilí i pachatelům trestné činnosti.

Úvod do problematiky násilí z nenávisti – Kurz v trvání 5 vyučovacích hodin se zaměřuje na seznámení s problematikou násilí z nenávisti. Tedy takového násilí, které je motivováno předsudky útočníka vůči napadenému. Kurz je proto určen sociálním pracovníkům/cím a pracovníkům/cím v sociálních službách poskytujícím služby sociální prevence a sociálního poradenství klientům a klientkám v obtížné sociální situaci, migrantům/kám, osobám z menšin, zdravotně postiženým, subkulturní mládeži (pracovníci/ce NZDM) a dalším osobám, které se mohou setkat s předsudky. Po absolvování kurzu by účastníci/ce měli umět identifikovat násilí z nenávisti, poskytnout ohroženým skupinám či konkrétním napadeným základní informace a odpovídající podporu.

Bezpečnostní a mediální plánování pro oběti trestných činů – Kurz v rozsahu 8 hodin je určen pro sociální pracovníky/ce sociální prevence a sociální poradenství klientům v obtížné sociální situaci. Po absolvování kurzu by se účastnici/ce měli orientovat v částech příslušných zákonů, které souvisí s bezpečnostním a mediálním plánováním, umí zmapovat vnitřní a vnější zdroje oběti pro tvorbu těchto plánů, orientují se v obecných zásadách bezpečnostního plánování a mediálního plánování, zejména pak pro specifické trestné činy a v neposlední řadě se orientují v tématu řízené a nevyžádané medializace a jejich případných rizicích.

Pokud si budete přát kurzy zaměřit či pozměnit dle Vaší problematiky, není problém s případnými individuálními úpravami pro Váš tým.

Ceny jsou nastaveny následovně:

  • Kurz v rozsahu 8 hodin 1 500 Kč / účastník/ce
  • Kurz v rozsahu 5 hodin 1 000 Kč / účastník/ce
  • Kurz pro organizace, max. 16 osob 15 000 Kč.

V případě individuálních změn kurzu se cena může změnit.

Pokud budete mít zájem o kurzy nebo bližší informace, prosím neváhejte kontaktovat organizaci In IUSTITIA skrze její stránky www.in-ius.cz. Pro konkrétní informace o kurzech kontaktujte přímo vedoucí sociální práce Kateřinu Baňackou (katerina.banacka@in-ius.cz, tel. č.: 773 177 636).

V případě, že se rozhodnete reagovat na některou z výzev zaměřených na podporu efektivní veřejné správy (např.: Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy, Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám), In IUSTITIA bude ráda akreditovaným subdodavatelem či partnerem vzdělávání Vašich pracovníků. Pokud byste měli o tuto spolupráci zájem, prosím kontaktujte projektovou manažerku Anetu Dufkovou (aneta.dufkova@in-ius.cz, tel. č.: 775 177 193).