07 | 12 | 06

Nominováni na Výroční cenu jsou...

 Nominována na Výroční cenu České asociace streetwork pro 2006 v kategorii zařízení – pracovní tým byla zařízení Proxima Sociale - terénní programy, Komunitní centrum Krok, Komunitní centrum Jižní pól; Nízkoprahový klub a terénní práce s mládeží PVC Blansko; Nízkoprahové komunitní centrum Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech a Nízkoprahový klub Likusák.

V kategorii pracovník – osobnost byl na Výroční cenu pro rok 2006 nominován Radou Časované boty Tomáš Brejcha, terénní pracovník a vedoucí programu Jihočeský Streetwork; Martin Holiš, terénní pracovník a vedoucí programu Nízkoprahový klub Likusák a Jindřich Vobořil, předseda Sdružení Podané ruce, o.s.

Vyhlášení výsledků a předání Výroční ceny České asociace streetwork za rok 2006 bude 18. prosince ve 13 hodin na tiskové konferenci, respektive na koncertě Tří sester od 20 hodin v Rock Café (Národní 20, Praha 1).

Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin) nebo významný přínos v oboru (dlouhodobá práce v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.).

Kritéria pro rozhodnutí o udělení ceny jsou kvalita odvedené práce (důvody – za co je navržen na cenu, konkrétní příběh) nebo přínos pro obor (práce v asociacích, publikační činnost, vzdělávací činnost, práce v poradních orgánech atd.).

Cena bude udělena za skutky v roce 2006, případně za dlouhodobý přínos oboru.

O všem rozhoduje Rada ceny formou hlasování. Rada zasedá ve složení: Petr Klíma (vítěz kategorie individuální pracovník ročníku 2004-2005); Lenka Chládková (zástupce Terénních programů KC Laxus - vítěze kategorie zařízení ročníku 2004-2005); Inga Kaškelyte (ředitelka Nadace Vodafone ČR - partnera Ceny Časovaná bota 2006); Anna Onucová (zástupce Nadace rozvoje občanské společnosti - partnera České asociace streetwork); Jindřich Racek (předseda České asociace streetwork) a Denisa Dohányosová  (ředitelka NZDM Ymkárium, zástupce členské základny ČAS).