13 | 10 | 16

ČAS

Kurz Oborové minimum (listopad)

Česká asociace streetwork vyhlašuje vzdělávací kurz „Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb“: třídenní setkání (20 hodin) pro max. 20 osob. Kurz je akreditován u MPSV.

Komu je kurz určen: 

 • začínajícím pracovníkům a dobrovolníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby (NZDM, SW),
 • studentům, kteří se o danou oblast zajímají a zároveň vykonávají v NZDM či SW praxi,
 • účast na kurzu či samostudium lektorovaných témat je nutným předpokladem pro účast v kurzu Základy nízkoprahových služeb.

Termín kurzu:

 • 23. – 25. 11. 2016

Výuka:

 • 1. den: 14 – 18 hod.
 • 2. den: 8 - 18 hod.
 • 3. den: 8 - 13 hod.

Anotace kurzu:

 • Nízkoprahové sociální služby.
 • Cílová skupina.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Osobnost kontaktního pracovníka.

Lektoři: Mgr. Josef Soukal a Mgr. Martin Pazlar, DiS.

Místo konání:

Fokus - Kapucínský klášter
V lipách 151
295 01 Mnichovo Hradiště

Cena kurzu:

 • 3 200 Kč (členové ČAS 2 500 Kč).
 • Ubytování a stravu si účastníci hradí na místě v hotovosti (cena 250Kč/noc).

Uzávěrka přihlášek: 1. 11. 2016


To, co mi bylo předáno, mi dalo základní informace, teď už jen sbírat zkušenosti…. Dobré bylo, že to bylo hodně praktické - nácviky, scénky a tak.*
* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář
 


Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje