03 | 10 | 16

ČAS

Individuální plánování v NZDM a TP

Česká asociace streetwork vás zve na seminář Individuální plánování ve služžbách pro děti a mládežž NZDM a terénní programy. Seminář je akreditován u MPSV. Dvoudenní seminář (14 hod.) pro max. 20 osob.

Komu je seminář určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služžby zejména NZDM a SW

Termín semináře:

 • 9. – 10. 11. 2016

Výuka:

 • 1. den: 10 -– 18 hod.
 • 2. den: 8 - 14 hod.

Lektor kurzu:

Mgr. Jindřich Racek – odborný garant projektu OPLZZ České asociace streetwork, z.s., projektový manažžer – LUMOS mezinárodní organizace propagující transformaci soc. služžeb pro děti a mládežž, inspektor sociálních služžeb.

Anotace semináře:

Kurz se bude věnovat zavádění a realizaci individuálního plánování služby s klienty v zařízeních, která pracují formou kontaktní práce. Cílem semináře je naučit se hledat a formulovat individuální cíle klientů tak, aby byly v kontextu se smyslem a cíli dané sociální služby, aby reagovaly na potřeby klientů a byly v souladu s principy sociálně právní ochrany dětí.

Kurz je určen předevšším pro metodiky zařízení a dalšší pracovníky, kteří hledají, jakým způsobem naplnit standardy v praxi nízkoprahových a terénních sociálních služžeb (zejména naplňování standardů 1, 3, 4, 5).

Pro účastníky je doporučeno mít s sebou metodiky, které se vᾞí k zmíněným standardům včetně případných ukázek evidence a dokumentace.

Osnova kurzu:

1. den

 • Jak chápete IP ve vašší služžbě.
 • Jak spolu souvisí standardy 1, 5, 15.
 • Jak dobře nastavit cíle pro vašši cílovou skupinu, aby se dobře plánovalo.
 • Proces plánování, terminologie.
 • Začlenění procesu IP do procesu jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy v terénních služžbách a NZDM.

2. den

 • Sociálně právní ochrana versus NZDM.
 • Vyhodnocování potřeb dítěte.
 • Pomocné nástroje pro získávání informací k stanovení IP.
 • Formulování cílů a realizace plánu.
 • Zaznamenávání průběhu služžby a IP.
 • Rekapitulace.
 • Samostatná práce na zadaném IP.

Místo konání:

 • Dům světla, Malého 282/3, Praha 8

Cena semináře:

 • Cena kurzu stanovena ve výšši 2 500 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 900 Kč.
 • K dispozici káva, čaj.
 • Ubytování ani stravu nezajiššťujeme.

Uzávěrka přihlášek: 18. 10. 2016

...seminář mně otevřel oči, uvědomila jsem si, že plánujeme, ač to tak nevykazujeme. Jindra nám předal jasné, celistvé a motivující informace, je vstřícný, vtipný, praktický, dobře se poslouchá.*

* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář

 

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje