12 | 05 | 16

ČAS

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí

Česká asociace streetwork vyhlašuje vzdělávací seminář Úvod do sociálně-právní ochrany dětí. Dvoudenní kurz (16 hod.) má kapacitu max. 16 osob a je akreditován u MPSV.

Komu je seminář určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby, zejména NZDM a SW.

Termín semináře:

 • 8. - 9. 6. 2016

Výuka:

 • 1. den: 10 – 18 hod.
 • 2. den: 9 – 17 hod.

Lektoři kurzu:

 • Mgr. Alena Svobodová – sociální pracovnice, specializace na práva dětí
 • Mgr. Adam Křístek – právník, specializace na práva dětí

Anotace semináře:

Kurz je zaměřen na sociálně-právní ochranu dětí. Kurz seznamuje účastníky se systémem sociálně-právní ochrany dětí v České republice a rovněž jeho zasazením do rámce mezinárodního kontextu. Účastníci kurzu porozumí problematice ohrožených dětí, které spadají do sociálně-právní ochrany a problematice spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Kurz je rovněž zaměřen na proces vedení případu v SPOD, typy náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Zároveň bude účastníkům představen lektory-právníky proces trestního řízení nad mládeží a pro děti do 15 ti let.

Kurz je veden interaktivní formou.

Příprava:

Osnova kurzu:

1. den
 • Vzájemné seznámení,
 • úvod do SPOD,
 • SPOD v mezinárodním kontextu,
 • SPOD - principy, působnost, podmínky pro přijetí dítěte do SPOD,
 • proces vedení případu v SPOD, včetně řešení.
2. den
 • Oprávnění a povinnosti v SPOD,
 • rodičovská zodpovědnost,
 • náhradní rodinná péče - typy NRP, legislativní ukotvení NRP, rozdíly mezi jednotlivými typy,
 • ústavní výchova,
 • trestní řízení a trestné činy mládeže a dětí pod 15 let,
 • závěr kurzu - zodpovězení dotazů, diskuse, závěrečný test, vyplnění evaluačního dotazníku.

Místo konání:

 • Hermes Group, Praha.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 600 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 000 Kč.
 • K dispozici káva, čaj. Stravování nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek: 17. 5. 2016 uzávěrka posunuta, v kurzu jsou dosud volná místa


...pěkný byl způsob prolínání zákona o soudnictví nad mládeží. Skvělé byly příklady z praxe. Alena Svobodová má velký přehled, příjemné vystupování - vedení. Nesnadno čitelné téma uvedla do praxe. Křístek je profi…*
* pozn.: citáty jsou vybrané ze skutečných ohlasů na seminář
 

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

Fakturační údaje:
Způsob úhrady (*):

pdfZávazné podmínky účasti na vzdělávacím programu ČAS(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje